Dekorera dokument och bilder med kantlinjer

Dekorera dokument och bilder med kantlinjer

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kantlinjer kan framhäva olika delar av dokument eller e-postmeddelanden. Du kan lägga till kantlinjer till sidor, text, tabeller och tabellceller, grafiska objekt och bilder.

Klicka på en rubrik nedan för mer information.

Du kan placera en kantlinje runt bara en sida om sidan är i början av ett dokument eller ett avsnitt. Om sidan är placerad i dokumentet, första Infoga en avsnittsbrytning.

 1. På fliken Design väljer du Sidkantlinjer.

  Knappen Sidkantlinjer

 2. Formatera kantlinjen i dialogrutan Kantlinjer och fyllning:

  1. Välj det kantlinjeformat som du vill använda under Inställning.

  2. Klicka på det linjeformat som du vill använda under Stil.

  3. Välj en kantlinjefärg i listan Färg.

  4. I listan Bredd väljer du linjebredden.

  5. Om du vill använda en ClipArt-kantlinje i stället väljer du en kantlinjebild under Bård.

   Ange alternativ för sidkantlinjer

 3. I listan Använd i väljer du Detta avsnitt, endast första sidan.

  Lista där du kan välja vilka sidor som ska ha en kantlinje

  Tips: Den här inställningen fungerar också om du lägger till kantlinjen till den första sidan i dokumentet.

 4. Klicka på den kantlinje du vill ta bort i förhandsgranskningsfönstret.

  Rutan Förhandsgranskning där sidkantlinjerna visas

  Tips: Om du vill ändra var kantlinjen visas på sidan väljer du Alternativ och justerar marginalinställningarna.

Om du har lagt till en sidkantlinje i dokumentet kan du ta bort den genom att ändra inställningen för sidkantlinjer till Ingen.

 1. På fliken Design väljer du Sidkantlinjer.

  Knappen Sidkantlinjer

 2. Välj den eller de sidor som du vill ta bort kantlinjen från i listan Använd i i rutan Kantlinjer och fyllning.

 3. Under Inställning väljer du Ingen.

  Inställningsdialogruta för sidkantlinjer

Så här ändrar du färg på en befintlig sida kantlinje går du till fliken Design i menyfliksområdet klickar du på Kantlinjer och använda kontrollen listrutan för att välja en annan färg. Klicka på OK om du vill tillämpa ändringarna.

Med galleriet kantlinjer kan du lägga till en kantlinje till en tabell.

 1. Klicka inuti tabellen och markera den sedan genom att klicka på tabellens flytthandtag.

  En tabell med tabellens flytthandtag.

  Meddelanden: 

  • Fliken Design visas under Tabellverktyg.

  • Hitta tabellverktygen

 2. I gruppen Kantlinjer väljer du listan Kantlinjeformat och sedan en temakantlinje.

  Kantlinjeformat för tabeller

 3. I listan Kantlinjer väljer du var du vill lägga till kantlinjerna.

  Placering av tabellkantlinjen

  Tips: Om du vill ändra eller lägga till kantlinjer för en del av tabellen, Välj Kantlinjepennan och klicka på varje kantlinje i tabellen som du vill ändra eller lägga till. Du behöver inte markera tabellen först Word gäller det kantlinjeformat som du redan har valt.

  Kommandot Kantlinjepennan

Om du lägger till en tabell i ett dokument infogas den automatiskt med enkla svarta kantlinjer runt om alla celler och själva tabellen. Du kan ta bort alla kantlinjer eller vissa av dem även om du har lagt till andra kantlinjer i tabellen.

 1. Om du klickar inuti tabellen visas handtag för flytt av tabell Tabellflyttningshandtag i hörnet längst upp till vänster.

 2. På fliken Tabellverktyg Design väljer duKantlinjer.

  Kantlinjeknappen i Tabellverktyg

 3. Klicka på Ingen kantlinje:

  Ta bort en kantlinje från text

 1. Markera cellerna vars kantlinjer du vill ta bort genom att dra muspekaren kring dem.

 2. På fliken Tabellverktyg Design väljer du Kantlinjer och väljer ett alternativ.

  Placering av tabellkantlinjen

 1. Klicka i tabellen.

 2. Klicka på Tabellverktyg > Design > Linjeformat > Ingen kantlinje. Markören växlar till en målarpensel som du kan dra längs med varje kantlinje du vill ta bort.

