Databasegenskaper för formen (index)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd de här alternativen att definiera ett index och redigera egenskaperna för den valda tabellen.

Du kan till exempel redigera namnet på ett index, ändra Indexalternativ, ändra ordning på kolumner i ett index eller ange utökade attribut för ett index. Utökade attribut för ett index är specifika för drivrutin och stöds inte av alla databashanteringssystem.

Microsoft Office Visio skapar automatiskt unika index för primärnycklar.

Indexnamn

Klicka på ett befintligt index som du vill redigera.

Indextyp

Klicka på ett alternativ för att ange om index är en

  • Icke-unikt index

  • Unikt index med villkor högst upp

  • Unikt index

  • Unikt villkor

Ny

Klicka för att öppna dialogrutan Nytt Index där du kan ange ett namn för det markerade indexet.

Ta bort

Klicka på om du vill ta bort det markerade indexet.

Byta namn på

Klicka för att öppna dialogrutan Byt namn på Index som du kan byta namn på det markerade indexet.

Alternativ

Utökade attribut   Visar indexattribut som har ändrats med det här verktyget.

Drivrutin som standard   Visar standard Visio databasdrivrutin som är associerad med en ODBC-drivrutin.

Tillgängliga kolumner

Visar kolumner som kan ingå i en definition av index.

Lägga till >

Klicka på om du vill flytta de markerade kolumnerna i listan tillgängliga kolumner till listan indexeradekolumner.

ta bort <

Klicka på om du vill flytta de markerade kolumnerna i listan Indexerade kolumner i listan tillgängligakolumner.

Ta bort alla

Klicka på om du vill flytta alla kolumner i listan Indexerade kolumner i listan tillgängliga kolumner.

Indexerade kolumner

Visar en lista över kolumner som ingår i det markerade indexet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×