Definiera en relation i ett databasmodelldiagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Definiera relationer i Visio med hjälp av primär -och sekundärnycklar så att du kan skapa en samling med data från flera tabeller.

Obs!: Om du använder Visio Pro för Office 365 och vill veta mer om hur du tekniker en befintlig databas till en databasmodell finns i avsnittet Bakåtkompilera en befintlig databas.

Vad vill du göra?

Skapa en relation i ett databasmodelldiagram

Ta bort en relation från en databasmodell

Definiera en relation som 1: 1 eller 1: n

Visa relationer och deras egenskaper i ett diagram

Det går inte att hitta databasen modellering funktioner?

Det är sannolikt att din version av Visio inte innehåller funktioner som du letar efter. Klicka på Om Microsoft Office VisioHjälp-menyn om du vill ta reda på vilken version av Visio du har. Namnet på versionen finns i den översta textraden i dialogrutan.

Microsoft Office Visio Standard inkluderar inte mallen Databasmodelldiagram.

Microsoft Office Visio Professional stöder omvänd tekniska funktioner för mallen databasmodelldiagram (som användningen av en befintlig databas för att skapa en modell i Visio ) men stöder inte vidarebefordra teknik (som användningen av en Visio databasmodell för att generera SQL-koden).

Obs!: Du hittar hela serien med databasen modellering funktioner, till exempel bakåtkompilering och framåt teknik i Visio for Enterprise Architects. Visio för Enterprise Architects som ingår i MSDN Premium-prenumeration som ingår i Visual Studio Professional och Visual Studio Team System rollbaserad utgåvor.

Skapa en relation i ett databasmodelldiagram

 1. Kontrollera att båda tabellerna visas i diagrammet. Om du bakåtkompilerar modellen från en befintlig databas kan du behöva dra den ena eller båda tabellerna från fönstret Tabeller och vyer till ritningssidan.

 2. Dubbelklicka på den tabell som du vill använda för primärnyckeldelen av relationen.

 3. Klicka på Kolumner under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 4. Klicka på den kolumn i rutnätet som du vill använda för att identifiera varje rad i tabellen unikt och markera kryssrutan PN för att ange den som primärnyckel.

 5. Dra en form av typen Relation från stencilen Objektrelationer eller Entitetsamband och släpp den i ett tomt område på sidan.

 6. Koppla den högre änden till tabellen med den överordnade tabellen.

 7. Koppla den andra änden till den underordnade tabellen.

  Om den andra tabellen inte redan innehåller en kolumn med samma namn som primärnyckeln läggs den automatiskt till i den andra tabellen som en extern nyckel.

Obs!: Om relationslinjerna försvinner öppnar du Databas-menyn, pekar på Alternativ och klickar på Dokument. Markera kryssrutan Relationer under Visa på fliken Relationer.

Överst på sidan

Ta bort en relation från en databasmodell

 1. Klicka på relationen i modellen och tryck på DEL.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Ta bort objekt:

  • Klicka på Ja om du vill ta bort relationen både från ritningen och den underliggande modellen.

  • Klicka på Nej om du bara vill ta bort linjen i ritningen.

   Obs!: Om du klickar på Nej och sedan bestämmer dig för att lägga till en linje i ritningen igen, markerar du någon av tabellerna i relationen och klickar på Visa relaterade tabellerDatabas-menyn.

Tips: Du kan välja att alltid eller aldrig ignorera borttagna relationer i den underliggande modellen. Öppna Databas-menyn, peka på Alternativ, klicka på Modellering och gå till fliken Logiskt diagram.

Överst på sidan

Definiera en relation som 1:1 eller som 1:N

Kardinaliteten för en relation beskriver hur många rader i en tabell som kan relatera till ett visst antal rader i en annan tabell. En avdelning kan exempelvis ha många anställda, men en anställd kan bara tillhöra en avdelning. Kardinaliteten uttrycks vanligtvis som 1:1- (en till en), 1:N- (en till många) och N:N-relationer (många till många).

 1. Dubbelklicka på relationen.

 2. Klicka på Diverse under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Välj det samband under Kardinalitet som bäst beskriver relationen. För 1:N-relationer använder du lämpligen alternativet Över noll eller Minst en. För 1:1-relationer använder du lämpligen alternativet Noll eller ett eller Exakt ett.

Överst på sidan

Visa relationer och tillhörande egenskaper i ett diagram

Du kan välja att visa eller dölja information om relationerna i ett diagram.

 1. Peka på AlternativDatabas-menyn och klicka sedan på Dokument.

 2. Markera den information som du vill visa i diagrammet på fliken Relationer.

  Du kan visa eller dölja

  • Relationer

  • Kardinalitet

  • Kråkfotsnotation

  • Verbfras

  • Referensåtgärder

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×