Definiera sökomfattningar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om användare vill begränsa en sökning till att bara omfatta vissa platser eller visst innehåll, väljer de en omfattning i listan bredvid rutan Sök. De kan välja Alla webbplatser och söka på alla tillgängliga platser, eller välja en annan omfattning och begränsa sökningen till att gälla platser eller innehåll som är markerade med särskilda egenskapsvärden. En sökfråga med omfattningen Den här webbplatsen (om den är tillänglig) begränsar exempelvis sökningen till den aktuella webbplatsen och dess underwebbplatser.

Standardomfattningar som Alla webbplatser och Personer definieras på nivån för provider för delade tjänster. Dessutom kan en administratör med administratörsbehörighet för delade tjänster definiera egna omfattningar. Alla omfattningar som definieras på nivån för provider för delade tjänster delas av alla webbplatssamlingar. En administratör för en webbplatssamling kan kopiera en delad omfattning, ändra kopian eller använda den som den är, och lägga till egna omfattningar som kan användas i webbplatssamlingen. En omfattning kan även innehålla andra omfattningar. Administratören för en webbplatssamling kan också skapa visningsgrupper med omfattningar och sortera omfattningar i grupperna så att webbplatsägarna kan använda dem för att ändra instanser av omfattningslistan i Sök-rutorna på sina sidor.

Obs!: Som standard är omfattningsväljaren på sidan Avancerad sökning dold. Men en administratör med redigeringsbehörighet för sidan Avancerad sökning kan ändra webbdelen Avancerad sökning så att omfattningslistan visas, och tilldela en visningsgrupp för att lägga till omfattningar i listan.

Vad vill du göra?

Planera omfattningar

Visa sidan Visa omfattningar

Definiera eller redigera en omfattning

Lägga till eller redigera Omfattningsregler

Ta bort en omfattning eller Omfattningsregler

Konfigurera omfattning visningsgrupper

Tilldela en Visa grupp till en omfattning

Planera omfattningar

En administratör definierar omfattningar så att användaren kan begränsa sin sökning till vissa platser och visst innehåll. När du definierar en omfattning kan du kombinera platsregler med egenskapsregler för att på så sätt begränsa sökningen. En omfattning kan exempelvis skicka en fråga till vissa webbplatser, eller till dokument som är markerade med särskilda egenskapsvärden.

Obs!: Du kan göra egenskapsvärden tillgänglig för sökningar med hjälp av funktionen hanterade egenskaper som vissa innehåll egenskaper är mappade. En lista över de hanterade egenskaperna som kan användas i omfattningar visas i Egenskapen frågeområde på sidan Skapa omfattning och sidan Redigera omfattning. Mer information finns i avsnittet senare lägga till eller redigera Omfattningsregler.

Överst på sidan

Visa sidan Visa omfattningar

Om du vill öppna sidan Visa omfattningar för att lägga till eller ändra omfattningar och visningsgrupper med omfattningar måste du ha behörighet som administratör för webbplatssamlingen.

 1. Logga in på startsidan för webbplatsen på översta nivån med administratörsbehörighet för webbplatssamlingen.

 2. Klicka på menyn Webbplatsåtgärder, välj Webbplatsinställningar och välj sedan Ändra alla webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Sökomfattningar i avsnittet Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar. Sidan Visa omfattningar öppnas.

 4. Klicka på Ny omfattning för att definiera en ny omfattning och följ sedan anvisningarna i nästa avsnitt, definiera en scope.

  Om du vill redigera regler för ett befintligt scope, klickar du på länken Lägg till regler för en omfattning och sedan följer du anvisningarna i avsnittet senare lägga till eller redigera Omfattningsregler.

  Följ stegen i avsnittet senare Konfigurera omfattning visar grupperför att definiera en grupp anpassade visningsnamn och ordna omfattningar i den Nya Visa grupp.

Överst på sidan

Definiera eller redigera en omfattning

Omfattningar gör det möjligt att begränsa sökningar till att gälla vissa platser eller visst material. En administratör med administratörsbehörighet för webbplatssamlingen kan kopiera en delad omfattning och ändra kopian, och kan också lägga till egna omfattningar som kan användas i webbplatssamlingen.

När du lägger till en egen omfattning i en webbplatssamling kan det vara bra att börja med att kopiera en befintlig omfattning, exempelvis Alla webbplatser, och sedan lägga till regler för vilka platser, innehållstyper och egenskapsvärden som ska ingå. Genom att kombinera och anpassa flera regler kan du utforma omfattningar för webbplatssamlingen som ger begränsade sökningar som är helt skräddarsydda efter olika arbetsgruppers särskilda behov.

