Databasegenskaper för formen Entitet (Index)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med de här alternativen kan du definiera ett index och redigera dess egenskaper för den markerade tabellen.

Du kan t.ex. redigera namnet på ett index, ändra indexalternativ, ordna om kolumner i ett index eller ange utökade attribut för ett index. Utökade attribut för ett index är drivrutinsspecifika och stöds inte av alla databashanteringssystem.

Microsoft Office Visio skapar automatiskt unika index för primärnycklar.

Indexnamn

Klicka på ett befintligt index som du vill redigera.

Indextyp

Klicka på ett alternativ för att ange om indexet är ett

  • Endast icke-unikt index

  • Unikt index med villkor högst upp

  • Endast unikt index

  • Endast unikt villkor

Ny

Klicka här om du vill öppna dialogrutan Nytt index där du kan ange ett namn för det markerade indexet.

Ta bort

Klicka här om du vill ta bort det markerade indexet.

Byta namn på

Klicka här om du vill öppna dialogrutan Byt namn på index där du kan byta namn på det markerade indexet.

Alternativ

Utökade attribut  Visar en lista över indexattribut som ändrats med det här verktyget.

Standarddrivrutin  Visar Visios standarddatabasdrivrutin som associeras med en ODBC-drivrutin.

Tillgängliga kolumner

Visar en lista över de kolumner som kan inkluderas i en indexdefinition.

Lägg till >

Klicka här om du vill flytta de markerade kolumnerna i listan Tillgängliga kolumner till listan Indexeradekolumner.

< Ta bort

Klicka här om du vill flytta de markerade kolumnerna från listan Indexerade kolumner till listan Tillgängligakolumner.

Ta bort alla

Klicka här om du vill flytta alla kolumner från listan Indexerade kolumner till listan Tillgängliga kolumner.

Indexerade kolumner

Visar en lista över kolumner som ingår i det markerade indexet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×