Byta aktivitetstypen för mer exakt schemaläggning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du har precis tilldelat några personer en aktivitet och du märker att uppgiften tar längre tid att göra färdigt, snarare än kortare tid, som du hade trott. Eller så händer det motsatta. Hur som helst är du förvirrad. Vissa aktiviteter, som att blanda cement, tar en bestämd tid oavsett hur arbetarna jobbar med att hälla i cementen. Andra aktiviteter, som att bygga vägar eller programvara växer eller krymper tidsmässigt beroende på personerna som arbetar och vilka resurser de får.

 • Om du vill ändra aktivitetstyperna för att bättre kunna fundera över de här frågorna dubbelklickar du på aktiviteten och klickar sedan på Avancerat och ändrar aktivitetstypen.

Tips:  Om du vill att det ska gå fortare kan du även lägga till kolumnen Aktivitetstyp i en listvy. Högerklicka på en kolumnrubrik och klicka sedan på Infoga kolumn.

Titta närmare på aktivitetstyper

Hur aktivitetstyper ändrar ditt schema

Ett exempel från verkligheten på att styra tidsangivelsen för aktiviteter

Hur aktivitetstyper ändrar ditt schema

Project använder en formel för schemaläggning som relaterar de tre värdena arbete, varaktighet och tilldelningsenheter:

Arbete = varaktighet x enheter

Ange en aktivitetstyp kan du ”åtgärda” (eller göra inte ändras) något av följande värden. Åtgärda något av värdena placeras en prioritet på det värdet i berättar Project inte att ändra när de två värdena ändras. Detta gäller både automatiskt och manuellt schemalagda aktiviteter.

Följande är en praktisk tabell för att hålla reda på alla rörliga delar i schemaläggningsformeln.

I en

Om du ändrar enheter

Om du ändrar varaktighet

Om du ändrar arbete

Aktivitet med fasta enheter

Varaktigheten beräknas om.

Arbetet beräknas om.

Varaktigheten beräknas om.

Aktivitet med fast arbete   

Varaktigheten beräknas om.

Enheterna beräknas om.

Varaktigheten beräknas om.

Aktivitet med fast varaktighet

Arbetet beräknas om.

Arbetet beräknas om.

Enheterna beräknas om.

Låt oss titta på de tre aktivitetstyperna närmare. Åtgärda ett av dessa värden ger dig kraftfulla kontroll över ditt schema. Men innan du Läs vidare kontrollerar du förstå skillnaden mellan de tre pelare av projektplanering: arbete, varaktighet och enheter och hur de relaterar till varandra. En snabb uppdaterare läsa hur schemaläggs aktiviteter: bakom kulisserna.

Många har problem med detta, så bli inte avskräckt om du inte lyckas få det rätt direkt. Om du behärskar detta blir du skickligare som projektledare när du förstår hur du ska styra aktiviteternas varaktighet med hjälp av aktivitetstyper.

Tabellen nedan sammanfattar aktivitetstypen och hur den påverkar schemat.

Aktivitetstyp

Effekt på schema

Fasta enheter

Den här inställningen förutsätter att antalet personer som har tilldelats till aktiviteten (enheter) är känt och du vill inte att det ska ändras, även om varaktigheten ändras. När arbetet ändras för en aktivitet ändras varaktigheten, men inte antalet personer. Den här aktivitetstypen återspeglar verkligheten för de flesta aktiviteter i ett projekt.

Exempel: Du har utsett en person som ska skriva en rapport som bör ta endast två timmar att skriva. Om du bestämmer att verkligheten för arbetet med denna rapport är att de två timmarna behöver spridas ut över två dagar i kalendern kan du ändra varaktigheten till två dagar, utan att ändra antalet personer som ska skriva rapporten. Trots allt vill du antagligen inte att fler än två personer ska skriva rapporten. Du vill med andra ord att antalet enheter (den enda personen) ska vara detsamma.

Obs!:  Det här är den inställning som Project normalt anger för aktiviteter. Om du vill ändra denna standardinställning klickar du på Arkiv > Alternativ > Schema och väljer sedan en annan aktivitetstyp i listan Standardtyp för aktiviteter.

Fast arbete

Den här inställningen förutsätter att arbetet inte ändras, även om varaktigheten ändras eller personer läggs till. Använd den här inställningen om du vill styra aktiviteternas varaktighet genom att lägga till eller ta bort personer.

