Databasinställningar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I dialogrutan Databasinställningar kan du ange vissa aspekter av funktionssättet för ODBC (Open Database Connectivity). När du har länkat Microsoft Office Visio-former eller ritningar till databaser som har skapats i ODBC-kompatibla program kontrollerar du hur ändringar överförs mellan databasen och ritningen.

Inställningarna är globala, d.v.s. de används i alla länkar som du har upprättat till ritningsdatabaser i Visio.

ODBC-inställningar

Antalet uppdateringsförsök

Ange antal gånger du vill försöka att uppdatera databasen eller ritningen om första försöket misslyckas.

Uppdatera intervall (msek)

Ange antalet millisekunder mellan uppdateringsförsöken.

Tidsgräns (sek)

Ange antalet sekunder som du vill ha som tidsgräns vid uppdateringsförsöken.

Standard ODBC-datakälla

Klicka på den ODBC-datakälla som du vill att Databasguiden eller kommandot Länka till databas ska länka till som standard. När du länkar en form till en databas kan du välja en annan datakälla.

Inställningar för övervakning av databas

Uppdatera ritningssida automatiskt

Markera kryssrutan om du vill uppdatera en övervakad ritning så att den matchar databasen med intervall som du själv anger i Intervall för ritningsuppdatering.

Rita uppdateringsintervall (sek)

Ange antalet sekunder som ska gå innan ändringar i en databas överförs till en övervakad. Om det tar längre tid än vad du har angett justerar Visio tiden i enlighet med detta.

Återställa standardinställningar för

Klicka om du vill återställa alla inställningar till standardvärden, vilka är:

  • Antal uppdateringsförsök (3)

  • Intervall för uppdateringsförsök (250 msek)

  • Intervall för timeout (30 sek)

  • Standard ODBC-datakälla, Visio databasexempel

  • Uppdatera ritningssida automatiskt, avmarkerad

  • Intervall för ritningsuppdatering, inget värde.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×