Databasguiden

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Databasguiden i Microsoft Office Visio om du vill skapa en enkel eller dubbelriktad länk mellan former i en ritning och poster i en databastabell. Genom att länka former till poster kan du visa data både i visuell form (ritning) och i tabellform (databastabell).

När du har skapat länkarna kan du behålla ritningen och tabellen synkroniserade så att ändringar du gör i någon av dem återspeglas i båda.

Du kan använda Databasguiden på fyra olika sätt när du vill skapa en länkad ritning.

Länka former i en befintlig ritning till en databastabell

Du kan länka en befintlig ritning, som exempelvis en kontorsplan, till databasinformation, som exempelvis en utrustningslista. Du kan länka antingen till en befintlig databastabell eller skapa en med guiden och fylla i den senare.

Obs!: Om du länkar till ett Microsoft Office Excel-kalkylblad måste du göra en arbetsbok som kan ta emot dina data innan du startar guiden. Namnge det cellområde i arbetsboken där de finns.Mer information om hur du namnger ett cellområde finns i dokumentationen till Excel.

Kom igång på guidens andra sida genom att välja Länka former till databasposter. På tredje sidan väljer du Former i en ritning. Resten av guiden vägleder dig genom återstående steg att ansluta former till poster i en databastabell. Om du vill ha hjälp medan du går igenom guiden, trycker du på F1 med guiden öppen.

Skapa en originalform som kan länkas till en post i en databastabell

Du kan länka ett original, som exempelvis en dator, till databasinformation, som exempelvis utrustningslistor eller personliga poster. Du kan sedan dra originalen till ritningssidan och välja vilken databaspost du vill att varje del av forrmen ska representera när du fortsätter. Du kan länka antingen till en befintlig databastabell eller skapa en med guiden och fylla i den senare.

Obs!: Om du länkar till ett Excel-kalkylblad måste det finnas en arbetsbok som kan ta emot dina data. Namnge det cellområde i arbetsboken där dina data finns.Mer information om hur du namnger ett cellområde finns i dokumentationen för Excel.

Kom igång på guidens andra sida genom att välja Länka former till databasposter. På tredje sidan väljer du Former i en ritning. Resten av guiden vägleder dig genom återstående steg att ansluta former till poster i en databastabell. Om du vill ha hjälp medan du går igenom guiden, trycker du på F1 med guiden öppen.

När du är klar med guiden sparar du ändringarna på en reviderad Visio-stencil eller på en ny stencil som innehåller det länkade originalet och noterar var den är sparad.

Skapa en separat originalform för varje post i en befintlig databastabell.

Om du vill ha flera förekomster av samma post i ritningen kanske du vill skapa en stencil med en separat originalform för varje post i en befintlig databastabell. Om du t ex har en databasrabell för kontorsstolar där varje post (eller rad) representerar en modell kanske du vill ha flera förekomster av varje modell på kontorsplanet.

Obs!: Om du länkar till ett Excel-kalkylblad måste det finnas en arbetsbok som kan ta emot dina data. Namnge det cellområde i arbetsboken där dina data finns.Mer information om hur du namnger ett cellområde finns i dokumentationen för Excel.

Kom igång på guidens andra sida genom att välja Generera nya original från en databas. Resten av guiden vägleder dig genom återstående steg att skapa en stencil med original från en databastabell. Om du vill ha hjälp medan du går igenom guiden, trycker du på F1 med guiden öppen.

När du är klar med guiden sparar du den nya stencilen med de länkade originalen med ett beskrivande namn och på en plats som är lätt att hitta. Alla original ser likadana ut men de får etiketter efter vilken post de är länkade till.

Skapa en ritning som representerar en befintlig databastabell.

Du kan skapa en ritning med en separat form för varje post i en befintlig databastabell.

Innan du börjar måste det finnas en originalform som är länkad till databastabellen. Om så inte är fallet väljer du alternativet Skapa en originalform som kan länkas till vilken post som helst i en databastabell först och provar sedan det här alternativet igen.

Obs!: Om du länkar till ett Excel-kalkylblad måste det finnas en arbetsbok som kan ta emot dina data. Namnge det cellområde i arbetsboken där dina data finns. Mer information om hur du namnger ett cellområde finns i dokumentationen för Excel.

På guidens andra sida kommer du igång genom att välja Skapa en länkad ritning eller ändra en befintlig. I återstoden av guiden vägleds du i hur du skapar en ritning från en databastabell. Alla former kommer att se likadana ut men deras fält för formdata fylls på i enlighet med vilken post de är länkade till.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×