Exempel: Det tar 300 timmar att utforma en stor trädgård som en del av ett byggprojekt. Du vill att trädgården ska börja byggas så snart som möjligt, så du börjar tilldela fler trädgårdsmästare till arbetet (aktiviteten). Varaktigheten för trädgårdsaktiviteten minskar när du lägger till fler personer.

Obs!: Du kan inte ändra den insatsberoende inställningen för en aktivitet med fast arbete. Project tänka inte på aktiviteter med fast arbete ska ha flexibla arbetsvärden och är därför alltid insatsberoende. Du kan ändra den insatsberoende inställning för aktivitetstyper.

Fast varaktighet

Den här inställningen förutsätter att varaktigheten inte ändras, även om fler personer tilldelas till aktiviteten. Använd den här inställningen om du har tänkt dig en varaktighet för en aktivitet innan du har övrig information om aktiviteten.

Exempel   : en vecka statusmöte kan ta en timme. Ange den här åtgärden för fast varaktighet, annars när du tilldelar personer till aktiviteten, varaktighet av mötet kommer att minska. Och vi alla vet kan lägga till personer i möten inte kommer troligen att minska deras längd (det kan även blir längre!)

Överst på sidan

Ett exempel från verkligheten på att styra tidsangivelsen för aktiviteter

Följande tre scenarier visar kedjereaktionen (och därmed styrningen) som aktivitetstyper åstadkommer på tidsangivelsen för aktiviteter i hela schemat.

Scenario ett: Ändra aktivitetstyp för fasta enheter

Anta att du har en enhet med fasta enheter med 1 tillgänglig heltidsperson under 8 timmar om dagen. Du har konfigurerat aktiviteten med 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

Vad du ändrar

Vad Project gör

Lägg till en heltidsresurs

Aktivitetens varaktighet beräknas om. Aktiviteten har nu 2 tilldelade enheter med en varaktighet på 5 dagar och 80 timmars arbete.

Öka varaktigheten

Om du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens arbete om. Aktiviteten har nu en varaktighet på 8 dagar, 64 timmars arbete och 1 resursenhet.

Ändra arbetet

Om aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, 12,5 dagars varaktighet och 1 resursenhet.

Scenario två: Ändra aktivitetstyp för fast arbete

Du gör nu om samma aktivitet till en aktivitet med fast arbete. Det innebär att aktiviteten bara kan innehålla den mängd arbete du anger – varken mer eller mindre. Kom ihåg att aktiviteten har 1 tillgänglig heltidsresurs under 8 timmar per dag, 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

Vad du ändrar

Vad Project gör

Lägg till en heltidsresurs

Aktivitetens varaktighet beräknas om. Aktiviteten har nu 2 tilldelade enheter med en varaktighet på 5 dagar och 80 timmars arbete.

Öka varaktigheten

Om du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens resursenheter om. För att aktiviteten ska kunna slutföras på 80 timmar under 8 dagar måste den tilldelas 1,25 resursenheter. Den resursenhet som för närvarande är tilldelad aktiviteten är överbelagd med 125 %. Du måste tilldela ytterligare en resurs för den överskjutande beläggningen på 25 %.

Ändra arbetet

Om aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 12,5 dagar och 1 resursenhet.

Scenario tre: Ändra aktivitetstyp för fast varaktighet

Anta slutligen att du gör om samma aktivitet till en aktivitet med fast varaktighet. Det innebär att aktiviteten måste slutföras under den tid som du anger. Även nu har aktiviteten 1 tillgänglig heltidsperson under 8 timmar per dag, 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

Vad du ändrar

Vad Project gör

Lägg till en heltidsresurs

Det arbete som är tilldelat varje resurs beräknas om. När bara en person var tilldelad aktiviteten måste den resursen slutföra 80 timmars arbete. När du tilldelar aktiviteten ytterligare en person måste 40 timmars arbete slutföras av varje resurs under samma varaktighet, d.v.s. 10 dagar, vilket ger 80 timmars arbete totalt. När du lägger till ytterligare en resursenhet reviderar du även båda enheternas beläggning till 50 % vardera, vilket innebär att båda har 50 % tillgänglighet för arbete med andra aktiviteter.

Öka varaktigheten

Om du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens arbete om. Aktiviteten har nu en varaktighet på 8 dagar, 64 timmars arbete och 1 resursenhet.

Ändra arbetet

Om aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens resursenheter om, så att det ytterligare arbetet ändå kan slutföras inom varaktigheten på 10 dagar. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 10 dagar och 1,25 resursenhet. Den resursenhet som för närvarande är tilldelad aktiviteten är överbelagd med 125 %. Du måste tilldela ytterligare en person för den överskjutande beläggningen på 25 %.

