Datum- och tidsfunktioner (referens)

Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

Obs!: Versionsmarkeringar anger i vilken version av Excel en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner. En funktion med en versionsmarkering för 2013 t.ex. anger att den funktionen är tillgänglig i Excel 2013 och i alla senare versioner.

Funktion

Beskrivning

Funktionen DATE

Returnerar ett serienummer för ett visst datum

Funktionen DATEDIF

Beräknar antalet dagar, månader eller år mellan två datum. Den här funktionen är användbar i formler där du behöver beräkna en ålder.

Funktionen DATUMVÄRDE

Konverterar ett datum i textformat till ett serienummer

Funktionen DAY

Konverterar ett serienummer till dag i månaden

Funktionen DAGAR
Excel 2013

Returnerar antalet dagar mellan två datum

Funktionen DAYS360

Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsår

Funktionen EDATE

Returnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumet

Funktionen EOMONTH

Returnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senare

Funktionen HOUR

Konverterar ett serienummer till en timme

Funktionen ISOVECKONR
Excel 2013

Returnerar numret för årets ISO-veckonummer för ett angivet datum

Funktionen MINUTE

Konverterar ett serienummer till en minut

Funktionen MONTH

Konverterar ett serienummer till en månad

Funktionen NETWORKDAYS

Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum

Funktionen NETTOARBETSDAGAR.INT
Excel 2010

Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum med hjälp av parametrar som anger vilka och hur många dagar som är helgdagar

Funktionen NOW

Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid

Funktionen SECOND

Konverterar ett serienummer till en sekund

Funktionen TIME

Returnerar serienumret för en viss tid

Funktionen TIDVÄRDE

Konverterar en tid i textformat till ett serienummer

Funktionen TODAY

Returnerar serienumret för dagens datum

Funktionen WEEKDAY

Konverterar ett serienummer till en dag i veckan

Funktionen WEEKNUM

Konverterar ett serienummer till ett veckonummer

Funktionen WORKDAY

Returnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senare

Funktionen ARBETSDAGAR.INT
Excel 2010

Returnerar serienumret för ett datum före eller efter ett visst antal arbetsdagar, med hjälp av parametrar som indikerar vilka och hur många dagar som är helgdagar

Funktionen YEAR

Konverterar ett serienummer till ett år

Funktionen YEARFRAC

Returnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatum

Mer information finns i

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (i alfabetisk ordning)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×