Dölja kolumner och tabeller i Power Pivot

När du använder en datamodell för en Power View-rapport eller pivottabellrapport kan du dölja hela tabeller eller enskilda kolumner så att bara relevanta objekt visas i fältlistan. Detta är särskilt användbart när du har överflödiga tabeller eller kolumner. Om du exempelvis lägger till “Product Category Name” i tabellen Products kanske du inte vill att tabellen Product Category ska synas i fältlistan.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Du kan även dölja beräknade fält. Om du till exempel har avancerade beräkningar som omfattar andra beräkningar som du föredrar att inte visa kan du dölja de mellanliggande beräkningarna från fältlistan.

  1. Starta Power Pivot i Microsoft Excel 2013-tilläggsprogrammet och öppna ett Power Pivot-fönster.

  2. Om du vill dölja en hel tabell högerklickar du på fliken som innehåller den tabellen och väljer Dölj för klientverktyg.

  3. Om du vill dölja enskilda kolumner öppnar du den tabell där du vill dölja en kolumn, högerklickar på kolumnen och klickar på Dölj för klientverktyg. Du kan dölja flera kolumner på en gång genom att hålla ned Ctrl-tangenten eller Skift-tangenten.

  4. Om du vill dölja en beräknad kolumn ser du till att beräkningsområdet visas, högerklickar på fältet och klickar på Dölj för klientverktyg.

Kolumnen tonas ned för att visa att den är dold för rapportklienter som använder modellen. Dolda kolumner är nedtonade i modellen, vilket anger deras status, men de är fortfarande synliga i datavyn så att du kan fortsätta arbeta med dem.

Om du döljer en kolumn tas den inte bort från modellen. En dold kolumn kan ändå användas som sorteringskolumn i en tabell. Det går också att skapa referenser till den i formler som definierar beräknade kolumner eller beräknade fält. Möjligheten att dölja kolumner är inte avsedd att användas för datasäkerhet, utan enbart för att förenkla och korta ned listan med synliga kolumner i de rapporter där de används.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Dölja tabeller och kolumner som redan används

Om du döljer tabeller eller kolumner som används aktivt i en rapportlayout (till exempel genom att dölja alla kolumnerna i tabellen Datum efter att du använt Kalenderår som ett utsnitt i Excel) bevaras rapportlayouten. Skillnaden i modellen efter att tabellerna eller kolumnerna dolts är att de inte längre visas i fältlistan. Du kan inte använda de nu dolda kolumnerna när du gör vidare förändringar i rapportlayouten. Om du i det föregående exemplet tar bort utsnittet Kalenderår kan du inte återskapa det utsnittet eftersom Kalenderår inte längre kommer att finnas i fältlistan.

Arbeta med dolda tabeller och kolumner

Visningen i datavyn varierar beroende på om Visa dolda har aktiverats. Det här alternativet, som visas under Vy på fliken Start, är aktiverat som standard. När det är aktiverat är kolumner och tabeller som du har dolt fortfarande synliga i datavyn.

Power Pivot-fönstret innehåller knappen Sök som gör det möjligt att söka efter kolumner eller uttryck efter namn. Om du använder Sök för att hitta särskilda kolumner bör du tänka på att funktionen inte hittar objekt som du har dolt tidigare såvida inte Visa dolda är aktiverat.

Meddelanden:  Upphovsrätt för video:

  • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

  • Flaggbilder från CIA Factbook (cia.gov)

  • Populationsdata från UNData (data.un.org ) på Microsoft Azure Marketplace.

  • Piktogram över olympiska grenar från Thadius856 och Parutakupiu, distribuerade enligt licens för Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×