  Kantlinjeformat

Du kan framhäva bilder i dina dokument genom att ge dem kantlinjer och det gör även att dokumenten ser mer genomarbetade ut. Om du vill ha enkla eller utsmyckade kantlinjer är upp till dig.

Galleriet Bildformat innehåller många färdiga format som gör det enkelt att lägga till en särskild typ av kantlinje med en enkel klickning.

 1. Välj den bild du vill lägga till en kantlinje för.

 2. På fliken Format under Bildverktyg väljer du ett format i galleriet Bildformat.

  Tips: 

  • Välj mer för att se ytterligare format i galleriet.

  • Galleriet Bildformat

Anpassa bildens kantlinje

Om du föredrar att anpassa kantlinjen helt och hållet kan du välja kantlinjefärg, kantlinjebredd och linjeformat.

 1. Klicka på den bild du vill lägga till en anpassad kantlinje för.

 2. Välj Bildram på fliken Format under Bildverktyg.

  Kommandot Bildram på fliken Format under Bildverktyg

 3. Välj en färg.

  Alternativ för bildkantlinjer

 4. Välj något av följande:

  • Välj tjocklek i listan Tjocklek.

  • Välj linjeformat i listan Streck.

Hur du tar bort kantlinjen från en bild beror på om det är ett bildformat eller en anpassad kantlinje.

 1. Välj den bild från vilken du vill ta bort en kantlinje.

 2. Gör något av följande på fliken Format under Bildverktyg:

  Plats för Bildverktyg

  • Om kantlinjen är en kontur väljer du Ingen kontur i listan Bildram.

  • Om kantlinjen är ett format och du vet vilket format det är väljer du formatet i listan Bildeffekter och sedan Inget (format). Om du till exempel vill ta bort en skugga klickar du på Bildeffekter > Skugga > Ingen skuggning.

  • Om du inte är säker på vilket format som använts kan du återställa bilden men det tar även bort alla andra inställningar du gjort. I gruppen Justera väljer du Återställ bildobjekt.

   Kommandot Återställ bildobjekt

Ta bort en anpassad kantlinje

 1. Välj den bild från vilken du vill ta bort en anpassad kantlinje.

 2. I listan Bildram på fliken Format under Bildverktyg väljer du Ingen kontur.

  Ta bort kontur ur bild

Använd knappen Kantlinjer om du vill framhäva text genom att lägga till en kantlinje till den. Du kan lägga till en kantlinje på valfri sida om texten eller på alla sidor för att bilda en ruta.

 1. Placera markören eller markera texten på den plats där du vill lägga till en kantlinje.

 2. I listan Kantlinje i gruppen Stycke på fliken Start väljer du ett kantalternativ.

  Knappen Kantlinjer

  Knapp

  Namn

  Funktion

  Knappbild

  Nedre kantlinje

  En kantlinje skapas under stycket eller tabellcellen på markörens aktuella plats eller under de markerade styckena eller cellerna. Om du har markerat en text som är mindre än ett stycke skapas en ruta runt markeringen.

  Knappbild

  Övre kantlinje

  Samma som Nedre kantlinje men gäller ovanför markeringen eller markörens plats.

  Knappbild

  Vänster kantlinje

  Samma som Nedre kantlinje men gäller till vänster om markeringen eller markörens plats.

  Bild av knapp

  Höger kantlinje

  Samma som Nedre kantlinje men gäller till höger om markeringen eller markörens plats.

  Bild av knapp

  Ingen kantlinje

  Tar bort kantlinjer från markeringen .

  Bild av knapp

  Alla kantlinjer

  En ruta skapas runt varje stycke i den markerade texten. Om ingen text är markerad skapas en ruta runt stycket vid markörens aktuella plats. Om du trycker på Retur när du skriver i en Alla kantlinjer-textruta visas en ny ruta för det nya stycket.

  Bild av knapp

  Yttre kantlinjer

  En ruta skapas runt den markerade texten. Om ingen text är markerad skapas en ruta runt stycket vid markörens aktuella plats. Om du trycker på Retur när du skriver i ett stycke med yttre kantlinjer utökas rutan så att den rymmer det nya stycket.

  Bild av knapp

  Inre kantlinjer

  Kantlinjer skapas mellan de markerade styckena. Det händer ingenting om ingen text är markerad eller om endast ett stycke är markerat. Om du trycker på Retur när du skriver i ett stycke med inre kantlinjer visas en ny kantlinje.

