Databasegenskaper för formen Typ (Definition)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med de här alternativen kan du skapa namngivna och ej namngivna radtyper som fungerar som återanvändbara typdefinitioner för tabeller eller vyer.

Namngivna radtyper baseras på SQL-specifikationen för tabeller, så kallade typade tabeller, och identifieras i systemet som lagring av permanent typ. Ej namngivna radtyper identifieras inte som lagring av permanent typ.

Radtyper skapar sammansatta datatyper som kan användas i modeller som implementeras på objektrelationsdatabaser. En radtyp kan anges som datatyp.

Namn

Ange ett namn för den sammansatta typen som ska visas på fliken Datatyp i dialogrutan Kolumnegenskaper och i fönstret Typer.

Som standard läggs ett suffix till i namnet för att särskilja dess typ baserad på markeringen under Sammansatt typ.

Namnet Radtyp

Markera det här alternativet om du vill ange att typen inte är ett alias av någon annan typ.

Distinkt typ

Markera det här alternativet om du vill ange att typen är baserad på en annan typ och har samma representation som den typ den är baserad på, men är en helt egen distinkt typ.

Om du markerar det här alternativet kan du inte välja alternativ för kategorin Fält.

Domän

Markera det här alternativet om du vill ange att typen är ett alias för en annan typ. En indirekt representation av samma typ.

Om du markerar det här alternativet kan du inte välja alternativ för kategorin Fält.

Obs!: När du markerar Domän blir alternativet Alias för samlingstyp tillgängligt.

Alias samlingstyp (visas bara om domänen är markerad)

Med de här alternativen kan du ange om ett attributs värde är en samling av ett enstaka värde, en mängd, en lista eller en multimängd. I relationsdatabaser är alla attributsamlingstyper enstaka värden. I objektrelationsdatabaser kan du ange ytterligare samlingstyper.

Enstaka värde (kolumn)  Samlingstypen består av ett enstaka värde. En fråga för en post med en enstaka samlingstyp returnerar ett enstaka värde (t.ex. 1, a eller sträng1).

Mängd  Samlingstypen fylls med en värdemängd av samma datatyp. En fråga för en post med samlingstypen mängd returnerar en värdemängd (t.ex. {1, 2, 3, 4}, {a, b, c} eller {sträng1, sträng2, sträng3}).

Lista  Samlingstypen fylls med en värdelista av samma datatyp. En fråga för en post med samlingstypen lista returnerar en lista med värden (t.ex. (3, 2, 1, 4), (b, a, c) eller (sträng2, sträng1, sträng3). Ordningen är viktig här, till skillnad från i mängder och multimängder där ordningen inte spelar någon roll.

Multimängd  Samlingstypen fylls med en multimängd eller mängd värden med samma datatyp. En fråga för en post med samlingstypen multimängd returnerar en multimängd eller mängd av värden (t.ex. {1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4}, {a, b, b, b, c} eller {sträng1, sträng2, sträng2, sträng3}).

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×