Dölja VBA-kod för användare

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om databasen innehåller Visual Basic for Applications (VBA) kod, kan du dölja koden genom att spara dina Microsoft Office Access databas i filformatet .accde. Spara en databas som en accde-fil kompileras alla moduler för VBA-kod, ta bort all redigerbar källkod och måldatabasen. VBA-kod behåller dess funktioner, men koden inte visas eller redigeras. I allmänhet databasen fortsätter att fungera som vanligt – du kan uppdatera data och köra rapporter.

I den här artikeln

Skapa en accde-fil

Funktioner som ändras i en accde-fil

Problem med att ändra formulär, rapporter eller moduler

Begränsningar för att spara en databas som en accde-fil

Hur referenser fungerar med .accde filer

Skapa en ACCDE-fil

Skapa en ACCDE-fil med proceduren nedan. Med den här proceduren lämnas den ursprungliga ACCDB-filen oförändrad.

 1. Klicka på Skapa ACCDE på fliken Databasverktyg i gruppen Databasverktyg.

 2. Bläddra till den plats där du vill spara ACCDE-filen i dialogrutan Spara som.

 3. Skriv in ett nytt namn på filen i rutan Filnamn, om du vill.

 4. Klicka på Spara.

  Om det redan finns en fil med det namn som du har angett uppmanas du att ersätta den befintliga filen. Klicka på Ja om du vill skriva över den befintliga ACCDE-filen, eller klicka på Nej om du vill gå tillbaka till dialogrutan Spara som och skriva in ett nytt filnamn.

ACCDE-filen skapas, den ursprungliga ACCDB-filen stängs och sedan öppnas ACCDE-filen.

Överst på sidan

Funktionalitet som ändras i en ACCDE-fil

Om du sparar Access-databasen som en ACCDE-fil är det inte helt omöjligt att ändra databasens design. Men följande ätgärder kan du inte utföra i en ACCDE-fil:

 • Ändra eller skapa formulär, rapporter eller moduler.

 • Använda dialogrutan Referenser för att lägga till, ta bort eller ändra referenser till objektbibliotek eller databaser.

 • Visa eller ändra VBA-koden.

 • Importera eller exportera Access-formulär, -rapporter eller -moduler. Men du kan importera eller exportera tabeller, frågor och makron till och från ACCDB-databaser.

Överst på sidan

Problem när formulär, rapporter eller moduler ändras

Se till att du sparar en kopia av den ursprungliga Access-databasen. Om du vill ändra designen på formulär, rapporter eller moduler i en ACCDE-fil måste du ändra den ursprungliga Access-databasen (ACCDB-filen) och sedan spara den igen som en ACCDE-fil. Om du sparar en Access-databas som innehåller tabeller som en ACCDE-fil kan det uppstå problem med att synkronisera olika versioner av data om du senare vill ändra designen på formulären, rapporterna eller modulerna. Av den här anledningen är det lämpligast att spara en Access-databas som en ACCDE-fil om det är en klientdatabas i ett front end/back end-program.

Överst på sidan

Begränsningar när en databas sparas som en ACCDE-fil

Vissa begränsningar kan göra att du inte kan spara Access-databasen som en ACCDE-fil:

 • Du måste ha åtkomst med lösenord till VBA-kod.

 • Om Access-databasen refererar till en annan Access-databas eller ett tilläggsprogram måste du spara alla Access-databaser eller tillägg i referenskedjan som ACCDE-filer.

Om du krypterar en databas med ett lösenord innan du sparar den som en ACCDE-fil blir ACCDE-filen också krypterad, och du måste ange lösenordet varje gång du öppnar den. Om du inte vill att ACCDE-filen ska vara krypterad måste du dekryptera ACCDB-filen innan du sparar den som en ACCDE-fil. När du har sparat databasen som en ACCDE-fil kan du kryptera ACCDB-filen igen. Dekryptera en ACCDB-fil genom att göra följande:

 1. Klicka på Dekryptera databas på fliken Databasverktyg i gruppen Databasverktyg.

 2. Skriv in lösenordet för databasen i rutan Lösenord i dialogrutan Ta bort lösenord för databas.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Så här fungerar referenser med ACCDE-filer

Om du försöker skapa en ACCDE-fil från en Access 2007-databas (.accdb) eller från ett Access 2007-tillägg (.accda) som refererar en annan Access-databas eller ett annat tillägg visas ett felmeddelande i Access 2007 och du får inte slutföra åtgärden. Om du ska kunna spara databasen som refererar till en annan databas som en ACCDE-fil måste du spara alla databaser i referenskedjan som ACCDE-filer, och börja med den första databasen som refereras. När du har sparat den första databasen som en ACCDE-fil måste du sedan uppdatera referensen i nästa databas, så att den pekar till den nya ACCDE-filen innan du sparar den som en ACCDE-fil, och så vidare.

Anta till exempel att Databas1.accdb refererar till Databas2.accdb, och Databas2.accdb refererar Databas3.accda. Om du vill spara Databas1.accdb som en ACCDE-fil gör du följande:

 1. Spara Databas3.accda som Databas3.accde.

 2. Öppna Databas2.accdb och ändra referensen så den pekar till den nya filen som heter Databas3.accde.

 3. Spara Databas2.accdb som Databas2.accde.

 4. Öppna Databas1.accdb och ändra referensen så att den pekar till den nya filen som heter Databas2.accde.

 5. Spara Databas1.accdb som Databas1.accde.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×