Datatypen PM heter nu ”Lång text”

I tidigare versioner av Access användes datatypen PM till att lagra stora textmängder och datatypen Text för att lagra kortare strängar (upp till 255 tecken). I Access 2013 och Access 2016 har de här två datatyperna fått namnen Lång text och Kort text, och de har olika egenskaper och storleksbegränsningar beroende på om du använder en skrivbordsdatabas eller en Access-webbapp. Här är detaljerad information:

Textfält i skrivbordsdatabaser (.accdb)

Lång text    I .accdb-filer fungerar fältet Lång text på samma sätt som det gamla fältet PM. Du kan lagra upp till cirka en gigabyte text, även om kontroller på formulär och rapporter endast kan visa de första 64 000 tecknen. Du kan ange att Lång text-fält ska visa RTF-text med formatering som fet stil och understrykning.

Kort text    I .accdb-filer fungerar fältet Kort text på samma sätt som fältet Text i tidigare versioner. Där kan du lagra upp till 255 tecken.

Läs mer om datatyper för Access-skrivbordsdatabaser.

Textfält i Access-webbappar

Lång text    I Access-webbappar kan fältet Lång text lagra upp till 2^30-1 byte, och motsvarar SQL Server-datatypen nvarchar(max). Om du vill kan du ange en teckenbegränsning så att användare inte kan använda hela fältets kapacitet. Du kan inte lagra RTF-text i Access-webbappar.

Kort text    I Access-webbappar är fältet Kort text inställt på att lagra 255 tecken som standard, men du kan justera egenskapen Teckengräns upp till hela 4 000 tecken. I SQL Server motsvaras det av nvarchar, med längd från 1 till 4 000.

Läs mer om datatyper för Access-webbappar.

Standardkontroller för fälten Lång text och Kort text

I de flesta fall används textrutekontrollerna till att visa fälten Kort text och Lång text. När du lägger till fältet Lång text i en vy i en Access-webbapp skapas emellertid en flerradig textruta. När du använder en flerradig textruta i webbläsaren kan du trycka på retur när du vill gå till en ny rad i textrutan. Om du står i ett datablad måste du använda rullningslisterna om du vill visa något nedanför den första raden.

Om fältet Lång text är konfigurerat att visa RTF i skrivbordsdatabaser, och du lägger till fältet i ett formulär eller i en rapport, används RTF-inställningen automatiskt i textrutan.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×