Fel
Dölja felvärden och felindikationer i en cell

Dölja felvärden och felindikationer i en cell

Anta att formlerna i ett kalkylblad innehåller fel som du vet om men inte behöver rätta, och som du inte vill visa. Du kan dölja felvärden och felindikatorer i celler på flera sätt.

Formler kan returnera fel av flera olika anledningar. En division med 0 är till exempel inte tillåten och om du anger formeln =1/0 returneras #DIVISION/0! i Excel. Följande felvärden visas: #DIVISION/0!, #SAKNAS!, #NAMN?, #SKÄRNING!, #OGILTIGT!, #REFERENS! eller #VÄRDEFEL!.

Konvertera ett fel till noll och dölja värdet med formatering

Du kan dölja felvärden genom att konvertera dem till ett numeriskt värde som 0, och sedan dölja värdet med villkorsstyrd formatering.

Skapa ett exempelfel

 1. Öppna en tom arbetsbok eller skapa ett nytt kalkylblad.

 2. Ange 3 i cell B1, 0 i C1 och formeln =B1/C1 i A1.
  Felet #DIVISION/0! visas i cell A1.

 3. Markera A1 och tyck på F2 om du vill redigera formeln.

 4. Efter likhetstecknet (=) skriver du OMFEL följt av en inledande parentes.
  OMFEL(

 5. Flytta markören till slutet av formeln.

 6. Skriv ,0) – d.v.s. ett komma följt av en nolla och en avslutande parentes.
  Formeln =B1/C1 blir =OMFEL(B1/C1,0).

 7. Tryck på RETUR för att slutföra formeln.
  Innehållet i cellen borde nu visa 0 i stället för felet #DIVISION!.

Använd den villkorsstyrda formateringen

 1. Markera den cell som innehåller felet och klicka på Villkorsstyrd formatering på fliken Start.

 2. Klicka på Ny regel.

 3. I dialogrutan Ny formateringsregel klickar du på Formatera endast celler som innehåller.

 4. Kontrollera att Cellvärde är visas i den första listrutan under Formatera endast celler med, att lika med visas i den andra listrutan och skriv sedan 0 i textrutan till höger.

 5. Klicka på knappen Format.

 6. Klicka på fliken Tal och klicka sedan på Anpassat under Kategori.

 7. I rutan Typ anger du ;;; (tre semikolon) och klickar sedan på OK. Klicka på OK igen.
  Talet 0 i cellen försvinner. Det här sker för att det anpassade formatet ;;; gör att inga tal visas i en cell. Men det egentliga värdet (0) finns kvar i cellen.

Med följande procedur kan du formatera celler som innehåller fel så att texten i dessa celler visas med vit teckenfärg. På så sätt blir felen i cellerna näst intill osynliga.

 1. Markera cellområdet som innehåller felvärdet.

 2. Gå till fliken Start i gruppen Format och klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering och sedan på Hantera regler.
  Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering visas.

 3. Klicka på Ny regel.
  Dialogrutan Ny formateringsregel visas.

 4. Klicka på Formatera endast celler som innehåller under Välj en regeltyp.

 5. Välj Fel i listan Formatera endast celler med under Redigera regelbeskrivning.

 6. Klicka på Format och sedan på fliken Tecken.

 7. Klicka på pilen för att öppna listan Färg och välj den vita färgen under Temafärger.

Det kan finnas gånger då du inte vill att felvärden ska visas i celler och föredrar att en textsträng som till exempel #SAKNAS!, ett streck eller strängen SAKNAS visas i stället. Då kan du använda funktionerna OMFEL och SAKNAS på det sätt som visas i följande exempel.

Exempel

Funktionsinformation

OMFEL    Använd den här funktionen när du vill avgöra om en cell innehåller ett fel eller om resultatet av en formel kommer att returnera ett fel.

SAKNAS    Använd den här funktionen för att returnera strängen #SAKNAS! i en cell. Syntaxen är =SAKNAS().

 1. Klicka på pivottabellrapporten.
  Då försvinner Pivottabellverktyg.

 2. Excel 2016 och Excel 2013: På fliken Analysera i gruppen Pivottabell klickar du på pilen bredvid Alternativ och sedan på Alternativ.

  Excel 2010 and Excel 2007: På fliken Alternativ i gruppen Pivottabell klickar du på pilen bredvid Alternativ och sedan på Alternativ.

 3. Klicka på fliken Layout och format och gör något av följande:

  • Ändra hur fel visas     Markera kryssrutan Visa för felvärden under Format. Skriv det värde som du vill visa i stället för felet i rutan. Om du vill visa fel som tomma celler tar du bort alla tecken i rutan.

  • Ändra hur tomma celler visas      Markera kryssrutan Visa för tomma celler. Skriv det värde som du vill visa i tomma celler i rutan. Om du vill visa tomma celler tar du bort alla tecken i rutan. Om du vill visa nollor avmarkerar du kryssrutan.

Om en cell innehåller en formel som resulterar i ett fel visas en triangel (en felindikator) högst upp till vänster i cellen. Du kan förhindra att indikatorerna visas genom att använda följande procedur.

Cell med ett formelfel

Cell med ett formelfel

 1. I Excel 2016, Excel 2013 och Excel 2010: Klicka på Arkiv > Alternativ > Formler.

  I Excel 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Excel-alternativ > Formler.

 2. Avmarkera kryssrutan Aktivera felkontroll i bakgrunden under Felkontroll.

Mer information finns i

Funktionen OMFEL

Funktionen SAKNAS

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×