Definiera omfattningar för sökningar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Sökningens omfattning definierar en delmängd av informationen i sökindexet. Om du förstå att hela indexet av innehåll är en cirkel, är en omfattning ett eller flera segment. En mer konventionell sektor i cirkeldiagram kanske triangelformade i en figur, men med hjälp av Omfattningsregler, kan du dela cirkeln till många olika figurer. Omfattningar kan aktiveras i sökrutan på webbplatser, som en flik på sökcenterwebbplatsen eller i vissa webbdelar och Tillåt användare att fokusera en sökning på en viss plats eller uppsättning med innehåll.

Normalt sett omfattar sökomfattningar särskilda ämnen och innehållskällor som är viktiga och gemensamma för användare inom företaget. Du kan till exempel skapa en sökomfattning för alla objekt som rör ett visst projekt eller för alla objekt som rör en specifik grupp i organisationen, till exempel gruppen Ekonomi eller Marknadsföring. Du kan också skapa en sökomfattning som inkluderar flera andra omfattningar.

Vad vill du göra?

Planera omfattningar

Visa sidan Visa omfattningar

Skapa eller redigera en omfattning

Lägga till eller redigera Omfattningsregler

Ta bort en omfattning eller Omfattningsregler

Konfigurera omfattning visningsgrupper

Visa eller dölja sökomfång på alla webbplatser i webbplatssamlingen

Planera omfattningar

Om du vill skapa och använda en sökning, skapa omfattning, ange dess regler och tilldela en Visa grupp omfattning. En Visa grupp är den plats där omfattning ska visas i användargränssnittet. Standard visningsgrupper inkludera Nedrullningsbara listan Sök och Avancerad sökning. Du kan skapa andra visningsgrupper och flytta sökomfattningar till dem.

Omfattningsregler definierar exakt vilket innehåll från sökindexet som ska tas med i omfattningen. Med regler kan du ta med eller utelämna objekt, exempelvis specifika webbplatser. Du kan till exempel ha en gruppwebbplats med dokument som du inte vill ska tas med i sökresultat. Du kan skapa en omfattning som utelämnar den aktuella gruppwebbplatsen från sökresultat. Du kan endast tillämpa omfattningsregler efter att omfattningen har skapats och tilldelats till en visningsgrupp. Du kan när som helst uppdatera eller ändra regler.

Du kan även skapa och konfigurera omfattningar för användning med externa webbdelar. Externa sökningar är en uppsättning resultat som inte indexeras men som visas bredvid ditt indexerade innehåll. Externa sökresultat kommer från andra platser utanför din organisation. Du kan konfigurera omfattningsregler för externa sökningar och tillämpa dem på den externa webbdelen.

Du kan skapa och definiera sökomfattningar på två nivåer: på söktjänstnivå och på administrationsnivå för webbplatssamlingar. Sökomfattningar som skapas på söktjänstnivå kallas även delade omfattningar. De här omfattningarna är tillgängliga för alla webbplatssamlingar. Webbplatssamlingens administratör kan skapa en kopia av dessa omfattningar, men kan inte ändra eller ta bort en delad omfattning.

Administratören för en webbplatssamling kan skapa nya sökomfattningar och nya visningsgrupper. De här omfattningarna och visningsgrupperna är tillgängliga för alla webbplatser i en webbplatssamling, men inte för webbplatser i andra webbplatssamlingar.

Du kan göra hanterade egenskaper tillgängligt i sökningar, som kan hjälpa andra att söka genom att låta dem att fokusera på sina frågor direkt mot metadata i kolumner. En lista över hanterade egenskaper som är tillgängliga för användning i omfattningar finns i avsnittet Egenskapsfråga på sidan Lägg till omfattningsregel eller redigera omfattningsregel sida. Mer information finns i avsnittet lägga till eller redigera Omfattningsregler.

