Datamodell för Microsoft 365 användningsanalyser

Data för Microsoft 365 användningsanalystabeller

Microsoft 365 användningsanalyser ansluter till ett API som visar en flerdimensionell datamodell. API:erna är förhandsversioner och kan kommas åt på https://reports.office.com/pbi/v1.0/<tenantid> (ersätt <tenantid> med ditt klientorganisations-GUID).

Det här API:et innehåller information om månatliga trenden för användningen av de olika Office 365-tjänsterna. Information om exakt vilka data som returneras av API:et finns i tabellen i följande avsnitt.

Datatabeller som returneras av rapport-API:et för Office 365

Tabellnamn

Informationen i tabellen

Datumintervall

Klientorganisationens produktanvändning

Innehåller månatliga summeringar av antalet aktiverade, aktiva användare, antalet kvarhållna användare månad för månad, förstagångsanvändare och det ackumulerade antalet aktiva användare.

Innehåller sammanräknade månatliga data för en rullande tolvmånadersperiod som omfattar delar av innevarande månad.

Klientorganisationens produktaktivitet

Innehåller månatliga summeringar av aktivitet och antalet aktiva användare för olika aktiviteter i produkterna.

Se definition av aktiv användare om du vill ha information om aktiviteterna i en produkt som visas i den här datatabellen.

Innehåller sammanräknade månatliga data för en rullande tolvmånadersperiod som omfattar delar av innevarande månad.

Klientorganisationens Office-licenser

Innehåller information om hur många Microsoft Office-prenumerationer som användare tilldelats

Innehåller information om status vid månadsslutet för en rullande tolvmånadersperiod som omfattar delar av innevarande månad.

Klientorganisationens postlådeanvändning

Innehåller information om användarens postlåda, till exempel totalt antal meddelanden i postlådan och lagringsanvändningen.

Innehåller information om status vid månadsslutet för en rullande tolvmånadersperiod som omfattar delar av innevarande månad.

Klientorganisationens klientanvändning

Innehåller information om antalet användare som aktivt använder specifika klienter/enheter för att ansluta till Exchange Online, Skype för företag och Yammer.

Innehåller sammanräknade månatliga data för en rullande tolvmånadersperiod som omfattar delar av innevarande månad.

Klientorganisationens användning av SharePoint Online

Innehåller information om SharePoint-webbplatserna, vilket omfattar gruppwebbplatser, till exempel totalt antal webbplatser, antal dokument på webbplatsen, antal filer efter aktivitetstyp och använt lagringsutrymme.

Innehåller information om status vid månadsslutet för en rullande tolvmånadersperiod som omfattar delar av innevarande månad.

Klientorganisationens användning av OneDrive för företag

Innehåller information om OneDrive-kontona, till exempel antalet konton, antalet dokument i OneDrives, lagringsutrymme som används och antalet filer efter aktivitetstyp.

Innehåller information om status vid månadsslutet för en rullande tolvmånadersperiod som omfattar delar av innevarande månad.

Klientorganisationsanvändning av Office 365 Grupper

Innehåller information om användning av Office 365 Grupper, som e-post, SharePoint och Yammer.

Innehåller information om status vid månadsslutet för en rullande tolvmånadersperiod som omfattar delar av innevarande månad.

Klientorganisationens Office-aktiveringar

Innehåller information om antalet aktiveringar för Office-prenumerationer, antalet aktiveringar per enhet (Android/iOS/Mac/PC), aktiveringar efter tjänstplan, till exempel Office Proplus, Visio och Projekt.

Innehåller information om status vid månadsslutet för en rullande tolvmånadersperiod som omfattar delar av innevarande månad.

Användarens status

Innehåller metadata om användare, inklusive användarens visningsnamn, produkter som tilldelats, plats, avdelning, titel och företag. Den här informationen handlar om användare som tilldelades en licens under den senaste fullständiga månaden. Alla användare är unikt representerade av ett användar-ID.

Den här informationen handlar om användare som hade en tilldelad licens under den senaste fullständiga månaden.

Användaraktivitet

Innehåller information efter användarnivå om aktiviteter som utförts av licensierade användare.

Se definition av aktiv användare om du vill ha information om aktiviteterna i en produkt som visas i den här datatabellen.

Den här informationen handlar om användare som utförde en aktivitet i någon av tjänsterna under den senaste fullständiga månaden.

Expandera avsnitten nedan om du vill se detaljerad information om varje datatabell.

Den här tabellen innehåller information efter användarnivå för alla användare som har en tilldelad licens under den sista fullständiga månaden. Dessa data hämtas från Azure Active Directory.

Kolumnnamn

Kolumnbeskrivning

UserId

Unikt användar-ID som representerar en användare och som gör det möjligt att ansluta till andra datatabeller i datauppsättningen.

Timeframe

Månadsvärde som den här tabellen har data för.

UPN

UPN, användarens huvudnamn, identifierar användaren unikt så att denne kan ansluta till andra externa datakällor.

DisplayName

Användarens visningsnamn.

IDType

ID-typen anges till 1 om användaren är en Yammer-användare som ansluter med hjälp av sitt Yammer-ID eller 0 om användaren ansluter till Yammer med sitt Office 365-ID.

Värdet är 1 för att visa att användaren ansluter till Yammer med sitt Yammer-ID och inte sitt Office 365-ID

HasLicenseEXO

Värdet är Sant om användaren tilldelats en licens och är aktiverad för att använda Exchange.

HasLicenseODB

Värdet är Sant om användaren tilldelats en licens och är aktiverad för att använda OneDrive för företag.

HasLicenseSPO

Värdet är Sant om användaren tilldelats en licens och är aktiverad för att använda SharePoint Online.

HasLicenseYAM

Värdet är Sant om användaren tilldelats en licens och är aktiverad för att använda Yammer.

HasLicenseSFB

Värdet är Sant om användaren tilldelats en licens och är aktiverad för att använda Skype för företag.

HasLicenseTeams

Värdet är sant om användaren tilldelats en licens och är aktiverad för att använda Microsoft Teams.

Company

Företagsinformation som återges i Azure Active Directory för användaren.

Department

Avdelningsinformation som återges i Azure Active Directory för användaren.

LocationCity

Information om ort som återges i Azure Active Directory för användaren.

LocationCountry

Information om land som återges i Azure Active Directory för användaren.

LocationState

Information om region som återges i Azure Active Directory för användaren.

LocationOffice

Användarens kontor.

Title

Information om titel som återges i Azure Active Directory för användaren.

Deleted

Sant om användaren har tagits bort från Office 365 under den sista fullständiga månaden.

DeletedDate

Datum när användaren togs bort från Office 365.

YAM_State

Statusvärden för användaren i Yammer-systemet, kan vara aktiv, borttagen eller inaktiverad.

YAM_ActivationDate

Det datum då användaren angav statusen aktiv i Yammer.

YAM_DeletionDate

Det datum då användaren angav statusen borttagen i Yammer.

YAM_SuspensionDate

Det datum då användaren angav statusen inaktiverad i Yammer.

Den här tabellen innehåller information om alla användare som hade en aktivitet i någon av tjänster under den föregående månaden.

Kolumnnamn

Kolumnbeskrivning

UserID

Unikt användar-ID som representerar en användare och som gör det möjligt att ansluta till andra datatabeller i datauppsättningen.

IDType

ID-typen anges till 1 om användaren är en Yammer-användare som ansluter med hjälp av sitt Yammer-ID eller 0 om användaren ansluter till Yammer med sitt Office 365-ID.

Värdet är 1 för att visa att användaren ansluter till Yammer med sitt Yammer-ID och inte sitt Office 365-ID

Timeframe

Månadsvärde som den här tabellen innehåller data för.

EXO_EmailSent

Antalet e-postmeddelanden som skickats.

EXO_EmailReceived

Antalet e-postmeddelanden som mottagits.

EXO_EmailRead

Antalet gånger som aktiviteten att läsa mottagna e-postmeddelanden utförs (avser både antalet gånger användaren läser redan lästa e-postmeddelanden och e-postmeddelanden som användaren fått tidigare).

EXO_AppointmentCreated

Antalet avtalade tider som skapats.

EXO_MeetingAccepted

Antalet möten som accepterats.

EXO_MeetingCancelled

Antalet möten som avbokats.

EXO_MeetingDeclined

Antalet möten som avböjts.

EXO_MeetingSent

Antalet möten som skickats.

ODB_FileViewedModified

Antalet filer som användaren interagerat med på en OneDrive för företag (till exempel skapat, uppdaterat, tagit bort, visat eller hämtat).

ODB_FileSynched

Antalet filer som användaren synkroniserat på ett OneDrive för företag.

ODB_FileSharedInternally

Antalet filer som användaren delat internt från ett OneDrive för företag.

ODB_FileSharedExternally

Antalet filer som användaren delat externt från ett OneDrive för företag.

ODB_AccessByOwner

Antalet filer användaren interagerat med på sitt eget OneDrive för företag.

ODB_AccessOthers

Antalet filer användaren interagerat med på någon annan användares OneDrive för företag.

SPO_GroupFileViewedModified

Antalet filer som användaren interagerat med på någon webbplats för grupper.

SPO_GroupFileSynched

Antalet filer som användaren synkroniserat på någon webbplats för grupper.

SPO_GroupFileSharedInternally

Antalet filer som användaren delat internt på någon webbplats för grupper.

SPO_GroupFileSharedExternally

Antalet filer som användaren delat externt på någon webbplats för grupper.

SPO_GroupAccessByOwner

Antalet filer som användaren interagerat med på en webbplats för grupper som han eller hon äger.

SPO_GroupAccessByOthers

Antalet filer som användaren interagerat med som finns på en webbplats för grupper som någon annan användare äger.

SPO_OtherFileViewedModified

Antalet filer som användaren interagerat med på någon annan webbplats.

SPO_OtherFileSynched

Antalet filer som användaren synkroniserat från någon annan webbplats.

SPO_OtherFileSharedInternally

Antalet filer som användaren delat internt på någon annan webbplats.

SPO_OtherFileSharedExternally

Antalet filer som användaren delat externt på någon annan webbplats.

SPO_OtherAccessedByOwner

Antalet webbplatser som användaren interagerat med på en annan webbplats som han eller hon äger.

SPO_OtherAccessedByOthers

Antalet webbplatser som användaren interagerat med som finns på en annan webbplats som någon annan användare äger.

SPO_TeamFileViewedModified

Antalet filer som användaren interagerat med på någon gruppwebbplats.

SPO_TeamFileSynched

Antalet filer som användaren synkroniserat från någon gruppwebbplats.

SPO_TeamFileSharedInternally

Antalet filer som användaren delat internt på någon gruppwebbplats.

SPO_TeamFileSharedExternally

Antalet filer som användaren delat externt på någon gruppwebbplats.

SPO_TeamAccessByOwner

Antalet filer som användaren interagerat med på en gruppwebbplats som han eller hon äger.

SPO_TeamAccessByOthers

Antalet filer som användaren interagerat med som finns på en gruppwebbplats som någon annan användare äger.

Teams_ChatMessages

Antalet chattmeddelanden som skickats.

Teams_ChannelMessage

Antalet meddelanden som postats till kanaler.

Teams_CallParticipate

Antalet samtal som användaren har deltagit i.

Teams_MeetingParticipate

Antalet möten som användaren anslutit till.

Teams_HasOtherAction

Booleskt värde om användaren utfört andra åtgärder i Microsoft Teams.

YAM_MessagePost

Antalet Yammer-meddelanden som användaren publicerat.

YAM_MessageLiked

Antalet Yammer-meddelanden som användaren gillat.

YAM_MessageRead

Antalet Yammer-meddelanden som användaren läst.

SFB_P2PSummary

Antalet peer to peer-sessioner som användaren deltagit i.

SFB_ConfOrgSummary

Antalet konferenssessioner som användaren organiserat.

SFB_ConfPartSummary

Antalet konferenssessioner som användaren deltagit i.

Den här tabellen innehåller införandedata månad för månad för aktiverade, aktiva och återvändande användare samt förstagångsanvändare för de olika produkterna i Office 365. Office 365-värdet representerar aktiv användning i någon av produkterna.

Kolumnnamn

Kolumnbeskrivning

Produkt

Namnet på produkter som användningsinformationen sammanfattas för. Office 365-värdet i produktkolumnen representerar aktivitet i någon av alla produkterna

Timeframe

Månadsvärdet. Det kommer att finnas en rad per produkt per månad för de senaste tolv månaderna, inklusive delar av aktuell månad.

EnabledUsers

Antalet användare som är aktiverade för att använda produkten under tidsperioden. Om en användare var aktiverad för en del av månaden räknas han eller hon fortfarande.

ActiveUsers

Antalet användare som utförde en avsiktlig aktivitet i produkten under tidsperioden.

En användare räknas som aktiv för en produkt under en viss månad om han eller hon har utfört en nyckelaktivitet i produkten. Nyckelaktiviteter är tillgängliga i tabellen Klientorganisationens produktaktivitet.

CumulativeActiveUsers

Antalet användare som har aktiverats för att använda en produkt och som har använt produkten fram till månaden inom tidsperioden minst en gång sedan datainsamlingen påbörjades i det nya användningssystemet.

MoMReturningUsers

Antalet användare som är aktiva under månaden inom tidsperioden och som även var aktiva under den föregående månaden.

FirstTimeUsers

Antalet användare som blev aktiva inom tidsperioden för första gången sedan data samlades in i det nya användningssystemet.

En användare räknas som förstagångsanvändare under en viss månad, om vi identifierar hans eller hennes aktiviteter för första gången efter det att data börjat samlas in i det här nya rapporteringssystemet. När en användare väl har räknats som förstagångsanvändare en gång kommer han eller hon aldrig att räknas som sådan igen, även om han eller hon sedan inte utför några aktiviteter på mycket länge

Content Date

Om tidsperioden är aktuell månad representerar det här värdet det senaste datumet i den aktuella månaden för vilket det finns tillgängliga data.

Om tidsperioden är föregående månad representerar det här värdet det sista datumet i månaden inom tidsperioden.

Den här tabellen innehåller månatliga summeringar av aktivitet och antalet aktiva användare för olika aktiviteter i produkterna.

Kolumnnamn

Kolumnbeskrivning

Timeframe

Månadsvärdet. Det kommer att finnas en rad per produkt per månad för de senaste tolv månaderna, inklusive delar av aktuell månad.

Produkt

Namnet på produkten i Office 365, för vilken det finns tillgängliga användningsdata.

Aktivitet

Namnet på aktiviteten i en produkt som används för att visa upp aktiv användning av produkten.

ActivityCount

Det här är det totala antalet åtgärder som räknas för varje aktivitet som utförs i produkten för alla aktiva användare.

Obs! För SharePoint Online- och OneDrive för företag-aktiviteter representerar det här värdet antalet specifika dokument som användarna interagerat med.

ActiveUserCount

Antalet användare som utfört aktiviteten i produkten.

TotalDurationInMinute

Varaktighet i minuter för alla aktiva användare som använt ljud- eller videosession i en tillämplig Skype för företag-aktivitet.

Content Date

Om tidsperioden är aktuell månad representerar det här värdet det senaste datumet i den aktuella månaden för vilket det finns tillgängliga data.

Om tidsperioden är föregående månad representerar det här värdet det sista datumet i månaden inom tidsperioden.

Den här tabellen består av sammanfattningsdata för alla licensierade Exchange Online-användare som har en användarpostlåda. Den visar statusvärden vid slutet av månaden för alla användarpostlådor. Data i den här tabellen är inte additiva över flera månader. Senaste månadens data i den här tabellen representerar den senaste statusen.

Kolumnnamn

Kolumnbeskrivning

TotalMailboxes

Antalet användarpostlådor för Office 365-prenumeration.

IssueWarningQuota

Totalkvot för att utfärda en varning för alla användarpostlådor.

ProhibitSendQuota

Totalkvot för att förhindra sändning för alla användarpostlådor.

ProhibitSendReceiveQuota

Totalkvot för kvot för att förhindra sändning/mottagning för alla användarpostlådor.

TotalItemBytes

Mängden lagringsutrymme som används för alla användarpostlådor i byte.

MailboxesNoWarning

Antalet användarpostlådor som låg under gränsen för lagringsutrymmesvarning.

MailboxesIssueWarning

Antalet användarpostlådor för vilka det utfärdats en varning för lagringskvot.

MailboxesExceedSendQuota

Antalet användarpostlådor som har överskridit sändningskvoten.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Antalet användarpostlådor som har överskridit sändnings-/mottagningskvoten.

DeletedMailboxes

Antalet användarpostlådor som tagits bort inom tidsperioden.

Timeframe

Månadsvärdet.

Content Date

Om tidsperioden är aktuell månad representerar det här värdet det senaste datumet i den aktuella månaden för vilket det finns tillgängliga data.

Om tidsperioden är föregående månad representerar det här värdet det sista datumet i månaden inom tidsperioden.

Den här tabellen innehåller sammanfattningsdata månad för månad om klienter som användarna använder för att ansluta till Exchange Online, Skype för företag och Yammer. Den här tabellen har ännu inte klientanvändningsdata för SharePoint Online och OneDrive för företag.

Kolumnnamn

Kolumnbeskrivning

Produkt

Namnet på produkten i Office 365, för vilken det finns tillgängliga användningsdata.

ClientID

Namnet på varje enhet som används för att ansluta till produkten.

UserCount

Antalet användare som använt de olika klienterna för de olika produkterna.

Timeframe

Månadsvärdet

Content Date

Om tidsperioden är aktuell månad representerar det här värdet det senaste datumet i den aktuella månaden för vilket det finns tillgängliga data.

Om tidsperioden är föregående månad representerar det här värdet det sista datumet i månaden inom tidsperioden.

Den här tabellen innehåller sammanfattningsdata månad för månad om användning eller aktiviteten på SharePoint Online-webbplatser. Detta omfattar endast gruppwebbplatser. I den här kolumnen visas SharePoint Online-webbplatsernas status vid månadsslutet. Om en användare till exempel skapar 5 dokument och använder 10MB av det totala lagringsutrymmet och sedan tar bort en del filer och lägger till andra filer så att statusen vid månadsslutet är totalt 7 filer som använder 5MB lagringsutrymme, blir värdet som visas i den här tabellen statusen vid månadsslutet. Den här tabellen är dold för att undvika dubbletter och används som källa för att skapa två referenstabeller.

Kolumnnamn

Kolumnbeskrivning

SiteType

Typvärde för webbplats (valfri/team/grupp) (valfri motsvarar någon av följande två typer av webbplatser).

TotalSites

Antalet webbplatser som fanns vid tidsperiodens slut.

DocumentCount

Totalt antal dokument som fanns på webbplatsen vid tidsperiodens slut.

DiskQuota

Total tilldelad lagringskvot som summeras för alla webbplatserna vid tidsperiodens slut.

DiskUsed

Total lagringskvot som används för alla webbplatserna vid tidsperiodens slut.

ActivityType

Antalet webbplatser som registrerade de olika typerna av filaktivitet (valfri/aktiva filer/delade filer EXT/INT/synkroniserade filer).

Valfri betyder att någon av filaktiviteterna utfördes.

SitesWithOwnerActivities

Antalet aktiva platser där webbplatsägaren utfört en viss filaktivitet på sina egna webbplatser.

SitesWithNonOwnerActivities

Antalet aktiva platser som summeras för månaden, där andra användare än webbplatsägaren utfört en viss filaktivitet på webbplatser.

ActivityTotalSites

Antalet webbplatser där någon aktivitet registrerats inom tidsperioden. Om en webbplats hade aktivitet tidigare inom tidsperioden och sedan togs bort i slutet av tidsperioden skulle den fortfarande räknas in i totalen för den aktiva webbplatsen för den tidsperioden.

Timeframe

Den här kolumnen innehåller datumvärdet. Används som ett-till-många-samband för kalendertabellen.

Content Date

Om tidsperioden är aktuell månad representerar det här värdet det senaste datumet i den aktuella månaden för vilket det finns tillgängliga data.

Om tidsperioden är föregående månad representerar det här värdet det sista datumet i månaden inom tidsperioden.

Den här tabellen innehåller information om OneDrive-kontona, till exempel antalet konton, antalet dokument för alla OneDrive-konton, lagringsutrymme som används och antalet filer efter aktivitetstyp. Statusen vid månadsslutet för OneDrive för företag-konton som visas i den här tabellen. Om en användare till exempel skapar 5 dokument som använder 10MB av det totala lagringsutrymmet och sedan tar bort en del filer och lägger till andra filer så att han eller hon i slutet av månaden har 7 filer som använder 5MB lagringsutrymme, visas värdet vid månadsslutet i den här tabellen i slutet av månaden.

Kolumnnamn

Kolumnbeskrivning

SiteType

Värdet är "OneDrive".

TotalSites

Antalet OneDrive för företag-konton som finns i slutet av tidsperioden.

DocumentCount

Det totala antalet dokument som fanns i alla OneDrive för företag-konton i slutet av tidsperioden

DiskQuota

Den totala tilldelade lagringskvoten för alla OneDrive för företag-konton i slutet av tidsperioden.

DiskUsed

Totalt lagringsutrymme som används för alla OneDrive-konton vid tidsperiodens slut.

ActivityType

Antalet konton som registrerade de olika typerna av filaktivitet (valfri/aktiva filer/delade filer EXT/INT/synkroniserade filer).

Valfri betyder att någon av filaktiviteterna utfördes

SitesWithOwnerActivities

Antalet aktiva OneDrive för företag-konton, där kontoinnehavaren utfört en viss filaktivitet på sitt eget konto.

SitesWithNonOwnerActivities

Antalet OneDrive för företag-konton där filaktivitet utförts av andra användare än kontoinnehavaren.

ActivityTotalSites

Antalet OneDrive för företag-konton som registrerat någon aktivitet under tidsperioden. Om ett OneDrive för företag-konto hade aktivitet tidigare under tidsperioden och sedan togs bort i slutet av tidsperioden skulle det fortfarande räknas som aktivt OneDrive för företag-konto för den tidsperioden.

Timeframe

Den här kolumnen innehåller datumvärdet. Används som ett-till-många-samband för kalendertabellen.

Content Date

Om tidsperioden är aktuell månad representerar det här värdet det senaste datumet i den aktuella månaden för vilket det finns tillgängliga data.

Om tidsperioden är föregående månad representerar det här värdet det sista datumet i månaden inom tidsperioden.

Den här tabellen innehåller information om hur Office 365 Grupper används i hela organisationen.

Kolumnnamn

Kolumnbeskrivning

TimeFrame

Månadsvärdet. Det kommer att finnas en rad per produkt per månad för de senaste 12 månaderna, inklusive del av aktuell månad.

GroupType

Typ av grupp (privat/offentlig/alla).

TotalGroups

Antalet grupper i varje grupptyp.

ActiveGroups

Antalet aktiva grupper.

MBX_TotalGroups

Antalet postlådegrupper.

MBX_ActiveGroups

Antalet aktiva postlådegrupper.

MBX_TotalActivities

Antalet postlådeaktiviteter.

