CREATE VIEW-instruktion

Skapar en ny vy.

Obs!:  Microsoft Access-databasmotorn stöder inte användningen av CREATE VIEW, eller någon av DDL-instruktionerna, med andra databaser än databaser för Microsoft Access-databasmotorer.

Syntax

CREATE VIEW view [(field1[, field2[, ...]])] AS selectstatement

CREATE VIEW-instruktionen består av följande delar:

Element

Beskrivning

view

Namnet på vyn som ska skapas.

field1, field2

Namnet på fältet eller fälten för motsvarande fält anges i selectstatement.

selectstatement

En SQL SELECT-instruktion.


Kommentarer

SELECT-instruktionen som definierar vyn kan inte vara en SELECT...INTO-instruktion.

SELECT-instruktionen som definierar vyn får inte innehålla några parametrar.

Namnet på vyn kan inte vara samma som namnet på en befintlig tabell.

Om frågan som definieras av SELECT-instruktionen kan uppdateras kan vyn också uppdateras. I annat fall är vyn skrivskyddad.

Om två fält i frågan som definieras av SELECT-instruktionen har samma namn måste vydefinitionen innehålla en fältlista som anger unika namn för varje fält i frågan.Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×