Dölja VBA-kod för användare

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om Access-databasen innehåller VBA-kod (Visual Basic for Applications) kan du dölja koden genom att spara databas i ACCDE-filformatet. Om du sparar en databas som en. ACCDE-fil kompileras alla VBA-kodmoduler, alla redigerbar källkod tas bort och mål databasen komprimeras. VBA-koden behåller sin funktion, men det går inte att visa eller redigera den. Databasen fortsätter att fungera som vanligt – du kan fortfarande uppdatera data och köra rapporter.

Innehåll

Skapa en. ACCDE-fil

Funktioner som ändras i en ACCDE-fil

Problem med ändring av formulär, rapporter och moduler

Begränsningar för att spara en databas som en ACCDE-fil

Så fungerar referenser med. accde-filer

Skapa en. ACCDE-fil

Använd följande procedur för att skapa en. ACCDE-fil. Med den här proceduren blir den ursprungliga. ACCDB-filen oförändrad.

 1. Öppna databasen och klicka på Arkiv _GT_ Spara som.

 2. Välj skapa ACCDE i området Spara som och klicka sedan på Spara som.

 3. I dialog rutan Spara som bläddrar du till den plats där du vill spara. ACCDE-filen.

 4. Du kan också skriva ett nytt namn på filen i rutan fil namn .

 5. Klicka på Spara.

  Om en fil med det namn du anger redan finns uppmanas du att ersätta den befintliga filen. Klicka på Ja om du vill skriva över den befintliga. ACCDE-filen eller klicka på Nej för att återgå till dialog rutan Spara som och skriv ett nytt fil namn.

Access skapar ACCDE-filen, stänger den ursprungliga. ACCDB-filen och öppnar sedan. ACCDE-filen.

Funktioner som ändras i en ACCDE-fil

Om du sparar din Access-databas som en. ACCDE-fil kan du inte helt förhindra ändringar i databas designen. Följande uppgifter kan inte utföras i en. ACCDE-fil:

 • Ändra eller skapa formulär, rapporter och moduler.

 • Använda dialog rutan VBA-referenser för att lägga till, ta bort eller ändra referenser till objekt bibliotek eller databaser.

 • Visa eller ändra VBA-koden.

 • Importera eller exportera Access-formulär, rapporter och moduler. Men tabeller, frågor och makron kan importeras från eller exporteras till. accdb-databaser.

Problem med ändring av formulär, rapporter och moduler

Se till att spara en kopia av den ursprungliga Access-databasen. Om du vill ändra design för formulär, rapporter eller moduler i en. ACCDE-fil måste du ändra den ursprungliga Access-databasen (. ACCDB-filen) och sedan spara den som en. ACCDE-fil. Att spara en Access-databas som innehåller tabeller som en. ACCDE-fil kan leda till problem med att synkronisera olika versioner av data om du senare vill ändra design för formulär, rapporter och moduler. Av den anledningen är det lämpligt att spara en Access-databas som en. ACCDE-fil i en front end/back end-program.

Begränsningar för att spara en databas som en ACCDE-fil

Vissa restriktioner kan förhindra att du sparar Access-databasen som en ACCDE-fil:

 • Du måste ha lösen ords åtkomst till VBA-koden.

 • Om Access-databasen refererar till en annan Access-databas eller en tilläggsprogram måste du spara alla Access-databaser eller tillägg i kedjan med referenser som. accde-filer.

Om du krypterar en databas med ett lösen ord innan du sparar den som en ACCDE-fil krypteras också. ACCDE-filen och du måste ange lösen ordet varje gång du öppnar det. Om du inte vill att ACCDE-filen ska krypteras måste du dekryptera. ACCDB-filen innan du sparar den som en. ACCDE-fil. När du har sparat databasen som en. ACCDE-fil kan du kryptera. ACCDB-filen igen. Använd följande procedur för att dekryptera en. accdb-fil:

 1. Klicka på Info och sedan på Dekryptera databas på fliken Arkiv

  Dialogrutan Ta bort lösenord för databas öppnas.

 2. I dialog rutan ta bort lösen ord för databasen skriver du lösen ordet för databasen i rutan lösen ord.

 3. Klicka på OK.

Så fungerar referenser med. accde-filer

Om du försöker skapa en. ACCDE-fil från en Access-databas (. accdb) eller från ett Access-tillägg (. accda) som refererar till en annan Access-databas eller ett tillägg, visas ett fel meddelande och du kan inte slutföra åtgärden. Om du vill spara en databas som refererar till en annan databas som en. ACCDE-fil måste du spara alla databaser i referens kedjan som. accde-filer från den första databasen som refereras till. När du har sparat den första databasen som en. ACCDE-fil måste du uppdatera referensen i nästa databas så att den pekar på den nya ACCDE-filen innan du sparar den som en. ACCDE-fil.

Antag till exempel att Database1. accdb refererar Database2. accdb och Database2. accdb refererar Database3. accda. Om du vill spara Database1. accdb som en. ACCDE-fil gör du följande:

 1. Spara Database3. accda som Database3. accde.

 2. Öppna databas 2. accdb och ändra referensen så att den pekar på den nya filen med namnet Database3. accde.

 3. Spara Database2. accdb som Database2. accde.

 4. Öppna Database1. accdb och ändra referensen så att den pekar på den nya filen med namnet Database2. accde.

 5. Spara Database1. accdb som Database1. accde.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×