Definiera hur kostnader ska påföras

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Project kan du styra när kostnader ska påföras i uppgifter och deras uppgifter. Den här inställningen kan åsidosätta den automatiska genereringen av de kostnader som är förknippade med resursanvändningen (vilka är som standard linjärt) och placera kostnads realisering i början eller slutet av uppgiften. Detta kan användas för justering när kostnaderna realiseras av fakturerings systemet och kan hjälpa dig att hantera kassa flödet i projektet. Du kan ange kostnads kal Kyle rings metoderna för resurs kostnader och fasta kostnader för aktiviteter.

Vad vill du göra?

Ändra hur resurs kostnader påförs

Ändra metoden för periodisering med fasta kostnader för nya aktiviteter

Ändra metoden för periodisering med fasta kostnader för befintliga aktiviteter

Ändra hur resurs kostnader påförs

 1. Välj resurs listai gruppen resursvyer på fliken Visa .

 2. I fältet resurs namn väljer du en resurs.

 3. Högerklicka för att välja informationoch välj sedan fliken kostnad i dialog rutan Resursinformation .

 4. Välj den metod du vill använda i listan kostnad påförs .

  Varning!: Vi rekommenderar att kostnaden för periodisering görs när en resurs skapas och sedan inte ändras. Ändringar kan flytta planerade och faktiska kostnader, som kan ändra faktiska kostnader

Obs!: Resurs kostnader per tillfälle uppstår vid början eller slutet av en tilldelning, inte med den linjära avskrivnings metoden.

Tips: Ett säkert sätt att ändra ett felaktigt angett värde för periodisering är att skapa och tilldela en ny resurs och överföra återstående kostnader från den gamla till den nya resursen.

Ändra metoden för periodisering med fasta kostnader för nya aktiviteter

 1. Välj > alternativ > schema.

 2. Under beräknings alternativ för det här projektetväljer du den periodiseringsperiod som du vill använda för alla nya aktiviteter i det här projektet i listan standard för fast kostnad påförs .

  Obs!: Om du vill använda den här periodiseringen för alla framtida projekt väljer du alla nya projektbredvid beräknings alternativ för det här projektet.

Ändra metoden för periodisering med fasta kostnader för befintliga aktiviteter

 1. Välj andra vyeri gruppen resursvyer på fliken Visa och välj sedan fler vyer.

 2. I dialog rutan fler vyer väljer du aktivitets listaoch sedan Använd.

 3. Välj pilen på tabelleri gruppen data och välj sedan kostnad.

 4. I fältet fast kostnad påförs väljer du i listan en periodiseringsperiod som du vill använda för varje aktivitet.

Obs!: Denna kostnads inställning påverkar bara hur fasta kostnader påförs.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders