Datagrafik, en översikt

Datagrafik, en översikt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Visio Professional kan du importera data till former. När du Importera och länka datagäller Visio datagrafik för formerna. Datagrafik visualisera data för formen.

Form och datagrafik

Obs!: Kontrollera att du förstår de grundläggande begreppen bakom importera dataoch att du redan har importerade data till formerinnan du fortsätter med den här artikeln.

Data grafiskt grunderna

Ofta när du importerar identifierar Visio vilken typ av data som är kopplad till formen och använder rätt datagrafik. I i exemplet nedan visas Visio upptäckt att fältet procent färdigt arbete innehöll procenttal, så att effekten tillämpas datagrafik för fältet till formen vilket betyder förlopp.

Datarad med fält, pil, figur med datastapel

Men kanske du vill ändra bilden. Du kanske till exempel vill datastapel att visa en mätare i stället. Eller i exemplet nedan kan du se att Visio tillämpas datagrafik text bildtext. Du kan ändra detta är en datastapel, en ikon eller du kan även färglägga formen efter ett visst värde.

Figur med bildtext text grafik, text dataetikett: det här värdet kan ändras

Vilken typ av datagrafik du vill använda?

Datastaplar

Former med datastaplar

Former med kunden söt. stjärnor

Former med termometrar Visar arbetsbelastningen

En datastapel är bra när du vill visa procenttal klassificeringar, fortlöper, resultat och belopp. När tilldelas till många former är kan du jämföra symbolerna och identifiera vilka former utför och vilka sådana stöds inte. Mer information finns i hur du använder datastaplar.

Ikonuppsättningar

Former med bockmarkeringsikon, ikonen avkastning och ikon med rött kryss

Former med grön bock märke, gul märke och rött X märke

Former med tummen upp ikonen och Tummen ned-ikon

Ikonuppsättningar är bra på visar procenttal och samt fortskrider. Dessa datagrafik är dock mer kompakt och ofta mindre i storlek. Vissa ikonuppsättningar är bra för att illustrera symboler för vissa lägen. Till exempel en grön ikon representerar en form i ett bra tillstånd, en gul ikon representerar en delvis bra tillstånd och rött ljus representerar ett problem. Ikonuppsättningar är också bra när du vill visa Ja/Nej värden samt. Lär dig hur du använder ikonuppsättningar.

Bildtexter

Former med Euro currency ikoner

Former med USD valuta ikoner

Figurer med minnesikoner

Text bildtext datagrafik (bör inte förväxlas med bildtext figurer) är ungefär som textetiketter. De kan användas för att bara visa data i form av text. Eller du kan ha dem visa text och andra symboler avseende data som valutasymboler. Lär dig hur du använder text bildtexter (datagrafik).

Färg efter värde

Datorfigurer med olika färger

Även om Visio refererar till ”färgvärden” som datagrafik visas inte det här alternativet ytterligare ”grafik” eller symboler bredvid formerna. Den här funktionen fylls i stället form med en viss färg baserat på dess data. Till exempel på bilden ovan är alla datorformer som har värdet ”av” röda. Datorer ”i” visas i grönt färg. Lär dig hur du använder färgvärden.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×