  Knappbild

  Inre vågrät kantlinje

  I vanliga stycken fungerar det här alternativet på samma sätt som Inre kantlinjer. I en tabell läggs kantlinjer till mellan rader, men inte kolumner.

  Bild av knapp

  Inre lodrät kantlinje

  I en tabell läggs kantlinjer till mellan kolumner, men inte rader. Ingenting händer i vanliga textstycken.

  Bild av knapp

  Kantlinje diagonalt nedåt

  I en tabell läggs en diagonal linje till från längst upp till vänster till längst ned till höger i varje cell. Ingenting händer i vanliga textstycken.

  Knappbild

  Kantlinje diagonalt uppåt

  I en tabell läggs en diagonal linje till från längst ned till vänster till längst upp till höger i varje cell. Ingenting händer i vanliga textstycken.

  Bild av knapp

  Vågrät linje

  En vågrät linje infogas som en bild under markörens aktuella plats.

  Bild av knapp

  Rita tabell

  Rita en tabell med markören.

  Bild av knapp

  Visa stödlinjer

  Visar cellgränser i tabeller som inte innehåller några kantlinjer.

  Bild av knapp

  Kantlinjer och fyllning

  Välj formateringsalternativ för kantlinjer, t.ex. linjetjocklek, färg och stil.

 1. Markera all text innanför kantlinjen.

 2. På fliken Start i gruppen Stycke öppnar du listan Kantlinje.

  Knappen Kantlinjer

 3. Välj Ingen kantlinje.

  Ta bort en kantlinje från text

 1. Markera all text innanför kantlinjen.

 2. På fliken Start i gruppen Stycke öppnar du listan Kantlinje.

  Knappen Kantlinjer

 3. Klicka på varje sida med en kantlinje som du vill ta bort i listan med kantlinjer.

Obs!:  Om kantlinjen omger ett enskilt ord försvinner hela kantlinjen.

Vad vill du göra?

Du kan lägga till en kantlinje till alla kanter på alla sidor i ett dokument, till sidor i ett avsnitt, bara till den första sidan eller till alla sidor utom den första sidan. Kantlinjer kan ha många olika format och färger och dessutom finns det grafiska kantlinjer.

Sida med grafisk kantlinje

Du kan framhäva text från resten av dokumentet genom att lägga till kantlinjer.

Text med kantlinjer och fyllning

Du kan lägga till kantlinjer till en tabell eller enskilda tabellceller.

Tabell med automatisk formatering

Du kan lägga till kantlinjer till ritobjekt och bilder. Du kan ändra eller formatera kantlinjen för ett objekt på samma sätt som du ändrar eller formaterar en linje.

 1. Klicka på Sidkantlinjer i gruppen Sidbakgrund på fliken Sidlayout.

  Fliken Sidkantlinje i dialogrutan Kantlinjer och fyllning i Word 2010

  Se till att du är i fliken Sidkantlinje i dialogrutan Kantlinjer och fyllning.

 2. Klicka på ett av alternativen för kantlinjer under Inställning.

  Obs!: Om du vill ange att kantlinjen bara ska visas på en viss del av sidan, till exempel bara längst upp, klickar du på Egen under Inställning. Under Exempel klickar du där du vill att kantlinjen ska visas.

 3. Välj format, färg och bredd på sidkantlinjen

  Obs!: Vill du ha en konstnärlig kantlinje som till exempel träd, väljer du ett alternativ i rutan Bård.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill ange en viss sida eller ett visst avsnitt där sidkantlinjen ska användas väljer du alternativ under Använd i.

  • Ange den exakta positionen för sidkantlinjen på sidan genom att välja Alternativ och sedan välja de alternativ du vill.

Obs!: Sidkantlinjerna visas på skärmen i vyn Utskriftslayout.

 1. Klicka på Sidkantlinjer i gruppen Sidbakgrund på fliken Sidlayout.

  Knappen Sidkantlinjer i Word 2010

  Meddelanden: 

  • Se till att du är i fliken Sidkantlinje i dialogrutan Kantlinjer och fyllning.

  • Fliken Sidkantlinje i dialogrutan Kantlinjer och fyllning i Word 2010

 2. Ändra de alternativ du vill och klicka sedan på OK.

