Definiera och redigera datatyper i databasmodelldiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyper kan beskrivas som regler som begränsar vilken typ av information som kan anges i varje kolumn i en tabell i en databas. Om du till exempel vill försäkra dig om att ingen skriver ett namn i ett fält för datum anger du datatypen för fältet till en datumtyp. Datatyper definieras för varje kolumn i fönstret Databasegenskaper när du skapar en tabell.

Vad vill du göra?

Ange datatyper för kolumner i en databastabell modellen.

Välja mellan bärbara och fysiska datatyper

Ändra vilka uppsättning fysiska datatyper är tillgänglig

Skapa en användardefinierad datatyp

Ange en webbplatssamling för en kolumn

Skapa en sammansatt datatyp med formen typ

Tilldela en sammansatt datatyp till en kolumn

Skapa en maskinskriven tabell

Definiera datatyper för kolumnerna i en databasmodelltabell

 1. Dubbelklicka på formen för den tabell som innehåller de kolumner som du vill definiera datatyper för.

 2. Klicka på Kolumner under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Klicka på den cell i kolumnen Datatyp som du vill ändra.

 4. Klicka på nedpilen bredvid den aktuella datatypen och välj en annan datatyp i listan.

Överst på sidan

Välja mellan flyttbara och fysiska datatyper

Flyttbara datatyper är allmänt definierade typer som motsvarar liknande, kompatibla fysiska datatyper i andra databassystem. Fysiska datatyper syftar på de datatyper som stöds av måldatabasen. Om du till exempel använder drivrutinen för Access är alla datatyper som är tillgängliga i Microsoft Office Access tillgängliga som fysiska datatyper i modellen.

 1. Dubbelklicka på formen för den tabell som innehåller de kolumner som du vill definiera datatyper för.

 2. Klicka på Kolumner under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Klicka på Flyttbar datatyp eller Fysisk datatyp under listan med kolumner.

  • Flyttbara datatyper är allmänt definierade typer som motsvarar liknande, kompatibla fysiska datatyper i andra databassystem.

  • De fysiska datatyperna beror på vilken databasdrivrutin som används för modellen. Mer information om datatyperna för drivrutinen finns i dokumentationen för måldatabashanteringssystemet.

Överst på sidan

Byta tillgänglig uppsättning fysiska datatyper

Olika databashanteringssystem stöder olika fysiska datatyper. Om du till exempel använder drivrutinen för Access är alla datatyper som är tillgängliga i Microsoft Office Access tillgängliga som fysiska datatyper i modellen. Om rätt datatyper inte visas kan du behöva byta drivrutin i dialogrutan med drivrutinsalternativ.

Om du vill använda uppsättningen med datatyper för databashanteringssystemet i din modell, ställer du in drivrutinerna till det systemet i dialogrutan med drivrutinsalternativ.

 1. Kontrollera vilken databasdrivrutin som används för diagrammet.

  • Dubbelklicka på en tabell och klicka på Kolumner under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

  • Titta under listan med kolumner, bredvid alternativen för flyttbara och fysiska datatyper.

  • Måldatabashanteringssystemet visas inom parenteser.

 2. Ändra måldatabasdrivrutinen.

  • Klicka på Databas-menyn, peka på Alternativ och klicka sedan på Drivrutiner.

  • Välj Visio-drivrutinen för måldatabashanteringssystemet på fliken Drivrutiner.

  • Klicka på Konfigurera och markera kryssrutan för rätt ODBC-drivrutin.

Överst på sidan

Skapa en användardefinierad datatyp

Användardefinierade datatyper är anpassade datatyper som du kan skapa och återanvända i den databasmodell som de skapats i. Detta kan till exempel vara praktiskt om en tabell innehåller en kolumn med en datatyp för nummer för tillgångsspårning, men du vet att du kan behöva byta från ett nummerbaserat till ett teckenbaserat tillgångsspårningssystem. Om du använder en användardefinierad datatyp kan du ändra dess egenskaper från nummer till tecken när du vill. Ändringen påverkar alla kolumner med den aktuella typen, men påverkar inte andra kolumner som har en nummerdatatyp.

 1. Klicka på Användardefinierade typerDatabas-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Användardefinierade typer.

 3. Skriv ett namn i dialogrutan Lägg till ny användardefinierad typ.

 4. Om du vill basera den nya datatypen på en befintlig datatyp markerar du kryssrutan Kopiera från och väljer namnet på en befintlig användardefinierad datatyp.

 5. Klicka på OK. Definiera egenskaper för flyttbara datatyper för datatypen.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Definiera en samlingstyp för en kolumn

Samlingstyper kan användas för att lagra flera värden i ett fält. Om du exempelvis har en tabell med information om musik kanske du vill använda en samlingstyp för kategorin med klassisk musik, populärmusik och folkmusik. Samlingstyper kan optimera databasens prestanda genom att lagra data i en enda entitet i stället för att använda externa nycklar och sekundära tabeller.

