Byta SmartArt-layout eller typ av SmartArt-grafik

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du skapar SmartArt-grafik väljer du en layout från en kategori för, eller typ av, SmartArt-grafik. Inom varje typ finns flera olika layouter. Från typen Cyklisk kan du till exempel välja layouten Radiellt cykliskt.

Artikelinnehåll

Översikt över ändra layouter och som stöds för SmartArt-grafik

Ändra layout för SmartArt-grafik

Ändra typen för SmartArt-grafik

Översikt över hur du ändrar layout för och typ av SmartArt-grafik

Vissa SmartArt-layouter innehåller ett fast antal figurer. Layouten Motviktspilar i typen Relation är till exempel utformad för att endast visa två motstående idéer eller koncept, och endast två av figurerna kan innehålla text.

Layouten Motviktspilar

Om du vill visa fler än två idéer kan du byta layout och välja en med fler än två figurer som kan innehålla text, till exempel layouten Pyramidlista. Tänk på att även betydelsen i informationen kan ändras om du ändrar SmartArt-layout eller typ av SmartArt-grafik. En layout som visar pilar som pekar åt höger, till exempel Enkel process i typen Process, har en annan betydelse än en som visar en pil i en cirkel, till exempel Löpande cykliskt i typen Cyklisk

Du kan både lägga till och Ta bort figurer i SmartArt-grafik, och även ändra placeringarna av olika former, så du bör välja en layout som innehåller den bästa visuell representationen av dina data. Justering och placering av formerna ska uppdateras automatiskt när du lägger till eller ta bort figurer eller redigera texten, baserat på antalet former och på mängden text i figurer.

Om du anpassar SmartArt-grafik och vid ett senare tillfälle ändrar SmartArt-layouten kanske vissa av anpassningarna inte överförs till den nya layouten. Om du växlar tillbaka till den ursprungliga layouten innan du sparar och stänger det aktuella Microsoft Office 2007-systemet-dokumentet visas alla anpassningar du gjort i den ursprungliga layouten.

Vissa anpassningar överförs inte eftersom de kanske inte passar in i den nya layouten. Följande tabell visar vilka anpassningar som sparas och vilka som går förlorade.

Anpassningar som förs över

Anpassningar som inte förs över

Färger (inklusive linjeformat och fyllningsstil)

Rotera figurer

Format (både de som används för enskilda figurer och de som används för hela SmartArt-grafiken)

Vända på figurer

Effekter (till exempel skugga, reflektion, fasning och ljussken)

Flytta figurer

Formatera text

Ändra storlek på figurer

Ändringar av figurens geometri (till exempel från cirkel till kvadrat)

Ändringar i riktning (från höger till vänster eller från vänster till höger)

Överst på sidan

Byta layout för SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt-grafiken vars layout du vill ändra.

 2. Klicka på önskad layout i gruppen Layouter på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Om du vill se alla tillgängliga layouter i en typ i gruppen layouter klickar du på knappen mer Bild av knapp bredvid layoutminiatyren. För att se alla typer och layouter klickar du på Fler layouter.

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, ska du se till att du har markerat en bild.

Överst på sidan

Byta typ av SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt-grafiktypen du vill ändra.

 2. Klicka på fler knappen Bild av knapp under SmartArt-verktyg på fliken Design i gruppen layouter, och sedan på Fler layouter.

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, ska du se till att du har markerat en bild.

 3. Klicka på typen och layouten som du vill använda.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×