Checka ut, checka in eller ångra ändringar av filer i ett bibliotek

Checka ut, checka in eller ångra ändringar av filer i ett bibliotek

Om du vill göra ändringar i en fil på en webbplats och vill se till att ingen annan kan redigera filen, checkar du ut filen. När du har checkat ut filen kan du redigera den online eller offline och spara den, flera gånger om det behövs. Det här avsnittet visar hur du kan checka ut, checka in och ta bort ändringar du gör i filer i SharePoint-bibliotek. Svar på vanliga frågor finns i Vanliga frågor om utcheckning, incheckning och versioner.

Uppsättningen knappar under avsnittet Öppna och checka ut i menyfliksområdet Arkiv

När du har redigerat filen och checkat in den igen i biblioteket kan andra se dina ändringar och redigera filen om de har nödvändig behörighet. Om du väljer att inte göra eller spara några ändringar i filen kan du välja att ignorera utcheckningen så att versionshistoriken inte påverkas.

Tips:  Om du vill redigera ett Office-dokument samtidigt som andra (även kallat samtidig redigering) checkar du inte ut dokumentet. I stället öppnar du det bara och redigerar det. Vi rekommenderar emellertid att du aktiverar versionshantering för biblioteket först, så att du kan återställa en tidigare version av dokumentet om någon råkar göra ett misstag. Mer information om samtidig redigering finns i avsnittet Dokumentsamarbete och samtidig redigering av dokument.

När du vill checka ut och redigera ett dokument, oavsett om du arbetar online eller laddar ned det, gör du det i följande ordning:

 • Checka ut dokumentet

 • Ladda ned eller öppna dokumentet i ett onlineprogram

 • Redigera dokumentet

 • Ladda upp dokumentet eller spara det från onlineprogrammet

 • Checka in dokumentet

Vissa bibliotek är konfigurerade så att utcheckning av filer krävs. Om utcheckning krävs uppmanas du att checka ut de filer som du vill redigera. När du är färdig med filen måste du checka in den igen eller ignorera utcheckningen.

Om utcheckning inte krävs i biblioteket behöver du inte checka ut filen, förutsatt att det inte gör något om andra redigerar filen samtidigt som du.

Tips:  Om ditt team planerar att använda samtidig redigering rekommenderar vi att du minst aktiverar versionshantering av huvudversioner i biblioteket. På så sätt kan du återställa en tidigare version av dokumentet om det behövs, t.ex. om ändringar går förlorade på grund av att någon överför ett dokument med samma namn till ett bibliotek där alla redigerar samtidigt. Mer information finns i Aktivera och konfigurera versionshantering för en lista eller ett bibliotek.

 1. Gå till det bibliotek där filen lagras. Om du visar en vy av biblioteket på en annan sida kan du behöva klicka på bibliotekets namn först. För att gå till biblioteket Dokument kan du exempelvis behöva klicka på Dokument först.

 2. Markera filen eller filerna du vill checka ut, klicka på Filer och klicka sedan på Checka ut.

  Utcheckningsknapp med verktygstips öppet

  Meddelanden: 

  • När filen är utcheckad visas en grön nedpil på ikonen bredvid filnamnet ikonbild . Pilen anger att filen är utcheckad. Om du pekar på ikonen för en utcheckad fil visas namnet på dokumentet och på den användare som har checkat ut filen.

När du har checkat ut ett dokument måste du fortfarande öppna filen, ladda ned den eller redigera den online. Det enda som händer när du checkar ut ett dokument är att dokumentet konfigureras så att bara du kan göra något med filen. Om du bara vill visa det dubbelklickar du på dokumentets namn så öppnas det i Office 365.

Det rekommenderas inte men du kan teoretiskt sett checka ut en fil och låta den vara utcheckad på obestämd tid så att ingen annan kan ändra den. Det finns dock bättre sätt att göra det på. Om du vill hindra någon från att redigera en fil, men vill fortfarande dela den, ger du den personen, eller gruppen, visningsbehörigheter, vilket du gjorde när du först delade filen. Mer information finns i Dela idéer, webbplatser och innehåll.

Det enda som händer när du checkar ut en fil är att filen markeras som utcheckad. Det händer inget annat med filen förrän du har laddat ned den eller redigerat den online. Du kan redigera filen i ett onlineprogram, till exempel Excel Online eller Word Online, eller ladda ned den till din lokala enhet för arbete offline.

Följ anvisningarna nedan om du vill öppna ett dokument online utan att ladda ned det:

Öppna det utcheckade dokumentet online i Office 365

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på dokumentet och klicka på Öppna i Word Online, eller något annat lämpligt Office 365-online-program (Excel, PowerPoint o.s.v.).

  • Klicka på punkterna (...) bredvid dokumentet, klicka på punkterna (...) igen och klicka sedan på Öppna i Word Online (eller lämpligt Office 365-program.)

 2. När du är klar sparar du filen eller stänger programmet (Office 365-program sparar automatiskt).

 3. Checka in filen igen.

Följ anvisningarna nedan om du vill ladda ned filer:

Ladda ned en utcheckad fil

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på dokumentet och klicka sedan på Ladda ned.