Överst på sidan

Visa sidan Visa omfattningar

Om du vill visa och hantera alla omfattningar i en webbplatssamling ska du använda sidan Visa omfattningar. På sidan Visa omfattningar kan du lägga till en ny omfattning, redigera en befintlig omfattning, visa visningsgrupper för omfattningar, lägga till en visningsgrupp för omfattningar, kontrollera status för uppdateringar, visa hur många objekt som ingår i en omfattning samt se om en omfattning är delad eller inte.

Om du vill komma åt sidan Visa omfattningar måste du vara en administratör med behörighet som webbplatssamlingsadministratör.

 1. Logga in på startsidan för webbplatsen på översta nivån med administratörsbehörighet för webbplatssamlingen.

 2. Välj WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Sökomfattningar i avsnittet Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 4. Gör något av följande på sidan Visa omfattningar:

Överst på sidan

Skapa eller redigera en omfattning

Omfattningar gör det möjligt att begränsa sökningar till att gälla en viss innehållsuppsättning. En administratör med administratörsbehörighet för webbplatssamlingen kan kopiera en delad omfattning och ändra kopian eller lägga till nya omfattningar som kan användas i samma webbplatssamling.

När du lägger till en ny omfattning i en webbplatssamling kan det vara bra att börja med att kopiera en befintlig omfattning, exempelvis Alla webbplatser, och sedan lägga till regler som anger innehållets plats och vad som, baserat på egenskapsvärden, ska tas med eller utelämnas. Genom att kombinera och anpassa flera regler kan du utforma omfattningar för webbplatssamlingen som ger begränsade sökningar som är helt skräddarsydda efter olika arbetsgruppers särskilda behov.

 1. Logga in på startsidan för webbplatsen på översta nivån med administratörsbehörighet för webbplatssamlingen.

 2. Välj WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Sökomfattningar i avsnittet Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 4. Utför något av följande steg:

  • Klicka på Ny omfattning om du vill skapa en ny omfattning.

  • Om du vill redigera en befintlig omfattning klickar du på omfattningens rubrik för att öppna sidan Egenskaper och regler för omfattning och klickar sedan på Ändra inställningar för omfattningar.

   Obs!: Om namnets omfattning är en delad omfattning, kan du inte redigera dess inställningar. Delade omfattningar konfigurerad i Central Administration.

 5. I rutan Rubrik skriver du ett ord, ett namn, en akronym eller en kort mening som ska visas i listan Omfattningar. Rubriken visas i listan Omfattningar och visar användaren vilken typ av innehåll som man kan söka efter med omfattningen.

 6. Ange en valfri beskrivning i rutan Beskrivning. Den här beskrivningen används som referens av dig och webbplatsägare och visas inte för slutanvändarna.

 7. Välj en eller flera platser i användargränssnittet där du vill att omfattningen ska visas i avsnittet Visningsgrupper. Det kan till exempel vara i Söklistrutan.

 8. Välj om du vill visa resultat från sökningar på omfattningen på sidan med sökresultat standard eller på en annan sida i avsnittet Målsidan resultat. Du använder en annan sökning resultat sida, Välj Ange en annan sida för sökning i denna omfattning och sedan skriver du webbadressen för en annan befintliga resultatsida i rutan resultat målsidan (till exempel http://site/subsite/ folder/NameOfCustomResultsPage.aspx).

 9. Klicka på OK.

Om du vill lägga till Omfattningsregler, följer du stegen i avsnittet lägga till eller redigera Omfattningsregler.

Överst på sidan

Lägga till eller redigera omfattningsregler

Omfattningsregler definierar vilket innehåll som associeras med en omfattning genom att specificera innehållets plats, dess egenskaper samt vad som ska tas med eller utelämnas från omfattningen. Du kan endast lägga till regler efter att en omfattning har skapats.

 1. Logga in på startsidan för webbplatsen på översta nivån med administratörsbehörighet för webbplatssamlingen.

 2. Välj WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Sökomfattningar i avsnittet Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 4. Leta i listan upp rubriken på den omfattning som du vill lägga till eller redigera regler för och utför sedan något av följande steg:

  • Om omfattning har inga regler i Uppdateringsstatuskolumn, klickar du på Lägg till regler.

