Byta namn på en delad mapp i SharePoint Workspace 2010

  1. Högerklicka på den delade mappen i startfönstret och klicka sedan på Byt namn.

  2. Ange ett nytt namn och klicka sedan på OK.

Byta namn på en delad mapps rotmapp i Windows-filsystemet

Om du byter namn på en delad mapps rotmapp tar du bort mappen och lägger till den som en ny mapp. Därför upphör mappen att vara synkroniserad (mappen fortsätter dock att vara synkroniserad för andra medlemmar som inte har ändrat mappnamnet).

Gör så här om du vill återuppta synkronisering för mappen som du har bytt namn på:

  1. Dubbelklicka på den delade mappen i startfältet.

    Ett meddelande om att mappen inte kunde hittas visas.

  2. Klicka på Mappen har flyttats eller bytt namn. Fråga mig om den nya mappen..

  3. Klicka på OK

  4. Bläddra till och markera mappen som har fått ett nytt namn och klicka på OK.

Mappsynkroniseringen och listan över medlemmar återställs.

Byta namn på undermappar i en delad mapp

Hur andra medlemmar påverkas om du byter namn på undermappar beror på om de var online eller inte när du bytte namn.

  • För de medlemmar som var online när du bytte namn på en mapp blir det ingen skillnad (förutom att mappen har bytt namn).

  • För de medlemmar som var offline när du bytte namn på en mapp tas mappen bort och läggs sedan till som en ny mapp. Därför måste allt innehåll (mappar och datafiler) i mappen hämtas på nytt. Medlemmar som har en manuell hämtningsinställning måste markera filer för hämtning igen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×