  • Markera filen och klicka sedan på Ladda ned en kopia från menyfliksområdet Filer.

  • Klicka på punkterna (...), klicka på punkterna (...) igen och klicka sedan på Ladda ned en kopia.

 2. Klicka på Spara längst ned i webbläsaren. Klicka på Öppna eller Öppna mapp för att visa filen när den har laddats ned. Som standard sparas filen i mappen Hämtade filer.

Dina filer och eventuella ändringar som du gör i dem är inte tillgängliga för dina kollegor förrän du checkar in filerna i biblioteket igen.

Om du har laddat ned dokumentet så att du kan arbeta med det lokalt ska du ladda upp det innan du checkar in det igen. Mer information om hur du gör det finns i Överföra filer till ett bibliotek.

 1. Gå till det bibliotek där filen lagras. Om du visar en vy av biblioteket på en annan sida kan du behöva klicka på bibliotekets namn först. För att gå till biblioteket Dokument kan du exempelvis behöva klicka på Dokument först.

 2. Markera filen eller filerna som du vill checka in, klicka på Filer och klicka sedan på Checka in.

  knapp och verktygstips för incheckning av dokument
 3. Om du vill göra en tillfällig incheckning så att du kan fortsätta arbeta med filen klickar du på Ja i området Behålla utcheckning. Annars lämnar du Nej markerat.

  Dialogrutan Checka in

 4. Lägg till en kommentar som beskriver de ändringar du gjort i området Kommentarer. Det här steget är valfritt, men rekommenderas. Det är särskilt praktiskt med incheckningskommentarer när flera personer arbetar med en fil. Om organisationen använder versionsspårning blir kommentarerna dessutom en del av versionshistoriken, vilket kan vara till hjälp om du senare behöver återställa en tidigare version av filen.

 5. Klicka på OK. Den gröna pilen försvinner från filens ikon när filen har checkats in igen.

Om du checkar ut en fil och inte gör några ändringar i den eller om du gör ändringar som du inte vill behålla kan du välja att ignorera utcheckningen i stället för att spara filen. Om organisationen använder versionsspårning skapas en ny version varje gång du checkar in en fil igen i biblioteket. Genom att ignorera utcheckningen kan du undvika att skapa nya versioner när du inte har gjort några ändringar i filen.

 1. Gå till det bibliotek där filen lagras. (Om du visar en vy av biblioteket på en annan sida kan du behöva klicka på bibliotekets namn först. För att gå till biblioteket Dokument kan du exempelvis behöva klicka på Dokument först.)

 2. Markera filen eller filerna vars ändringar du vill ignorera, klicka på Filer och klicka sedan på Ignorera utcheckning.
  Knappen för ignorera utcheckning för SPO-dokument

 3. Slutför åtgärden genom att klicka på OK. Den gröna pilen försvinner från filikon när filen har checkats in igen.

Vanligtvis checkar SharePoint-användare dokument in och ut på ett ansvarsfullt sätt. Om någon checkar ut ett dokument och lämnar företaget eller går på semester kan det blockera andra användare som behöver arbeta med de filerna. Om du har fullständiga behörigheter kan du checka in en fil som har checkats ut av någon annan. Det gör du genom att följa anvisningarna nedan:

 1. Om du har fullständiga behörigheter följer du anvisningarna för att checka in en fil.

 2. När du klickar på OK i incheckningsdialogrutan visas ett varningsmeddelande om att filen är utcheckad till en annan användare. Klicka på OK om du vill åsidosätta varningen och checka in filen.

  skärmbild av varning om att checka in annan användares fil

Om du behöver komma åt en fil som är utcheckad, kan du visa vem som har checkat ut den så att du kan kontakta den användaren. Placera pekaren över dokumentets ikon så visas namnet på användaren som checkade ut dokumentet.

popup-fönster när du placerar muspekaren över dokumentikonen

Du kan checka in filer en i taget eller satsvis. När du checkar in flera filer samtidigt kommer de alla att ha samma inställning för att behålla utcheckningen och eventuella kommentarer. Följ anvisningarna nedan.

 1. Markera alla filer du vill checka in i dokumentbiblioteket genom att klicka på bockmarkeringen till vänster om dokumentets ikon.

  tre utcheckade filer markerade
 2. Klicka på fliken Filer och klicka sedan på Checka in. Om du har markerat filer som inte är utcheckade, visas ett varningsmeddelande.

  knapp och verktygstips för incheckning av dokument
 3. Om du vill göra en tillfällig incheckning så att du kan fortsätta arbeta med filen klickar du på Ja i området Behålla utcheckning. Annars lämnar du Nej markerat.

  Dialogrutan Checka in

 4. Lägg till en kommentar som beskriver de ändringar du gjort i området Kommentarer. Kommentaren används för alla filer du checkar in.

 5. Klicka på OK. Den gröna pilen försvinner från filens ikon när filen har checkats in igen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×