Obs!: Sidkantlinjerna visas på skärmen i vyn Utskriftslayout.

 1. Klicka på Sidkantlinjer i gruppen Sidbakgrund på fliken Sidlayout.

  Fliken Sidkantlinje i dialogrutan Kantlinjer och fyllning i Word 2010

 2. I dialogrutan Kantlinjer och fyllning på fliken Sidkantlinje under Inställning väljer du Ingen.

Obs!: Om du vill ta bort kantlinjen från bara en kant av dokumentet – till exempel för att ta bort alla kantlinjer utom den övre – klickar du på kanterna du vill ta bort i diagrammet under Exempel.

 1. Välj den bild, tabell eller text för vilken du vill lägga till en kantlinje.

  Om du vill lägga till en kantlinje till specifika tabellceller markerar du cellerna, inklusive cellslutsmarkeringarna.

  Markera celler och cellslutsmarkeringar

  Obs!: Tryck på Ctrl+* för att aktivera Visa/dölj styckemarkeringar och visa cellslutsmarkeringarna.

 2. Klicka på Sidkantlinjer i gruppen Sidbakgrund på fliken Sidlayout.

  Knappen Sidkantlinjer i Word 2010

 3. I dialogrutan Kantlinjer och fyllning väljer du ett av kantlinjealternativen under Inställning på fliken Kantlinjer.

  Dialogrutan Kantlinjer och fyllning i Word 2010

 4. Välj format, färg och bredd på sidkantlinjen

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill ha kantlinjer på bara vissa sidor av det markerade området klickar du på Egen under Inställning. Under Exempel klickar du på diagrammets sidor eller på knapparna för att använda och ta bort kantlinjer.

  • Om du vill ange den exakta positionen för en kantlinje för ett stycke i förhållande till texten klickar du på Stycke under Använd i och sedan på Alternativ och sedan väljer du de alternativ du vill.

  • Du anger den cell eller tabell som kantlinjen ska användas i genom att klicka på det alternativ du vill använda under Använd i.

 1. Välj den text, bild eller tabell vars kantlinje du vill ändra.

  Om du vill ändra en kantlinje för specifika tabellceller markerar du cellerna, inklusive cellslutsmarkeringarna.

  Obs!: Tryck på Ctrl+* för att aktivera Visa/dölj styckemarkeringar och visa cellslutsmarkeringarna.

 2. Klicka på Sidkantlinjer i gruppen Sidbakgrund på fliken Sidlayout.

  Knappen Sidkantlinjer i Word 2010

 3. Klicka på fliken Kantlinjer och ändra alla alternativ du vill.

 1. Markera den text, bild eller tabell vars kantlinje du vill ta bort.

  Om du vill ta bort en kantlinje från specifika tabellceller markerar du cellerna, inklusive cellslutsmarkeringarna.

  Obs!: Tryck på Ctrl+* för att aktivera Visa/dölj styckemarkeringar och visa cellslutsmarkeringarna.

 2. Klicka på Sidkantlinjer i gruppen Sidbakgrund på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på fliken Kantlinjer.

 4. Klicka på Ingen under Inställning.

Obs!:  Om du vill lägga till en kantlinje till ett ritobjekt måste du placera ritobjektet på en arbetsyta.

 1. På fliken Infoga i gruppen Illustrationer klickar du på listan Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

  Alternativet för ny arbetsyta i Word 2010

 2. Högerklicka på arbetsytan och klicka sedan på Formatera arbetsyta på snabbmenyn.

 3. På fliken Färger och linjer under Linje väljer du färg, linjetyp och linjens tjocklek.

 4. Lägg till alla ritobjekt du vill på arbetsytan.

 1. Högerklicka på arbetsytan med kantlinjen du vill ändra och klicka sedan på Formatera arbetsyta på snabbmenyn.

 2. På fliken Färger och linjer under Linje ändrar du färg, linjetyp och linjens tjocklek.

 1. Markera objekt med en kantlinje som du vill ta bort.

 2. Högerklicka på arbetsytan och klicka sedan på Formatera arbetsyta på snabbmenyn.

 3. Gör något av följande:

  • För Word 2010 går du till Linjefärg och väljer Ingen linje och sedan avmarkerar du alla val under Linjeformat.

  • För Word 2007 klickar du på Ingen färg under Linje på fliken Färger och linjer.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×