  • Om du vill redigera en befintlig regel eller vill lägga till en ytterligare regel klickar du på omfattningens rubrik och klickar sedan på den regel du vill redigera eller på Ny regel i avsnittet Regler.

 5. Välj något av följande alternativ i avsnittet Typ av omfattningsregel:

  • Välj Webbadress om du vill ta med eller utelämna en plats och ange en innehållskälla, t.ex. en mapp, namnet på en värddator, eller domän/underdomän och sedan använda regler i avsnittet Beteende.

  • Välj Egenskapsfråga om du vill ta med eller utelämna innehåll som hittas genom sökning på ett värde som tilldelats till en hanterad egenskap.

  • Välj Allt innehåll om du vill ta med allt innehåll från alla webbplatser som ingår i sökindexet.

   Tips: Definiera en separat regel för varje egenskapsinställning för att tillämpa regler på flera egenskaper eller värden.

 6. Om omfattningsregeltypen är Webbadress väljer du något av följande i avsnittet Egenskapsfråga:

Alternativ

Beskrivning

Mapp

En mapp kan vara en plats på en gruppwebbplats. Till exempel http://site/subsite/folder. Regeln tillämpas endast för objekt som finns i den angivna mappen och dess undermappar.

Värddatorns namn.

Den här regeln kommer att gälla för objekt som finns var som helst på värddatorn.

Domän eller underdomän.

Den här regeln kommer att gälla för alla objekt som finns i den angivna domänen.

Om regeltyp omfattning är Egenskapsfråga i den Egenskapen frågeområde, Välj en egenskap och anger ett värde.

Tips: Definiera en separat regel för varje egenskapsinställning för att tillämpa regler på flera egenskaper eller värden.

 1. I avsnittet Beteende väljer du hur du vill att den här regeln ska fungera tillsammans med andra regler för att definiera omfattningen. Välj Inkludera om du vill använda en "ELLER"-regel, Exkludera om du vill använda en "OCH INTE"-regel, eller Kräv om du vill använda en "OCH"-regel.

 2. Klicka på OK.

Obs!: Sökomfattningar och deras regler kompileras enligt ett schema som justeras automatiskt baserat på frekvensen tidigare uppdateringar. Ett nytt scope visas inte i en lista med Sökrutan omfattning tills när det har kompilerats första gången.

Överst på sidan

Ta bort en omfattning eller omfattningsregler

En administratör med behörighet som webbplatssamlingsadministratör kan endast ta bort de omfattningar som skapats på webbplatssamlingsadministrationsnivå. Delade omfattningar, som skapas av söktjänstadministratören för användning i webbplatssamlingen, kan inte tas bort.

Ta bort en omfattning

När du tar bort en omfattning från en samling tas omfattningen även bort från alla webbplatser i webbplatssamlingen.

 1. Logga in på startsidan för webbplatsen på översta nivån med administratörsbehörighet för webbplatssamlingen.

 2. Välj WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Sökomfattningar i avsnittet Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 4. Klicka på pilen bredvid omfattningens rubrik på sidan Visa omfattningar.

 5. Klicka på Ta bort.

 6. Klicka på OK.

Ta bort regler för en omfattning

 1. Klicka på pilen bredvid omfattningens rubrik på sidan Visa omfattningar och välj sedan Redigera egenskaper och regler.

 2. Gör något av följande:

Om du vill:

Gör du så här:

Ta bort en enskild regel

 1. Klicka på regelns namn under Regler på sidan Egenskaper och regler för omfattning.

 2. Klicka på Ta bort.

 3. Klicka på OK.

Ta bort alla regler för en omfattning

 • Klicka på Ta bort alla regler under Regler på sidan Egenskaper och regler för omfattning.

