Byta från Office 365 Enterprise, E4 till E3

I den här artikeln beskrivs hur du växlar från ett Office 365 Enterprise E4 till en Office 365 Enterprise, E3-prenumeration. Information om vilka alternativ som är tillgängliga när du byter från Office 365 Enterprise E4 finns i alternativ för Office 365 Enterprise, E4-kunder.

Viktigt!: Den här artikeln gäller för Office 365 Enterprise E4 abonnemang som har köpts direkt från Microsoft via kredit kort eller faktura. Kontakta din Microsoft-kontorepresentant eller en partner som hjälper dig att byta abonnemang om abonnemanget har köpts på något annat sätt, till exempel via en partner eller Volume Licensing Service Center.

Olika sätt att byta abonnemang

Det enklaste sättet att byta abonnemang är att använda knappen Byt abonnemang i administrations centret för Microsoft 365. Det går dock inte att använda knappen Byt abonnemang i alla situationer. I så fall kan du kanske byta abonnemang manuellt.

Vad är knappen byta abonnemang?

Knappen Byt abonnemang gör följande:

 • Du vägleds genom köpet av ett nytt abonnemang.

 • Alla användarlicenser i det gamla abonnemanget tilldelas om i det nya abonnemanget.

 • Det gamla abonnemanget avslutas.

Vad innebär det att byta abonnemang manuellt?

När du byter abonnemang manuellt innebär det att du följer stegen i stället för att använda knappen byta abonnemang .

 • Köpa licenser för det nya abonnemanget.

 • Kontrollera att det nya abonnemanget är redo att använda.

 • Tilldela om användarlicenser

 • Ta bort onödiga licenser från prenumerationen du byter från.

 • Avbryta det ursprungliga abonnemanget.

Ta reda på om du kan använda knappen Byt abonnemang för att byta till E3

 1. I administrationscentret öppnar du sidan Prenumerationer eller så väljer du Fakturering > Prenumerationer.

  Om du använder Office 365 Germany går du till den här sidan för Prenumerationer.

  Om du använder Office 365 med 21Vianet går du till den här sidan för Prenumerationer.

 2. Välj din Office 365 Enterprise E4-prenumeration på sidan prenumerationer.

 3. Om du ser knappen Byt abonnemang innebär det att du kan byta abonnemang automatiskt.

 4. Om du ser meddelandet "ingen byta abonnemang" eller "inte behörig att byta abonnemang" kan du placera mus pekaren över ikonen info och ett meddelande som beskriver orsaken till att du inte kan byta abonnemang.

Det finns flera orsaker till att knappen byta abonnemang kanske inte är tillgänglig. Det kan till exempel vara att 3 000 eller fler licenser har köpts för abonnemanget. De flesta problemen är tillfälliga, till exempel problem med tjänstens status som du kan åtgärda. Mer information finns i artikeln Varför kan jag inte byta abonnemang?. Du kan naturligtvis alltid kontakta supporten för Office 365 för företag för att få hjälp eller byta abonnemang manuellt.

Vad vill du göra?

Växla till Office 365 Enterprise, E3 genom att använda knappen byta abonnemang

Att använda knappen byta abonnemang för att växla mellan Office 365 abonnemang utförs i två faser som måste göras i den ordning som visas:

 1. Förbereda byte av Office 365 abonnemang

 2. Byta Office 365 abonnemang med hjälp av knappen Byt abonnemang

Förbereda byte av Office 365 abonnemang

Här är några saker som är viktigt att känna till innan du börjar.

Planera driftsavbrott för administrativa åtgärder

Administratörer kan inte använda administrations centret för Microsoft 365 medan abonnemanget byts. Beroende på antalet användare kan bytet ta allt från några minuter till flera timmar. Så det är en bra idé att planera för att göra det när du inte behöver göra uppdateringar med hjälp av administrations centret för Microsoft 365.

Users won't experience any interruption of service while the plans are being switched. De kommer att fortsätta att ha fullständig åtkomst till E4-abonnemanget tills byte processen är klar, då de har till gång till E3.

Kredit kontroller vid byte av Office 365 abonnemang

Om du betalar för det nya abonnemanget med faktura eller köpet överstiger en viss kostnad, kan det behövas en kreditkontroll. Om en kreditkontroll behöver utföras kan det ta upp till två arbetsdagar att byta abonnemang. Administratörer kommer inte att ha åtkomst till Microsoft 365 Admin Center förrän kredit kontrollen är klar. Användarna har dock full tillgång till det abonnemang som du byter från.