MBX_TotalItems

Antalet postlådeobjekt.

MBX_StorageUsed

Mängden använt lagringsutrymme.

SPO_TotalGroups

Antalet SharePoint-grupper.

SPO_ActiveGroups

Antalet aktiva SharePoint-grupper.

SPO_FileAccessedActiveGroups

Antalet SharePoint-grupper som har filåtkomstaktiviteter.

SPO_FileSyncedActiveGroups

Antalet SharePoint-grupper som har filsynkroniseringsaktiviteter.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

Antalet SharePoint-grupper som har interndelningsaktiviteter.

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

Antalet SharePoint-grupper som har externdelningsaktiviteter.

SPO_TotalActivities

Antalet SharePoint-aktiviteter.

SPO_FileAccessedActivities

Antalet SharePoint filåtkomstaktiviteter.

SPO_FileSyncedActivities

Antalet SharePoint filsynkroniseringsaktiviteter.

SPO_FileSharedInternallyActivities

Antalet SharePoint internfildelningsaktiviteter.

SPO_FileSharedExternallyActivities

Antalet SharePoint externfildelningsaktiviteter.

SPO_TotalFiles

Antalet SharePoint-filer.

SPO_ActiveFiles

Antalet aktiva SharePoint-filer.

SPO_StorageUsed

Mängden SharePoint-lagring som använts.

YAM_TotalGroups

Antalet Yammer-grupper.

YAM_ActiveGroups

Antalet aktiva Yammer-grupper.

YAM_LikedActiveGroups

Antalet Yammer-grupper som har gillaaktiviteter.

YAM_PostedActiveGroups

Antalet Yammer-grupper som har inläggsaktiviteter.

YAM_ReadActiveGroups

Antalet Yammer-grupper som har läsningsaktiviteter.

YAM_TotalActivities

Antalet Yammer-aktiviteter.

YAM_LikedActivities

Antalet Yammer-gillaaktiviteter.

YAM_PostedActivties

Antalet Yammer-inläggsaktiviteter.

YAM_ReadActivites

Antalet Yammer-läsningsaktiviteter.

Tabellen innehåller information om antalet aktiveringar av Office-prenumerationer för alla tjänstplaner, till exempel Office Proplus, Visio, Project. Här finns även information om antalet aktiveringar per enhet (Android/iOS/Mac/PC).

Kolumnnamn

Kolumnbeskrivning

ServicePlanName

Lista med värden för namn på tjänstplaner och antalet aktiveringar efter enheter, som i kolumnerna nedan.

TotalEnabled

Antalet användare som är aktiverade per tjänstplansnamn i slutet av tidsperioden.

TotalActivatedUsers

Antalet användare som har aktiverat de olika tjänstplanerna i slutet av tidsperioden.

AndroidCount

Antalet aktiveringar per tjänstplan för Android-enhet i slutet av tidsperioden.

iOSCount

Antalet aktiveringar per tjänstplan för iOS-enhet i slutet av tidsperioden.

MacCount

Antalet aktiveringar per tjänstplan för MAC-enhet i slutet av tidsperioden.

PcCount

Antalet aktiveringar per tjänstplan för PC-enhet i slutet av tidsperioden.

WinRtCount

Antalet aktiveringar per tjänstplan för Windows Mobile-enhet i slutet av tidsperioden.

Timeframe

Den här kolumnen innehåller datumvärdet. Används som ett-till-många-samband för kalendertabellen.

Content Date

Om tidsperioden är aktuell månad representerar det här värdet det senaste datumet i den aktuella månaden för vilket det finns tillgängliga data.

Om tidsperioden är föregående månad representerar det här värdet det sista datumet i månaden inom tidsperioden.

Relaterade ämnen

Microsoft 365 användningsanalyser

Aktivera Microsoft 365 användningsanalyser

Navigera och använda rapporter i Microsoft 365 användningsanalyser

Anpassa rapporter i Microsoft 365 användningsanalyser

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×