Deklarationen WITH OWNERACCESS OPTION

I en miljö med flera användare och en säkerhetsaktiverad arbetsgrupp ska du använda den här deklarationen med en fråga för att ge användaren som kör frågan samma behörigheter som frågans ägare.

Syntax

SQL-instruktion
WITH OWNERACCESS OPTION

Kommentarer

Deklarationen WITH OWNERACCESS OPTION är valfri.

I följande exempel ges användaren behörighet att visa löneinformation (även om användaren inte annars har behörighet att visa tabellen Payroll), förutsatt att frågans ägare har den behörighet som krävs:

SELECT LastName, FirstName, Salary
FROM Employees
ORDER BY LastName
WITH OWNERACCESS OPTION;

Om en användare normalt inte kan skapa eller lägga till poster i en tabell kan du använda WITH OWNERACCESS OPTION om användaren ska kunna köra en make-table eller lägg till fråga-fråga.

Om du vill tillämpa arbetsgruppens säkerhetsinställningar och användarnas behörigheter ska du inte ta med deklarationen WITH OWNERACCESS OPTION.

För det här alternativet måste du ha åtkomst till filen System.mdw som hör till databasen. Det är bara användbart i implementationer med flera användare och säkerhetsinställningar.Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×