Användare, licenser, fakturering och egna domäner

Information om hur användarna och licenserna hanteras vid bytet, hur bytet påverkar faktureringen och hur du hanterar egna domäner finns i Vad innebär byte av Office 365-abonnemang för min tjänst och faktura.

Ändra antalet användarlicenser

Du kan inte ta bort licenser när du byter abonnemang. Men du kan minska antalet licenser före eller efter abonnemangsbytet. I Ta bort licenser från din Office 365 för företag-prenumeration finns mer information.

Använda knappen byta abonnemang

 1. I administrationscentret öppnar du sidan Prenumerationer eller så väljer du Fakturering > Prenumerationer.

  Om du använder Office 365 Germany går du till den här sidan för Prenumerationer.

  Om du använder Office 365 med 21Vianet går du till den här sidan för Prenumerationer.

 2. På sidan prenumerationer väljer du ditt Office 365 Enterprise E4 abonnemang och väljer sedan byta abonnemang.

 3. På sidan Köp tjänster , peka på eller tryck på den prenumeration du vill byta till och klicka sedan på Köp nu.

 4. Kontrollera att allt stämmer på sidan Hur ser det ut?

  Meddelanden: 

  • Eventuella tilläggs prenumerationer som är kopplade till ditt E4-abonnemang visas också. Men om du har några tilläggs prenumerationer som ingår i den prenumeration du väljer tas de bort.

  • Om du väljer att byta till E3 med antingen Telefonsystemet i Office 365 eller Skype för företag med CALvisas en av de tilläggs prenumerationer som visas på sidan.

 5. Om du köpte Office 365 Enterprise, E3 för Telefonsystemet i Office 365 och ännu inte har köpt ett röst samtals abonnemang kan du välja att markera kryss rutan Lägg till röst samtals planer och välja antalet användar licenser som du vill använda för samtals planen.

 6. När du har granskat din beställning väljer du Nästa.

 7. Om sidan för juridiskt avtal visas slutför du objekten på sidan och väljer sedan Nästa.

 8. På sidan Hur vill du betala? väljer du önskad betalningsfrekvens och betalningsmetod.

  Obs!: Betalning via faktura är endast tillgängligt för beställningar som överstiger ett visst belopp. Om du väljer fakturabetalning kan det fördröja bytet av abonnemang med upp till två arbetsdagar om en kreditkontroll krävs.

 9. När du är klar väljer du Lägg order längst ned på sidan.

  När statussidan visas betyder det att bytet har påbörjats, och den här sidan visas tills abonnemanget har bytts. Du kan välja nedpilen bredvid Konfigurerar om du vill se förloppet för konfigurationen av tjänsterna.

  Välj nedpilen bredvid Konfigurerar om du vill visa när de enskilda tjänsterna etableras.

  Bockmarkeringar visas bredvid var och en av de fyra faserna och bredvid tjänsterna när de väl har slutförts.

  Visa bockmarkeringar bredvid varje fas och tjänst för att se när de har etablerats.

  Obs!: Abonnemangsbytet tar normalt mindre än tio minuter om det inte uppstår några fel.

  Tips: Om processen byta abonnemang är fast på att tilldela om användar licenser i mer än en timme läser du problem med att tilldela om licenser när du byter abonnemang i Office 365 för att få en lösning på problemet. Om det inte löser problemet kontaktar du supporten.

 10. När processen byta abonnemang är färdig väljer du är redo att gå längst ned på sidan för att återgå till huvud sidan.

  Obs!: Efter byte av abonnemanget kan huvud sidan inlednings vis vara tom förutom meny knappen. Du kan välja Start ikonen för programmet och sedan välja Administratörs panelen för att återgå till administrations centret för Microsoft 365.

  Startmenyn i Office 365

  Första gången du går tillbaka till administrations centret för Microsoft 365 efter att ha bytt abonnemang kanske du ser ett meddelande om att bytet är klart.

 11. Om du bytte till Office 365 Enterprise, E3 + Telefonsystemet i Office 365måste du tilldela Telefonsystemet i Office 365 licenser till användarna. Om du inte byter till det abonnemang du är klar.

