Checka in eller ångra ändringar av en fil på SharePoint

Om du vill göra ändringar i en fil i ett SharePoint-bibliotek och du inte vill att andra ska kunna komma åt den kan du checka ut filen. Du kan då vara säker på att ingen annan kan göra ändringar i filen medan du arbetar med den. När du har slutfört redigeringen och checkat in filen igen till SharePoint-biblioteket kan andra se dina ändringar. De kan också checka ut filen om de har tillräcklig behörighet. Om du väljer att inte göra några ändringar eller spara ändringar i filen kan du ignorera utcheckningen så att versionshistoriken inte påverkas.

Viktigt!: Du kan spara till en server som har Microsoft Office SharePoint Server 2007 och Microsoft SharePoint Server 2010 installerat. För att arbeta med SharePoint i Office för Mac måste du ha Microsoft Office för Mac Home och Business 2011, Microsoft Office för Mac Academic 2011 eller Microsoft Office för Mac Standard 2011.

Gör något av följande:

Checka in ändringar av en fil

Beroende på organisationens behov kan ditt bibliotek konfigureras till att bara spåra huvudversioner. Alternativt kan det spåra både huvud- och delversioner. Om din grupp inte arbetar på flera revisioner så ofta, kanske din organisation bara vill spåra huvudversioner. Om många användare arbetar på flera filer tillsammans och brukar skapa flera versioner, kanske din organisation vill spåra både huvud- och delversioner. När två versionstyper finns tillgängliga blir det lättare för ditt team att hantera innehållet. Användarna som arbetar med innehållet får en bättre förståelse för filens aktuella status. Till exempel är en huvudversion vanligtvis den version som är klar för visning och granskning av en större grupp, medan en delversion är ett utkast som någon fortfarande arbetar på.

  1. Klicka på Checka in i menyn Arkiv.

  2. Om du blir ombedd att välja vilken typ av version du checkar in, spårar biblioteket både huvud- och delversioner av filer. Då kan du göra något av följande:

Om du vill uppdatera filen på servern och

Gör du så här

Tillåt att andra visar och godkänner ändringarna

Klicka på Huvudversion (synliga för alla).

Skapa ett utkast av filen

Klicka på Delversion (synliga för personer med läsbehörighet).

Skriv över den aktuella delversionen

Klicka på Skriv över befintlig (ersätter filen på servern).

  1. Obs!: Versionsalternativen tilldelar också ett nummer till den version som du checkar in. Till exempel är 2.3 den tredje delversionen av en fil som publicerats två gånger som en huvudversion, medan 3.0 är nästa huvudversion av den filen.

  2. Om du vill checka in dina ändringar men vill behålla filen som utcheckad, markerar du kryssrutan Behåll dokumentet utcheckat när den här versionen har checkats in.

    Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om dokumentet har formatet Open XML-format.

  3. Under Versionskommentarer anger du en beskrivning av ändringarna i filen och klickar sedan på Checka in.

Ignorera utcheckning

Om du checkar ut en fil från ett bibliotek på en webbplats, gör ändringar och sedan bestämmer dig för att du inte vill behålla ändringarna, kan du ångra utcheckningen. De ändringar som du gjort i filen när du checkade ut den ignoreras då och filen blir tillgänglig så att andra kan redigera den.

  • Klicka på Ignorera utcheckning i menyn Arkiv.

Se även

Checka ut en fil som finns på SharePoint

Spara en fil i Office för Mac

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×