Office
Logga in

CSV-filer för migrering av postlåda

Du kan använda en fil med kommaavgränsade värden (CSV) till att massmigrera ett stort antal användarpostlådor. Du kan ange en CSV-fil när du använder administrationscentret för Exchange (EAC) eller cmdleten New-MigrationBatch i Exchange Management Shell för att skapa en migreringsbatch. Användningen av en CSV-fil för att ange flera användare som ska migreras i en migreringsbatch stöds i följande migreringsscenarier:

 • Onboarding och offboarding i Office 365   

  • Fjärrstyrd flyttmigrering av typen onboarding:    I en Exchange-hybriddistribution kan du flytta postlådor från en lokal Exchange-organisation till Office 365. Det här kallas även fjärrstyrd flyttmigrering av typen onboarding, där du migrerar postlådor till Office 365.

  • Fjärrstyrd flyttmigrering av typen offboarding:    Du kan också utföra en flyttmigrering av typen offboarding där du migrerar Office 365-postlådor till din lokala Exchange-organisation.

   Obs!: Flyttmigreringar av både typen onboarding och offboarding initieras från din Office 365-organisation.

  • Stegvis Exchange-migrering:    Du kan även migrera en delmängd av postlådor från en lokal Exchange-organisation till Office 365. Det här är en annan typ av onboarding-migrering. Du kan bara migrera Exchange 2003- och Exchange 2007-postlådor med en stegvis Exchange-migrering. Stegvis migrering har inte stöd för att migrera Exchange 2010- och Exchange 2013-postlådor. Innan du kör en stegvis migrering måste du använda katalogsynkronisering eller någon annan metod för att tillhandahålla e-postanvändare i din Office 365-organisation.

  • IMAP-migrering:    Den här typen av onboarding-migrering migrerar postlådedata från en IMAP-server (inklusive Exchange) till Office 365. För IMAP-migrering måste du tillhandahålla postlådor i Office 365 innan du kan migrera postlådedata.

Obs!: En snabb Exchange-migrering stöder inte användning av en CSV-fil eftersom alla lokala användarpostlådor migreras till Office 365 i en enda batch.

Attribut som stöds för CSV-filer för massflyttning eller massmigrering

Den första rad, eller rubrikraden, i en CSV-fil som används för att migrera användare visar namnen på de attribut, eller fält, som anges i de följande raderna. Varje attributnamn avgränsas av ett kommatecken. Varje rad under rubrikraden representerar en enskild användare och tillhandahåller den information som krävs för migreringen. Attributen i varje rad för en enskild användare måste vara i samma ordning som attributnamnen i rubrikraden. Varje attributvärde avgränsas av ett kommatecken. Om attributvärdet för en viss post är null skriver du ingenting för attributet. Tänk på att ta med kommatecknet för att separera null-värdet från nästa attribut.

Attributvärden i CSV-filen åsidosätter värdet för motsvarande parameter när samma parameter används när en migreringsbatch skapas med EAC eller Shell. Mer information och exempel finns i avsnittet Attributvärden i CSV-filen åsidosätter värdena för migreringsbatchen.

Tips: Du kan använda valfri textredigerare för att skapa CSV-filen, men med ett program som Microsoft Excel blir det enklare att importera data och konfigurera och ordna CSV-filer. Se till att spara CSV-filer som en .csv- eller .txt-fil.

I följande avsnitt beskrivs attribut som stöds för rubrikraden i en CSV-fil för varje migreringstyp. Varje avsnitt innehåller en tabell med en lista över varje attribut som stöds, om det är obligatoriskt, ett exempel på ett värde för attributet och en beskrivning.

Obs!: I följande avsnitt anger källmiljö den aktuella platsen för en användarpostlåda eller en databas. Målmiljö anger platsen som postlådan flyttas till eller den databas som postlådan flyttas till.

Stegvisa Exchange-migreringar

Du måste använda en CSV-fil för att identifiera gruppen med användare för en migreringsbatch när du vill använda en stegvis Exchange-migrering för att migrera lokala Exchange 2003- och Exchange 2007-postlådor till Office 365. Det finns ingen gräns för antalet postlådor som du kan migrera till molnet med en stegvis Exchange-migrering. Men CSV-filen för en migreringsbatch kan innehålla högst 2 000 rader. Om du vill migrera fler än 2 000 postlådor måste du skapa ytterligare CSV-filer och sedan använda var och en för att skapa en ny migreringsbatch. Mer information om stegvisa Exchange-migreringar finns i Vad du behöver veta om stegvis migrering av e-post till Office 365.

I följande tabell beskrivs attribut som stöds för en CSV-fil för en stegvis Exchange-migrering.

Attribut

Obligatorisk eller valfri

Godkända värden

Beskrivning

EmailAddress

Obligatorisk

SMTP-adressen för användaren

Anger e-postadressen för den e-postaktiverade användaren (eller en postlåda om du försöker migrera igen) i Office 365 som motsvarar den lokala användarpostlåda som ska migreras. E-postaktiverade användare skapas i Office 365 på grund av katalogsynkronisering eller annan etableringsprocess. E-postadressen för den e-postaktiverade användaren måste matcha WindowsEmailAddress-egenskapen för motsvarande lokala postlåda.

Password

Valfri

Ett lösenord måste bestå av minst åtta tecken och uppfylla alla lösenordsbegränsningar som tillämpas av din Office 365-organisation.

Lösenordet ställs in på användarkontot när motsvarande e-postaktiverade användare i Office 365 konverteras till en postlåda under migreringen.

ForceChangePassword

Valfri

True eller False

Anger om användaren måste ändra lösenord första gången han eller hon loggar in till sin Office 365-postlåda.

Obs!: Om du har implementerat en lösning för enkel inloggning (SSO) genom att använda Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS 2.0) i din lokala organisation, måste du använda False för värdet på det här attributet.

IMAP-migreringar

En CSV-fil för en IMAP-migreringsbatch kan innehålla högst 50 000 rader. Men det kan vara en bra idé att migrera användarna i flera mindre batchar. Mer information om IMAP-migreringar finns i följande avsnitt:

I följande tabell beskrivs attribut som stöds för en CSV-fil för en IMAP-migrering.

Attribut

Obligatorisk eller valfri

Godkända värden

Beskrivning

EmailAddress

Obligatorisk

SMTP-adressen för användaren.

Anger användar-ID:t för användarens Office 365-postlåda

UserName

Obligatorisk

Sträng som identifierar användaren i IMAP-meddelandesystemet i ett format som stöds av IMAP-servern.

Anger inloggningsnamnet för användarens konto i IMAP-meddelandesystemet (källmiljön). Utöver användarnamnet kan du använda autentiseringsuppgifterna för ett konto som har tilldelats behörighet till postlådor på IMAP-servern. Mer information finns i CSV-filer för IMAP-migreringsbatchar.

Password

Obligatorisk

Lösenordssträng.

Anger lösenordet för det användarkonto som anges av attributet UserName.

Attributvärden i CSV-filen åsidosätter värdena för migreringsbatchen

Attributvärden i CSV-filen åsidosätter värdet för motsvarande parameter när samma parameter används när en migreringsbatch skapas med EAC eller Shell. Om du vill att migreringsbatchens värde ska tillämpas på en användare lämnar du cellen tom i CSV-filen. Då kan du kombinera vissa attributvärden för valda användare i en migreringsbatch.

I det här exemplet antar vi att du skapar en batch för en fjärrstyrd flyttmigrering av typen onboarding i en hybriddistribution för att arkivera postlådor i Office 365 med följande New-MigrationBatch-kommando.

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

Men du vill också flytta de primära postlådorna för valda användare, så en del i filen OnBoarding1.csv för den här migreringsbatchen ser ut så här:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

Eftersom värdet för postlådetypen i CSV-filen åsidosätter värdena för MailboxType-parametern i kommandot för att skapa batchen är det bara arkivpostlådan för användare1 och användare2 som migreras till Office 365. Den primära postlådan och arkivpostlådan för användare3 och användare4 flyttas till Office 365.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×