Checka ut eller checka in filer i ett dokumentbibliotek

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill göra ändringar i en fil i ett dokumentbibliotek för SharePoint men behålla andra från att göra ändringar samtidigt checka in filen ut från dokumentbiblioteket.

När du checkar ut en fil från ett dokumentbibliotek för SharePoint kan endast du redigera den. Du kan redigera filen online i Office 365 eller ta den offline och spara ändringarna så ofta som du vill innan du kontrollerar filen igen. När du är klar med ändringarna i filen, checka in från ett bibliotek för att överföra dina ändringar. Du kan ångra ändringarna och checka ut om du ändrar dig.

Obs!: Om du inte ser användargränssnittet visas i de här exemplen kanske du använder en tidigare serverversionen av SharePoint. Se Checka ut, checka in eller ångra ändringar av filer i ett bibliotek i stället.

Obs!: När du checkar ut en fil händer ingenting med den. Filen lagras fortfarande i biblioteket. Den markeras bara för att visa att du har exklusiva redigeringsbehörigheter tills du checkar in den igen. Om du vill redigera dokumentet måste du ladda ned det eller redigera det online. Hur du redigerar eller uppdaterar filen beror på vilken typ av fil det är. Om det är ett Word-dokument kan du använda Word i Office 365 eller din skrivbordsversion av Word. För en fil som inte är ett Office 365-format laddar du ned filen och använder redigeringsprogrammet som du normalt använder för det formatet.

Checka ut en fil från ett dokumentbibliotek

 1. Öppna biblioteket som innehåller den fil du vill checka ut, markera filen, klicka på ellipsen (... ) i verktygsfältet och klicka sedan på Gå till kassan.

  Markera en fil, klicka på punkterna i det övre fältet och välj Gå till kassan

  Du kan också högerklicka på filen, klicka på Avancerat eller mer och sedan på Checka ut.

 2. En anmärkning visas medan filen checkas ut. Om du klickar på ikonen kan se du förloppet för utcheckningen.

  Utcheckningsmeddelande med markerad ikon
 3. När en fil är utcheckad visas en grön pil över dokumentets ikon.

  Filnamn och ikon med grön pil.

Meddelanden: 

Checka in en fil till ett dokumentbibliotek

 1. Öppna biblioteket och välj den fil du vill checka in. Klicka på ellipsen (... ) i verktygsfältet och klicka sedan på Checka In.

  Menyn Dokument med Checka in markerat

  Obs!: Du kan högerklicka på filen, klicka på Avancerat eller flera och klicka sedan på Checka In.

 2. Du kan ange en kommentar i dialogrutan Checka in, t.ex. vad du ändrade eller la till.

  Dialogrutan Checka in med angiven kommentar och knappen Checka in markerad
 3. Klicka på Checka in när du är klar.

Om du försöker checka in ett dokument som du inte har ändrat visas ett meddelande som säger att en eller flera objekt inte har uppdaterats.

Meddelande och ikon för objekt som inte har uppdaterats

Kontrollera att du har sparat ändringarna i dokumentet innan du checkar in det. Eftersom SharePoint Online lämnar dokumentet utcheckat och ingen annan kan redigera det måste du ignorera utcheckningen om du inte vill göra några ändringar.

Meddelanden: 

Ignorera en utcheckning från ett dokumentbibliotek

 1. Öppna biblioteket och välj den fil som du vill ignorera gå till kassan.

 2. Klicka på ellipsen (...) i verktygsfältet och sedan klicka på Ignorera utcheckning .

  Klicka på Ignorera utcheckning avbryta ändringar i filen och Ignorera utcheckning

  Obs!: Du kan också högerklickar du på filen, klicka på Avancerat eller fleraoch klicka sedan på Ignorera utcheckning.

 3. En "Är du säker"-dialogruta visas när du ignorerar en utcheckning. Klicka på Ignorera utcheckning för att rensa utcheckningen.

  Dialogruta för bekräftelse av Ignorera utcheckning med knappen Ignorera markerad

  Om du vill vara säker på filens utcheckningsstatus kan du klicka på ikonen ovanför Ignorera utcheckning-meddelandet.

  Förloppsmeddelande för Ignorera utcheckning.

Meddelanden: 

Ett snabbt sätt att se vem som har en utcheckad kolumn är att hovra över ikonen Utcheckad ikonbild för att se ett tips som visar vem som har checkat ut filen.

Hovra över ikonen med den gröna pilen och se vem som har en utcheckad fil.

Du kan också lägga till kolumnen Utcheckad av i standardvyn för biblioteket. Det här sättet kan alla enkelt se vem som har ett dokument som har checkats ut. Om du vill veta hur du lägger till en Utcheckad av kolumn i SharePoint Online eller Office 365 finns i Skapa en kolumn i en SharePoint Online-lista eller ett bibliotek.

Mer information

Mer information finns i Skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek

Du kan ersätta ett befintligt dokument med ett nytt genom att följa de här anvisningarna.

 1. I dokumentbiblioteket checkar du ut filen som du vill ersätta.

 2. Ge den nya filen exakt samma namn som den fil du vill ersätta och dra den till biblioteket eller använd knappen Ladda upp. Ett annat alternativ är att ladda ned filen och skriva över den. Mer information om hur du laddar upp finns i Ladda upp en mapp eller filer till ett dokumentbibliotek.

 3. I SharePoint Online visas ett förloppsmeddelande om att objektet inte laddades upp i verktygsfältet. Klicka på meddelandet.

  Statusfält som visar att överföringen misslyckades
 4. I dialogrutan Förlopp klickar du på Ersätt.

  Dialogruta för misslyckad överföring med knappen Ersätt markerad
 5. Checka in filen igen för att ersätta den gamla filen med den nya filen. Om du ändrar dig följer du anvisningarna ovan för att ignorera utcheckningen.

Om du har versionshantering är aktiverat när filen checkas in, SharePoint gör en ny instans behålla tidigare versioner. Mer information om versionshantering finns hur fungerar versionshantering i en lista eller ett bibliotek?.

Lämna en kommentar

Uppdaterade oktober 3, 2018.

Var i den här artikeln till hjälp? I så fall meddela oss längst ned i den här sidan. Om det inte bra berätta för oss vad var förvirrande eller saknas. Ta med din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi ska använda din feedback för att kontrollera fakta, information för Lägg till och uppdatera den här artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×