Tilldela Telefonsystemet i Office 365 licenser

Följ stegen nedan om du har bytt till en Office 365 Enterprise, E3 + Telefonsystemet i Office 365 -prenumeration.

Tips: Du kan använda Administrationscenter för Office 365 för att tilldela licenser för upp till 20 användare åt gången. Om du har hundratals eller tusentals användare kan du använda Remote PowerShell för att tilldela användar licenser. Mer information finns i tilldela licenser till användar konton med Office 365 PowerShell.

Tilldela om användarlicenser

 1. I administrationscentret går du till sidan Aktiva användare eller väljer Användare > Aktiva användare.

  Om du använder Office 365 Germany går du till den här sidan för Aktiva användare.

  Om du använder Office 365 med 21Vianet går du till den här sidan för Aktiva användare.

 2. Markera rutorna bredvid namnen på de användare som du vill flytta till Office 365 Enterprise, E3 abonnemanget.

  Tips: Du kan välja upp till 20 användare åt gången.

 3. I fönstret Mass åtgärderväljer du Redigera produkt licenser.

  Massredigera tilldelade licenser.
 4. Välj Lägg till i befintliga licens tilldelningar > Nästa.

 5. Växla till läget på på platsen bredvid Office 365 Phone system.

 6. När du är klar väljer du Lägg till > Stäng.

Byta abonnemang manuellt

När du ska flytta användare till ett annat abonnemang manuellt utför du följande steg i angiven ordning.

 • Fas 1: Köp användar licenser för Office 365 Enterprise, E3

 • Steg 2: Kontrollera att E3-abonnemanget har rätt antal licenser

 • Fas 3: (valfritt) Köp ett tilläggs abonnemang

 • Fas 4: tilldela om användar licenser

 • Fas 5: Avbryt Office 365 Enterprise E4-prenumerationen

Obs!: Om du betalar för Office 365 Enterprise, E3-abonnemang efter faktura kanske det krävs en kredit kontroll. Om det behövs en kreditkontroll kan det ta upp till två arbetsdagar att byta abonnemang. En kreditkontroll kan krävas om du har valt att betala med faktura eller om beställningen uppgår till en viss kostnad. I så fall kanske du inte kan flytta användare till det nya abonnemanget förrän kreditkontrollen är färdig. Användarna får emellertid full åtkomst till sina Office 365 Enterprise E4-abonnemang tills du byter dem till det nya.

Fas 1: Köp användar licenser för Office 365 Enterprise, E3

 1. I administrationscentret öppnar du sidan Prenumerationer eller så väljer du Fakturering > Prenumerationer.

  Om du använder Office 365 Germany går du till den här sidan för Prenumerationer.

  Om du använder Office 365 med 21Vianet går du till den här sidan för Prenumerationer.

 2. Välj Lägg till prenumerationer på sidan Prenumerationer.

 3. Håll muspekaren över eller tryck på Office 365 Enterprise, E3-abonnemanget och välj sedan Köp nu.

  Knappen Köp nu för att lägga till och Enterprise, E3-prenumeration.
 4. Ange hur många användarlicenser du behöver, om du vill betala varje månad eller för hela året och välj sedan Gå till kassan nu.

 5. Kontrollera prisinformationen och välj Nästa.

 6. Ange betalningsuppgifterna och välj Lägg order > Gå till startsidan för administrationscenter.

Steg 2: Kontrollera att E3-abonnemanget har rätt antal licenser

Det är viktigt att du har konfigurerat alla tjänster som tillhör det nya abonnemanget innan du går vidare till nästa steg. Om abonnemanget inte är redo när du först ser efter kan du försöka igen senare.

Obs!: Om du har köpt ett abonnemang på faktura och det krävs en kredit kontroll kan det ta upp till två arbets dagar innan abonnemanget blir tillgängligt.

 1. I administrationscentret öppnar du sidan Prenumerationer eller så väljer du Fakturering > Prenumerationer.

  Om du använder Office 365 Germany går du till den här sidan för Prenumerationer.

  Om du använder Office 365 med 21Vianet går du till den här sidan för Prenumerationer.

 2. Se till att Office 365 Enterprise, E3-prenumerationen visas under aktivtoch att antalet köpta licenser är detsamma som du har för Office 365 Enterprise E4.

