Datatyper för lokala Access-databaser

Datatyper för lokala Access-databaser

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar tabeller i Access måste du välja en datatyp för varje kolumn med data. Datatypen Kort text är populär eftersom du där kan använda nästan alla tecken (bokstav, symbol och tal). Det är dock bra att tänka efter innan du väljer datatyp eftersom det kan påverka om du kan dra nytta av Access-funktioner (till exempel dataverifiering och funktioner) och förbättrar noggrannheten för informationen du lagrar. I tabellen nedan ser du en översikt över de datatyper som är tillgängliga i Access-skrivbordsdatabaser (.accdb och .mdb). Mer information om datatyper i Access-webbprogram finns i Datatyper för Access-webbprogram.

Du hittar en fullständig lista med alla olika fältegenskaper som du kan använda för olika datatyper i Introduktion till datatyper och fältegenskaper.

I följande tabell anges vilka datatyper som är tillgängliga i stationära databaser i Access 2013 och senare versioner.

Datatyp

Användning

Storlek

Kort text (tidigare kallad "Text")

Alfanumeriska data (namn, rubriker osv.)

Upp till 255 tecken.

Lång text (tidigare kallad PM)

Stora mängder alfanumeriska data: meningar och stycken. I Datatypen PM heter nu Lång text hittar du mer information om Lång text.

Upp till ca 1 gigabyte (GB), men kontrollerna för att visa en lång text är begränsade till de första 64 000 tecknen.

Tal

Numeriska data.

1, 2, 4, 8 eller 16 byte.

Stort tal

Numeriska data.

8 byte.

Mer information finns i Använda datatypen Stort tal.

Datum/tid

Datum och tider.

8 byte.

Valuta

Monetära data som lagrade med 4 decimalers precision.

8 byte.

Räknare

Unikt värde som genereras av Access för varje ny post.

4 byte (16 byte för ReplikeringsID).

Ja/nej

Booleska data (true/false): I Access lagras det numeriska värdet noll (0) för false (falskt) och 1 för true (sant).

1 byte.

OLE-objekt

Bilder, diagram och andra ActiveX-objekt från ett annat Windows-baserat program.

Upp till ca 2 GB.

Hyperlänk

En länkadress till ett dokument eller en fil på internet, intranät, ett lokalt nätverk (LAN) eller den lokala datorn

Upp till 8 192 (varje del av en hyperlänkdatatyp kan innehålla upp till 2 048 tecken).

Bifogad fil

Du kan bifoga filer, till exempel bilder, dokument, kalkylblad eller bubbeldiagram. Varje fält för Bifogad fil kan innehålla ett obegränsat antal bifogade filer per post, upp lagringsgränsen för storleken på en databasfil. Observera att datatypen bifogad fil är inte tillgänglig i .mdb-filformat.

Upp till ca 2 GB.

Beräknade

Du kan skapa ett uttryck som använder data från ett eller flera fält. Du kan ange olika resultatdatatyper från uttrycket. Observera att datatypen Beräknade är inte tillgänglig i .mdb-filformat.

Beroende på datatypen för resultattypen. Datatypen Kort text kan innehålla upp till 243 tecken. Lång text, tal, ja/nej, och datum/tid ska matcha sina respektive datatyper.

Uppslagsguiden

En post från Uppslagsguiden i kolumnen Datatyp är egentligen inte en datatyp. När du väljer den här posten startas en guide så att du kan definiera antingen ett enkelt eller ett avancerat uppslagsfält. I ett enkelt uppslagsfält används innehållet från en annan tabell eller värdelista för att validera innehållet för ett enskilt värde per rad. I ett komplext uppslagsfält kan du lagra flera värden med samma datatyp i varje rad.

Beroende på datatypen för uppslagsfältet.

I följande tabell finns de datatyper som är tillgängliga i skrivbordsdatabaser i Access 2010 och Access 2007.

Datatyp

Användning

Storlek

Text

Alfanumeriska data (namn, rubriker osv.)

Upp till 255 tecken.

PM

Stora mängder alfanumeriska data: meningar och stycken.

Upp till ca 1 gigabyte (GB), men kontrollerna för att visa en lång text är begränsade till de första 64 000 tecknen.

Tal

Numeriska data.

1, 2, 4, 8 eller 16 byte.

Datum/tid

Datum och tider.

8 byte.

Valuta

Monetära data som lagrade med 4 decimalers precision.

8 byte.

Räknare

Unikt värde som genereras av Access för varje ny post.

4 byte (16 byte för ReplikeringsID).

Ja/nej

Booleska data (true/false): I Access lagras det numeriska värdet noll (0) för false (falskt) och 1 för true (sant).

1 byte.

OLE-objekt

Bilder, diagram och andra ActiveX-objekt från ett annat Windows-baserat program.

Upp till ca 2 GB.

Hyperlänk

En länkadress till ett dokument eller en fil på internet, intranät, ett lokalt nätverk (LAN) eller den lokala datorn

Upp till 8 192 (varje del av en hyperlänkdatatyp kan innehålla upp till 2 048 tecken).

Bifogad fil

Du kan bifoga filer, till exempel bilder, dokument, kalkylblad eller bubbeldiagram. Varje fält för Bifogad fil kan innehålla ett obegränsat antal bifogade filer per post, upp lagringsgränsen för storleken på en databasfil. Observera att datatypen bifogad fil är inte tillgänglig i .mdb-filformat.

Upp till ca 2 GB.

Beräknade

Du kan skapa ett uttryck som använder data från ett eller flera fält. Du kan ange olika resultatdatatyper från uttrycket. Observera att datatypen Beräknade är inte tillgänglig i .mdb-filformat.

Obs!: Datatypen Beräknade är inte tillgänglig i Access 2007.

Beroende på datatypen för resultattypen. Datatypen Kort text kan innehålla upp till 243 tecken. Lång text, tal, ja/nej, och datum/tid ska matcha sina respektive datatyper.

Uppslagsguiden

En post från Uppslagsguiden i kolumnen Datatyp är egentligen inte en datatyp. När du väljer den här posten startas en guide så att du kan definiera antingen ett enkelt eller ett avancerat uppslagsfält. I ett enkelt uppslagsfält används innehållet från en annan tabell eller värdelista för att validera innehållet för ett enskilt värde per rad. I ett komplext uppslagsfält kan du lagra flera värden med samma datatyp i varje rad.

Beroende på datatypen för uppslagsfältet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×