Överst på sidan

Konfigurera visningsgrupper för omfattningar

Omfattningar tilldelas till visningsgrupper, som anger var omfattningarna kan användas. Om du till exempel tilldelar en omfattning till visningsgruppen Söklistrutan kommer den här omfattningen att visas för användare där rutan Söklistrutan har konfigurerats för omfattningar. De här platserna kan finnas i en webbdel eller i Sök-rutan på en gruppwebbplats. En administratör med administratörsbehörighet för webbplatssamlingar kan skapa en ny visningsgrupp och ordna omfattningar inom den, eller lägga till omfattningar till befintliga visningsgrupper. En webbplatsägare kan sedan lägga till visningsgruppen i omfattningslistan i vilken Sök-ruta som helst på webbplatsen och därmed underlätta för användaren att utföra mer förfinade sökningar.

Skapa eller redigera visningsgrupper för omfattningar

För att en webbplatsägare ska kunna ändra omfattningarna som är tillgängliga i omfattningslistan bredvid en Sök-ruta, kan administratören för en webbplatssamling ändra de befintliga visningsgrupperna eller skapa nya och ordna omfattningar i dem.

 1. Logga in på startsidan för webbplatsen på översta nivån med administratörsbehörighet för webbplatssamlingen.

 2. Välj WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Sökomfattningar i avsnittet Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 4. Klicka på Visningsgrupper på sidan Visa omfattningar.

 5. Klicka på Ny visningsgrupp eller klicka på pilen bredvid en befintlig visningsgrupp och klicka sedan på Redigera visningsgrupp.

 6. Ange en rubrik som hjälper dig att identifiera visningsgruppen i rutan Rubrik på sidan Skapa visningsgrupp för omfattning eller Redigera visningsgrupp för omfattning.

 7. Ange en valfri beskrivning av visningsgruppen i rutan Beskrivning. Den här beskrivningen används som referens av dig och webbplatsägare och visas inte för slutanvändarna.

 8. Markera kryssrutorna bredvid de omfattningar som du vill ta med i visningsgruppen i avsnittet Omfattningar.

 9. Använd listan Plats uppifrån för att justera omfattningarnas inbördes ordning i visningsgruppen.

 10. Välj vilken omfattning du vill ange som slutanvändarnas standardomfattning i listan Standardomfattning.

 11. Klicka på OK.

Ta med en omfattning i visningsgrupper

Administratören för en webbplatssamling kan tilldela omfattningar som skapas på webbplatssamlingsnivå till visningsgrupper som ska användas av webbplatsägare. Delade omfattningar, som är omfattningar som skapas och definieras av en serveradministratör, kan inte flyttas mellan visningsgrupper på webbplatssamlingsnivå.

 1. Logga in på startsidan för webbplatsen på översta nivån med administratörsbehörighet för webbplatssamlingen.

 2. Välj WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Sökomfattningar i avsnittet Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 4. Klicka på rubriken för en omfattning.

  Obs!: Kontrollera att kolumnen delas. Administratören för webbplatssamlingen kan inte ändra delade omfattningar.

 5. Klicka på Ändra inställningar för omfattningar i avsnittet Inställningar för omfattning på sidan Egenskaper och regler för omfattning.

 6. Markera kryssrutorna för de visningsgrupper där du vill att omfattningen ska tas med i avsnittet Visningsgrupper på sidan Redigera omfattning.

 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Visa eller dölja listrutan med omfattningar på alla webbplatser i webbplatssamlingen

Om du vill lägga till omfattningar i Sök-rutan för alla webbplatser i webbplatssamlingen ska du kontrollera att alla de omfattningar som du vill lägga till finns i listan i visningsgruppen Söklistrutan. Sedan måste du ändra inställningarna för webbplatssamlingen för att visa eller dölja listrutan med omfattningar.

 1. Logga in på startsidan för webbplatsen på översta nivån med administratörsbehörighet för webbplatssamlingen.

 2. Välj WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Sökinställningar i avsnittet Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 4. Under avsnittet Listruteläge för webbplatssökning väljer du Visa listrutan med sökomfattningar för att visa en lista över de omfattningar som finns i visningsgruppen Söklistrutan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×