  Antalet köpta licenser visas under avsnittet licenser.

Fas 3: (valfritt) Köp ett tilläggs abonnemang

För att få ditt Office 365 Enterprise, E3-abonnemang upp till samma funktioner som du haft med Office 365 Enterprise E4 måste du köpa en av följande tilläggs abonnemang

 • Skype för företag med CAL Den här tilläggsprenumerationen ger samma funktioner i E3-abonnemanget som du hade med E4.

 • Telefonsystemet i Office 365 Den här tilläggs prenumerationen innehåller Skype för företag med CAL och innehåller också funktioner för Cloud PBX.

Om du ännu inte har bestämt dig för vilken tilläggsprenumeration som passar bäst för din organisation kan du läsa Alternativ för Office 365 Enterprise, E4-kunder innan du fortsätter.

Köpa en tilläggsprenumeration

 1. I administrationscentret öppnar du sidan Prenumerationer eller så väljer du Fakturering > Prenumerationer.

  Om du använder Office 365 Germany går du till den här sidan för Prenumerationer.

  Om du använder Office 365 med 21Vianet går du till den här sidan för Prenumerationer.

 2. Välj Lägg till prenumerationer på sidan Prenumerationer.

 3. Rulla ned till avsnittet Tilläggsprenumerationer på sidan.

  Avsnittet för tilläggsprenumerationer på sidan Köptjänster i administrationscentret för Office 365.
 4. Klicka på den Skype för företag tilläggs prenumeration som du vill köpa och välj sedan Köp nu.

 5. Ange antalet användar licenser du behöver, Välj om du vill betala varje månad eller för hela året och välj sedan gå ut nu.

 6. Kontrollera prisinformationen och välj sedan Nästa.

 7. Ange betalningsuppgifterna och välj Lägg order > Gå till startsidan för administrationscenter.

Fas 4: tilldela om användar licenser

Du kan använda Microsoft 365 Admin Center för att tilldela licenser för upp till 20 användare åt gången.

Tips: Om du har många användare kan du använda Office 365PowerShell för att tilldela användar licenser. Mer information finns i tilldela licenser till användar konton med Office 365 PowerShell.

Tilldela om användarlicenser

 1. I administrationscentret går du till sidan Aktiva användare eller väljer Användare > Aktiva användare.

  Om du använder Office 365 Germany går du till den här sidan för Aktiva användare.

  Om du använder Office 365 med 21Vianet går du till den här sidan för Aktiva användare.

 2. Markera rutorna bredvid namnen på de användare som du vill flytta till Office 365 Enterprise, E3 abonnemanget.

  Tips: Du kan välja upp till 20 användare åt gången.

 3. I fönstret Mass åtgärderväljer du Redigera produkt licenser.

  Massredigera tilldelade licenser.
 4. Välj Ersätt befintliga produktlicenstilldelningar > Nästa.

 5. Ändra växlingsknappen till läget Av bredvid Office 365 Enterprise E4.

 6. Ändra växlings knappen till position för Office 365 Enterprise E3.

 7. Om du har köpt Telefonsystemet i Office 365-prenumerationen kan du även växla till läget .

  Obs!: När du köper tillägget Skype för företag med CAL behöver du inte tilldela ytterligare licenser till användarna. Prenumerationen visas som ett tillägg under Prenumerationer i administrationscentret. Men den visas inte under Licenser eller i användarinställningar. Användarna får bara den Office 365 Enterprise, E3-licensen.

 8. När du är klar väljer du ersätt > Stäng.

Fas 5: Avbryt Office 365 Enterprise E4-prenumerationen

När alla dina användare har omtilldelats till Office 365 Enterprise, E3, Avbryt E4-abonnemanget för att ta bort de licenser som du inte längre behöver. Mer information finns i Avbryta Office 365 för företag.

När du har sagt upp Office 365 Enterprise E4-prenumerationen fortsätter du att köpa en tilläggs prenumeration.

Behöver du mer hjälp? Kontakta supporten.

Som administratör för Office 365 för företag får du fri tillgång till vår kunniga supportpersonal för support före försäljning, kontosupport och faktureringssupport samt för hjälp med att lösa tekniska problem. Du kan även kontakta supporten med ärenden gällande Office 365-användare inom organisationen.

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Fakturering i Office 365 för företag – hjälp för administratörer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×