Byta namn på en personlig mapp i navigeringsfönstret

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du öppnar flera Personlig mappfil (.pst) samtidigt i Microsoft Outlook kan det vara svårt att se vilken mappuppsättning som hör till vilken PST-fil. Det beror på att alla PST-filer som standard namnges och visas i Navigeringsfönstret som Personliga mappar.

För att kunna skilja på olika PST-filer kan du ändra standardnamnet på personliga mappar till ett unikt namn som du lätt känner igen. Du kan göra det när du skapar en ny PST-fil eller när PST-filen är öppen och visas i navigeringsfönstret i Outlook.

Artikelinnehåll

Introduktion till att arbeta med flera PST-filer

Ändra mappnamnet personliga mappar när du skapar en ny PST-fil

Byta namn på en befintlig mapp för personliga mappar i navigeringsfönstret.

Introduktion till att arbeta med flera PST-filer

När du vill spara ett Office Outlook-objekt på datorn används en Personlig mappfil (.pst). Det går att öppna och visa objekt från mer än en PST-fil samtidigt.

Många använder bara en PST-fil och då fungerar standardnamnet på den överordnade mappen som visas i navigeringsfönstret (Personliga mappar) problemfritt. Om du skapar flera PST-filer och inte ändrar standardnamnet visas dock samma överordnade mappnamn, personlig mapp, för varje öppen PST-fil. Då kan det vara svårt att se vilken mappuppsättning som hör till vilken datafil.

Varför kan det behövas två PST-filer? Det finns flera olika orsaker till detta, bland annat om du vill arkivera äldre objekt, flytta objekt till en annan PST-fil för att minska storleken på en fil, arkivera objekt i Skickat i en separat PST-fil eller arbeta med projekt som genererar stora mängder e-postmeddelanden.

Obs!: Om du använder funktionen Arkivera automatiskt i Outlook används inte det överordnade mappnamnet Personliga mappar på den nya PST-fil som skapas för lagring av äldre objekt. Den kallas Arkiv-mappar.

Överst på sidan

Ändra mappnamnet Personliga mappar när du skapar en ny PST-datafil

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, och klicka på Outlook-datafil.

 2. Klicka på Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) och klicka sedan på OK.

 3. Ange ett namn för filen i rutan Filnamn i dialogrutan Skapa eller öppna en Outlook-datafil och klicka sedan på OK.

 4. Radera texten Personliga mappar i rutan Namn i dialogrutan Skapa personliga mappar och ange ett namn på PST-mappen.

  Det är det här namnet som visas som överordnat mappnamn i navigeringsfönstret i Outlook. Genom att ange ett visningsnamn blir det enklare att skilja mellan olika Outlook-datafiler när du arbetar med fler än en PST-fil. Vi rekommenderar att du anger ett namn som är unikt och beskrivande.

 5. Om du vill skydda datafilen med ett lösenord anger du lösenordet i textrutorna Lösenord och Bekräfta lösenord under Lösenord.

  Obs!: Av säkerhetsskäl visas endast prickar när du skriver in lösenordet.

  Dialogrutan Skapa personliga mappar

  1. Ange ett beskrivande namn.

  2. Ange ett lösenord för datafilen om du vill.

  3. Markera kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan om du inte vill vara tvungen att ange lösenordet varje gång du öppnar filen.

  Lösenordsinformationen

  Lösenordet kan bestå av upp till 15 tecken.

  Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

  Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

  Om du markerar kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan bör du anteckna lösenordet ifall du behöver öppna PST-filen från en annan dator. Markera endast den här kryssrutan om ditt Microsoft Windows-användarkonto är lösenordsskyddat och ingen annan kan komma åt kontot. Om du inte markerar kryssrutan och du angav ett lösenord måste du ange det lösenordet varje gång du öppnar Outlook och läser in den här datafilen.

  Viktigt!: Microsoft, din Internetleverantör (ISP) eller e-postadministratören kan komma åt ditt lösenord, och inte heller kan de hjälpa dig med att återställa innehållet i PST-filen om du har glömt lösenordet.

Överst på sidan

Ändra namnet på en befintlig personlig mapp i navigeringsfönstret

 1. Högerklicka på Personliga mappar i Navigeringsfönstret och klicka sedan på Egenskaper för Personliga mappar på snabbmenyn.

  Obs!: Den här mappen är alltid en överordnad mapp under E-post i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Avancerat.

 3. I textrutan Namn skriver du ett namn som är logiskt för dig, till exempel Gretas Outlook-data.

  Det är det här namnet som visas som överordnat mappnamn i navigeringsfönstret i Outlook. Genom att ange ett visningsnamn blir det enklare att skilja mellan olika Outlook-datafiler när du arbetar med fler än en PST-fil. Vi rekommenderar att du anger ett namn som är unikt och beskrivande.

 4. Klicka på OK två gånger.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×