 1. Följ anvisningarna i föregående avsnitt Visa sidan Visa omfattningar.

 2. Klicka på Ny omfattning för att öppna sidan Skapa omfattning.

  Du kan också klicka på namnet på en befintlig omfattning för att visa sidan Egenskaper och regler för omfattning. Klicka sedan på Ändra inställningar för omfattningar för att öppna sidan Redigera omfattning.

 3. I rutan Rubrik skriver du ett ord, namn, en akronym eller kort mening som ska visas i listan Omfattningar.

 4. I rutan Beskrivning förklarar du syftet med omfattningen. Beskrivningen är valfri, avsedd för dig och för webbplatsägare och visas inte för slutanvändaren.

 5. I avsnittet Visningsgrupper väljer du var omfattningen ska visas, till exempel Söklistrutan.

 6. Välj om du vill visa resultat från sökningar på omfattningen på sidan med sökresultat standard eller en annan sida i avsnittet målsidan resultat. Om du vill använda en annan sökresultatsida, Välj Ange en annan sida för sökning i denna omfattning och skriver du webbadressen för en annan befintlig resultatsidan i rutan resultat målsidan (till exempel http://site/subsite/folder/ NameOfCustomResultsPage.aspx).

 7. Klicka på OK för att spara omfattningen och gå tillbaka till sidan Visa omfattningar.

  Klicka på Lägg till regler bredvid namnet på omfattningen genom att lägga till Omfattningsregler för och följ sedan anvisningarna i avsnittet lägga till eller redigera Omfattningsregler.

Överst på sidan

Lägga till eller redigera omfattningsregler

Med omfattningsregler definierar du vilket innehåll som ska associeras med omfattningen genom att ange platser, egenskaper eller innehållskällor som antingen ska ingå i eller uteslutas från omfattningen.

 1. Följ anvisningarna i föregående avsnitt Visa sidan Visa omfattningar.

 2. I kolumnen Uppdateringsstatus klickar du på länken Lägg till regler bredvid namnet på en omfattning. Sidan Lägg till omfattningsregel visas.

  Du kan också klicka på namnet på omfattningen om du vill visa sidan Egenskaper och regler för omfattning. Öppna sedan sidan Redigera omfattningsregel genom att klicka på en befintlig regel i avsnittet Regler.

 3. I avsnittet Typ av omfattningsregel väljer du en typ av regel. Du kan välja bland Webbadress, Egenskapsfråga och Allt innehåll.

  • Om du vill ha med eller utesluta en plats väljer du Webbadress och anger en plats i en av rutorna. (Om du vill använda regler för flera platser definierar du en separat regel för varje plats.)

   Om du skriver en sökväg i rutan mapp (till exempel http://site/subsite/folder) gäller regeln endast för objekt som finns i den angivna mappen och dess undermappar.

   Om du anger ett värdnamn i rutan Värdnamn tillämpas regeln på objekt var som helst på den värden.

   Om du anger ett domännamn i rutan Domän eller underdomän tillämpas regeln på alla objekt i den domänen.

  • Om du vill ha med eller utesluta innehåll som hittas vid sökning efter ett värde som tilldelats en hanterad egenskap, väljer du Egenskapsfråga. Välj en egenskap och ange ett värde. (Om du vill använda regler för flera egenskaper eller värden definierar du en separat regel för varje egenskapsinställning.)

   Obs!: En administratör med administratörsbehörighet för delade tjänster kan göra hanterade egenskaper tillgängliga så att de kan användas i omfattningar.

  • Om du vill skapa en omfattning som innefattar allt som crawlas av innehållskällan Lokala Office SharePoint Server-webbplatser, går du till Typ av omfattningsregel och väljer Innehållskälla. Under Innehållskälla väljer du Lokala Office SharePoint Server-webbplatser.

  • Om du vill tillämpa en regel på allt innehåll från alla webbplatser som är med i sökindexet väljer du Allt innehåll.

 4. Välj ett beteende som anger hur den här regeln ska kombineras med andra regler för att definiera omfattningen. Välj Inkludera för en "ELLER"-regel och Undanta för en "OCH INTE"-regel eller Kontrollera för en "OCH"-regel.

 5. Klicka på OK för att tillämpa regeln.

  Obs!: Sökomfattningar och tillhörande regler kompileras enligt ett schema som anpassas automatiskt utifrån tidigare uppdateringars frekvens. Administratören kan också ange att uppdateringarna ska ske manuellt. En ny omfattning visas inte i omfattningslistan för en Sök-ruta förrän den har kompilerats en första gång.

Överst på sidan

Ta bort en omfattning eller omfattningsregler

Om du vill ta bort scope eller Omfattningsregler, följer du anvisningarna i föregående avsnitt Visa sidan Visa omfattningar. Sedan gör du följande:

Ta bort en omfattning

 1. Placera markören över namnet på omfattningen på sidan Visa omfattningar, expandera menyn som visas och välj Ta bort.

 2. Klicka på OK när du uppmanas att bekräfta.

Ta bort omfattningsregler

 1. Placera markören över namnet på omfattningen på sidan Visa omfattningar, expandera menyn som visas och välj Redigera egenskaper och regler. Sidan Egenskaper och regler för omfattning öppnas.

