Dölja felvärden och felindikationer i en cell

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Anta att formlerna i ett kalkylblad innehåller fel som du vet om men inte behöver rätta, och som du inte vill visa.Det finns flera olika sätt att dölja felvärden och felindikatorer i celler.

Formler kan returnera fel av flera olika anledningar. Division med 0 är till exempel inte tillåtet och om du anger formeln =1/0 returneras #DIVISION/0! i Excel. Exempel på andra felvärden är #DIVISION/0!, #SAKNAS!, #NAMN?, #SKÄRNING!, #OGILTIGT!, #REFERENS! och #VÄRDEFEL!.

Konvertera ett fel till noll och dölja värdet med formatering

Du kan dölja felvärden genom att konvertera dem till ett numeriskt värde som 0, och sedan dölja värdet med villkorsstyrd formatering.

Skapa ett exempelfel

 1. Öppna en tom arbetsbok eller skapa ett nytt kalkylblad.

 2. Ange 3 i cell B1, 0 i C1 och formeln =B1/C1 i A1.
  Felet #DIVISION/0! visas i cell A1.

 3. Markera A1 och tyck på F2 om du vill redigera formeln.

 4. Efter likhetstecknet (=) skriver du OMFEL följt av en inledande parentes.
  OMFEL(

 5. Flytta markören till slutet av formeln.

 6. Skriv ,0) – d.v.s. ett komma följt av en nolla och en avslutande parentes.
  Formeln =B1/C1 blir =OMFEL(B1/C1,0).

 7. Tryck på RETUR för att slutföra formeln.
  Innehållet i cellen borde nu visa 0 i stället för felet #DIVISION!.

Använd den villkorsstyrda formateringen

 1. Markera den cell som innehåller felet och klicka på Villkorsstyrd formatering på fliken Start.

 2. Klicka på Ny regel.

 3. I dialogrutan Ny formateringsregel klickar du på Formatera endast celler som innehåller.

 4. Kontrollera att Cellvärde är visas i den första listrutan under Formatera endast celler med, att lika med visas i den andra listrutan och skriv sedan 0 i textrutan till höger.

 5. Klicka på knappen Format.

 6. Klicka på fliken Tal och klicka sedan på Anpassat under Kategori.

 7. I rutan Typ anger du ;;; (tre semikolon) och klickar sedan på OK. Klicka på OK igen.
  Talet 0 i cellen försvinner. Det här sker för att det anpassade formatet ;;; gör att inga tal visas i en cell. Men det egentliga värdet (0) finns kvar i cellen.

Vad vill du göra mer?

Dölja felvärden genom att göra texten vit

Visa ett streck, #SAKNAS! eller SAKNAS i stället för felvärdet

Dölja felvärden i en pivottabellrapport

Dölja felindikeringar i celler

Dölja felvärden genom att göra texten vit

Du kan även dölja felvärden genom att göra texten vit eller på annat sätt att göra texten matchar bakgrundsfärg i kalkylbladet.

 1. Markera cellområdet som innehåller felvärdet.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering på fliken Start i gruppen Format och klicka sedan på Hantera regler. Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering visas.

 3. Klicka på Ny regel. Dialogrutan Ny formateringsregel visas.

 4. Klicka på Formatera endast celler som innehåller under Välj en regeltyp.

 5. Välj Fel i listan Formatera endast celler med under Redigera regelbeskrivning.

 6. Klicka på Format och sedan på fliken Tecken.

 7. Klicka på pilen för att öppna listan Färg och klicka på den vita rutan under Temafärger.

Överst på sidan

Visa ett streck, #SAKNAS! eller SAKNAS i stället för felvärdet

Om du inte vill dölja felen kan du ersätta dem med ett annat värde, till exempel NA. Då kan du använda funktionerna OMFEL och SAKNAS på det sätt som visas i följande exempel.

Detta blir enklare att förstå exemplet om du kopierar det till ett kalkylblad. I exemplet nedan markerar du den cell som innehåller texten ”Data” och drar sedan markören så att du markerar den sista cellen i kolumnen ”Beskrivning (resultat)”. Kopiera sedan markeringen och klistra in den i ett nytt kalkylblad, med början i cell A1.

Data

Formel

Beskrivning (Resultat)

10

=A2/A3

Resulterar i ett fel (#DIVISION/0!)

0

=OMFEL(A2/A3;"SAKNAS")

Returnerar SAKNAS när värdet är fel

=OMFEL(A2/A3;"-")

Returnerar ett streck när värdet är ett fel

=OMFEL(A2/A3;SAKNAS())

Returnerar #SAKNAS! när värdet är ett fel

Funktionsinformation

OMFEL    Använd den här funktionen när du vill avgöra om en cell innehåller ett fel eller om resultatet av en formel kommer att returnera ett fel.

SAKNAS    Använd den här funktionen när du vill returnera strängen #SAKNAS! i en cell. Efter funktionens namn kommer ett par tomma parenteser, så här: =SAKNAS().

Överst på sidan

Dölja felvärden i en pivottabellrapport

 1. Klicka på pivottabellrapporten. Verktyg för pivottabell visas.

 2. På fliken Analysera i gruppen Pivottabell klickar du på pilen bredvid Alternativ och sedan på Alternativ.

 3. Klicka på fliken Layout och format och gör något av följande:

  • Ändra hur fel visas    Markera kryssrutan Visa för felvärden under Format, och skriv sedan det värde du vill visa i stället för fel i rutan. Om du vill visa fel som tomma celler tar du bort alla tecken i rutan.

  • Ändra hur tomma celler visas    Markera kryssrutan Visa för tomma celler. I rutan skriver du det värde du vill visa i alla tomma celler. Om du vill visa tomma celler tar du bort alla tecken i rutan. Om du vill visa nollor avmarkerar du kryssrutan.

Överst på sidan

Dölja felindikeringar i celler

Om en cell innehåller en formel som resulterar i ett fel visas en triangel (en felindikator) högst upp till vänster i cellen. Du kan förhindra att indikatorerna visas genom att använda följande procedur.

Cell med ett formelproblem
Cell med ett formelfel
 1. Klicka på Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorin Formler.

 2. Avmarkera kryssrutan Aktivera felkontroll i bakgrunden under Felkontroll .

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×