 1. Dubbelklicka på tabellen med den kolumn som du vill definiera som en samlingstyp.

 2. Klicka på Kolumner under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Klicka på den kolumn som du vill definiera som samlingstyp och klicka sedan på Redigera.

 4. Klicka på fliken Samling i dialogrutan Kolumnegenskaper och välj någon av följande samlingstyper:

  • Ej sorterad, ej repeterande grupp med värden (uppsättning) Medger att ett fält i en kolumn kan innehålla flera värden. Värdena har inga sorteringsvillkor och är därför osorterade.

  • Sorterad grupp med värden (lista) Skapar en sorterad samling element som medger dubblettelement. Varje element i samlingen har en ordinalposition. En ordinalposition är en position med vilken ett värde kan nås. Eftersom två värden kan vara identiska särskiljs de med hjälp av ordinalpositioner.

  • Ej sorterad, repeterande grupp med värden (multimängd) Skapar en samling element som kan ha dubblettvärden. Elementen har inga ordinalpositioner.

 5. Stäng dialogrutan Kolumnegenskaper genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en sammansatt datatyp med formen Typ

Mallen Databasmodelldiagram stöder både objektrelations- och relationsdatabasmodeller, vilket betyder att du kan arbeta med både enkla och sammansatta datatyper. Enkla datatyper används både i objektrelations- och relationsdatabaser och stöder ett datavärde per kolumn. Objektrelationsdatabaser stöder även sammansatta datatyper, där en kolumn kan innehålla flera värden eller flera fält, som dessutom kan ha olika datatyper. Du kan exempelvis definiera en adress som en sammansatt datatyp med kolumner för gata, stad och postnummer.

 1. Dra en Typ-form från stencilen Objektrelationer till databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på Typ-formen för att öppna fönstret Databasegenskaper och klicka sedan på Fält under Kategorier.

 3. Klicka på en tom rad och börja skriva ett nytt fysiskt namn för att lägga till ett fält.

 4. Ange en datatyp genom att skriva eller välja en i listan för fältet.

 5. Om du vill förhindra null-värden markerar du kryssrutan i kolumnen Krävs.

 6. Klicka på Definition under Kategorier för att definiera typen som Namngiven, Distinkt eller Domän.

 7. Välj önskade alternativ:

  • Namngiven radtyp Använd det här alternativet om du vill ange att typen inte är ett alias för någon annan typ.

  • Distinkt typ Använd det här alternativet om du vill ange att typen baseras på en annan typ och har samma representation som den typ som den baseras på, men är en helt egen distinkt typ.

   Om du markerar det här alternativet kan du inte välja alternativ för kategorin Fält.

  • Domän Använd det här alternativet om du vill ange att typen är ett alias för en annan typ, d.v.s. en indirekt representation av samma typ.

   Om du väljer det här alternativet blir alternativet Alias för samlingstyp tillgängligt och du kan inte använda alternativen i kategorin Fält.

  • Alias för samlingstyp (endast synlig om Domän har markerats) Använd de här alternativen för att ange om ett attributs värde är en samling av ett enstaka värde, en uppsättning, en lista eller en multimängd. I relationsdatabaser är alla attributsamlingstyper enstaka värden. I objektrelationsdatabaser kan du ange ytterligare samlingstyper.

Överst på sidan

Koppla en sammansatt datatyp till en kolumn

Om du skapar en sammansatt typ med formen Typ kan du koppla den till en kolumn och på så sätt ange att kolumnen inkluderar alla kolumner av den typen. I en tabell med kolumnerna Personnummer, Namn och Adress, kan Adress exempelvis vara en sammansatt typ som består av kolumnerna Gata, Stad och Postnummer.

 1. Dubbelklicka på den tabell som du vill använda den sammansatta datatypen i.

 2. Klicka på Kolumner under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Klicka på nedpilen bredvid den aktuella datatypen och välj en annan datatyp i listan.

Överst på sidan

Skapa en typangiven tabell

Om du skapar en sammansatt typ med formen Typ kan du koppla den till en tabell och på så sätt definiera alla kolumnerna i tabellen baserat på typen. För en typ med kolumnerna Ett, Två och Tre kan du exempelvis koppla typen till tabellen så att tabellen automatiskt inkluderar dessa kolumner.

Obs!: Observera att det krävs en tom tabell för den här åtgärden.

 1. Dra en form av typen Entitet till modelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på en tabell och klicka på Definition under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Klicka på nedpilen bredvid den aktuella datatypen och välj en annan datatyp i listan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×