Databasfunktioner (referens)

Om du vill få detaljerad hjälp om funktionen klickar du på en av följande länkar.

Funktion

Beskrivning

Funktionen DAVERAGE

Returnerar medelvärdet av databasposterna

Funktionen DCOUNT

Räknar antalet celler som innehåller tal i en databas

Funktionen DCOUNTA

Räknar ifyllda celler i en databas

Funktionen DGET

Hämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren

Funktionen DMAX

Returnerar det största värdet från databasposterna

Funktionen DMIN

Returnerar det minsta värdet från databasposterna

Funktionen DPRODUCT

Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret

Funktionen DSTDEV

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposterna

Funktionen DSTDEVP

Beräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposter

Funktionen DSUM

Summerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret

Funktionen DVAR

Uppskattar variansen baserat på ett urval av databasposterna

Funktionen DVARP

Beräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposter

Mer information finns i

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (i alfabetisk ordning)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×