Databasegenskaper för formerna Entitet och Vy (Definition)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med alternativen anger du fysiska namn och konceptnamn för tabellen och om du vill synkronisera namnen när du arbetar på fliken.

Du kan ange ett namnutrymmesvärde för tabellen för att skilja den från tabeller med liknande namn i modellen.

I kategorin visas också information som rapporteras från värddatabashanteringssystemet (DBMS) om databasägaren och källdatabasens sökväg. Rutan Definitionstyp är endast tillgänglig när en tabell är tom. Den innehåller uppgifter om alla sammansatta datatyper så att du kan skapa en tabell av en viss typ.

Fysiskt namn

Ange tabellens namn så som det visas i databasen.

Konceptuell namn

Ange tabellens namn så som det visas i idéskissmodellen.

Namnområde

Ange ett värde med vars hjälp du ytterligare kan särskilja annars identiska modellelement, till exempel element i Oracle-databaser.

Ägare

Den skrivskyddade information om den markerade tabellens ägare som rapporteras från värddatabashanteringssystemet vid bakåtkompileringsprocessen.

Källdatabasen

Information om den databas som den markerade tabellen har extraherats från som rapporteras från värddatabashanteringssystemet vid bakåtkompileringsprocessen. Värdet är skrivskyddat.

Definiera typ

Information om alla sammansatta datatyper så att du kan skapa en tabell av en viss typ för en objektrelationsdatabas. Rutan Definitionstyp är endast tillgänglig när en tabell är tom.

Synkronisera namn när du skriver

Markera kryssrutan om du vill att konceptnamn och fysiska namn ska synkroniseras när du ändrar något av dem.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×