CPI (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten CPI (kostnadseffektivitetsindex) visas förhållandet mellan de budgeterade originalkostnaderna för utfört arbete och de verkliga kostnaderna för utfört arbete fram till projektets rapportdatum eller dagens datum. I de tidsfördelad versionerna av fälten visas CPI fördelat över tiden

Det finns två kategorier av fälten CPI.

Datatyp    Procentvärde/tal

CPI (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    CPI är förhållandet mellan BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) och VKUA (verklig kostnad för utfört arbete):

CPI = BKUA/VKUA

Bästa användning    Lägg till fältet CPI till en aktivitetsvy om du vill se förhållandet mellan budgeterad och verklig kostnad. Detta värde anger om du ligger över eller under budget per rapportdatumet.

Exempel     Du förväntade dig att 50 procent av en fyradagarsaktivitet efter två dagar skulle kosta 600 kr, det vill säga BKUA. Aktiviteten kostar i själva verket totalt 700 kr för de två första dagarna. Aktivitetens CPI är ungefär 0,85, det vill säga 85 procent.

CPI (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    CPI är förhållandet mellan BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) och VKUA (verklig kostnad för utfört arbete):

CPI = BKUA/VKUA

Bästa användning    Lägg till fältet CPI i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning när du vill se förhållandet mellan budgeterad och verklig kostnad. Detta visar om du ligger över eller under budget per rapportdatumet.

Exempel     Du förväntade dig att 50 procent av en fyradagarsaktivitet efter två dagar skulle kosta 600 kr, det vill säga BKUA. Aktiviteten kostar i själva verket totalt 700 kr för de två första dagarna. Aktivitetens CPI är ungefär 0,85, det vill säga 85 procent för båda dagarna.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×