 2. Så här tar du bort en enskild omfattningsregel:

  1. Klicka på namnet på regeln på sidan Egenskaper och regler för omfattning.

  2. Klicka på Ta bort längst ned på sidan Redigera omfattningsregel.

 3. Så här tar du bort alla regler för en omfattning:

  1. I avsnittet Regler på sidan Egenskaper och regler för omfattning klickar du på Ta bort alla regler.

Överst på sidan

Konfigurera visningsgrupper för omfattningar

Visningsgrupper används för att tilldela olika omfattningar till sökrutor. En administratör med administratörsbehörighet för webbplatssamlingen kan skapa en ny visningsgrupp för en viss webbplatssamling och ordna omfattningar i gruppen, eller lägga till omfattningar i befintliga visningsgrupper. En webbplatsägare kan sedan lägga till visningsgruppen i omfattningslistan i vilken Sök-ruta som helst på webbplatsen och därmed underlätta för användaren att utföra mer förfinade sökningar.

Skapa eller redigera visningsgrupper för omfattningar

För att en webbplatsägare ska kunna ändra omfattningarna som är tillgängliga i omfattningslistan bredvid en Sök-ruta, kan administratören för en webbplatssamling ändra de befintliga visningsgrupperna eller skapa nya och ordna omfattningar i dem.

 1. Följ anvisningarna i föregående avsnitt Visa sidan Visa omfattningar.

 2. Klicka på Ny visningsgrupp för att visa sidan Skapa visningsgrupp för omfattning.

  Du kan också klicka på namnet på en befintlig visningsgrupp så att sidan Redigera visningsgrupp för omfattning visas.

 3. Skriv sedan en Rubrik på sidan som hjälper webbplatsägare att identifiera visningsgruppen.

 4. Ange en Beskrivning som förklarar vilka omfattningar som finns i visningsgruppen och var de kan användas. Beskrivningen är valfri, avsedd för dig och för webbplatsägare och visas inte för slutanvändaren.

 5. I avsnittet Omfattningar markerar du kryssrutan bredvid varje omfattning som du vill inkludera i visningsgruppen.

 6. Använd listorna Plats uppifrån för att justera ordningen på omfattningarna inom visningsgruppen.

 7. I listan Standardomfattning väljer du vilka omfattningar som ska visas i listan och som kommer att genomsökas som standard om användaren inte väljer en annan omfattning.

 8. Klicka på OK för att slutföra den nya visningsgruppen.

Inkludera en omfattning i visningsgrupper

På sidan Redigera omfattning kan du lägga till en omfattning i befintliga visningsgrupper.

 1. Följ anvisningarna i föregående avsnitt Visa sidan Visa omfattningar.

 2. Klicka på namnet på en omfattning så att sidan Egenskaper och regler för omfattning visas.

 3. På sidan Egenskaper och regler för omfattning klickar du på Ändra inställningar för omfattningar i avsnittet Inställningar för omfattning.

 4. På sidan Redigera omfattning, i avsnittet Visningsgrupp, markerar du de visningsgrupper som omfattningen ska ingå i, och avmarkerar grupperna där den inte ska ingå.

 5. Klicka på OK för att spara dina ändringar.

Överst på sidan

Tilldela en visningsgrupp till en omfattningslista

Lägg till en visningsgrupp i omfattningslistan för en sökruta så att omfattningen kan användas av användarna på en webbplats.

 1. Logga in på webbplatsens startsida.

  Obs!: En administratör för webbplatssamlingen kan ändra alla webbplatser i webbplatssamlingen. En webbplatsägare kan ändra alla sidor på en webbplats.

 2. Visa sidan som innehåller den omfattningslista du vill ändra. Expandera menyn Webbplatsåtgärder och välj Redigera sida.

 3. Placera markören över webbdelen, expandera Redigera-menyn och välj Ändra delade webbdelar.

 4. I verktygsfönstret Sökruta klickar du på plustecknet (+) för att expandera avsnittet Diverse.

 5. Bläddra till rutan Visningsgrupp för omfattning, skriv namnet på visningsgruppen som innehåller omfattningarna för den här listan, och klicka sedan på Använd.

 6. Klicka på OK för att stänga verktygsfönstret.

 7. Om din roll ger dig behörighet att göra den nya visningslistan för omfattningar tillgänglig direkt, klickar du på Publicera. Om du vill att den ändrade webbdelen först ska granskas klickar du på Checka in till delade utkast.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×