Obs!: Tilldelning av kostnadsresurs har inga värden för arbete eller enheter, och dessa värden beräknas därför inte om när aktivitetens start- eller slutdatum ändras. Datumen beräknas inte heller om för en kostnadsresurstilldelning, eftersom det inte går att ändra arbetet eller enheterna.

Överst på sidan

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Titta närmare på aktivitetstyper

Översikt över aktivitetstyper

Ta bort insatsberoende schemaläggning från dina uppgifter

Ändra aktivitetstypen

Översikt över aktivitetstyper

De tre aktivitetstyperna som används i Project är fasta enheter, fast arbete och fast varaktighet. Project använder fasta enheter som standard.

Så här påverkar varje aktivitetstyp schemaläggningen när du redigerar något av de tre elementen.

I en

Om du ändrar enheter

Om du ändrar varaktighet

Om du ändrar arbete

Aktivitet med fasta enheter

Varaktigheten beräknas om.

Arbetet beräknas om.

Varaktigheten beräknas om.

Aktivitet med fast arbete

Varaktigheten beräknas om.

Enheterna beräknas om.

Varaktigheten beräknas om.

Aktivitet med fast varaktighet

Arbetet beräknas om.

Arbetet beräknas om.

Enheterna beräknas om.

Exempel på hur aktivitetstyperna ändrar de numeriska värdena

Anta att du har en aktivitet med fasta enheter, med 1 tillgänglig heltidsresursenhet under 8 timmar om dagen. Du konfigurerar aktiviteten med 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att ytterligare en heltidsresurs kan hjälpa till med aktiviteten beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu två tilldelade enheter med 5 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens arbete om. Aktiviteten har nu en varaktighet på 8 dagar, 64 timmars arbete och 1 resursenhet.

 • Om det visar sig att aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 12,5 dagar och 1 resursenhet.

Anta att du gör om samma aktivitet till en aktivitet med fast arbete. Det innebär att aktiviteten bara kan innehålla den mängd arbete du anger \endash varken mer eller mindre. I det här exemplet har aktiviteten 1 tillgänglig heltidsresurs under 8 timmar per dag, 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att ytterligare en heltidsresurs kan hjälpa till med aktiviteten beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu två tilldelade enheter med en varaktighet på 5 dagar och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens resursenheter om. För att aktiviteten ska kunna slutföras på 80 timmar under 8 dagar måste den tilldelas 1,25 resursenheter. Den resursenhet som för närvarande är tilldelad aktiviteten är belagd med 125 %. Du måste tilldela ytterligare en resurs för den överskjutande beläggningen på 25 %.

 • Om det visar sig att aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 12,5 dagar och 1 resursenhet.

Anta slutligen att du gör om samma aktivitet till en aktivitet med fast varaktighet. Det innebär att aktiviteten måste slutföras under den tid som du anger. Även i det här exemplet har aktiviteten 1 tillgänglig heltidsresurs under 8 timmar per dag, 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att ytterligare en resurs kan hjälpa till med aktiviteten beräknas det arbete som är tilldelat varje resurs på nytt. När bara en resurs var tilldelad aktiviteten måste den resursen slutföra 80 timmars arbete. När du tilldelar aktiviteten ytterligare en resurs måste 40 timmars arbete slutföras av varje resurs under samma varaktighet, 10 dagar, vilket ger 80 timmars arbetet totalt. När du lägger till ytterligare en resursenhet reviderar du även båda enheternas beläggning till 50 % vardera, vilket innebär att båda har 50 % tillgänglighet för arbete med andra aktiviteter.

 • Om det visar sig att du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens arbete om. Aktiviteten har nu en varaktighet på 8 dagar, 64 timmars arbete och 1 resursenhet.

 • Om det visar sig att aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens resursenheter om, så att det ytterligare arbetet ändå kan slutföras inom varaktigheten på 10 dagar. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 10 dagar och 1,25 resursenhet. Den resursenhet som för närvarande är tilldelad aktiviteten är belagd med 125 %. Du måste tilldela ytterligare en resurs för den överskjutande beläggningen på 25 %.

Obs!: Tilldelning av kostnadsresurs har inga värden för arbete eller enheter, och dessa värden beräknas därför inte om när aktivitetens start- eller slutdatum ändras. Datumen beräknas inte heller om för en kostnadsresurstilldelning, eftersom det inte går att ändra arbetet eller enheterna.

Överst på sidan

Ta bort insatsberoende schemaläggning från dina uppgifter

När du har tilldelat en resurs schemaläggs aktiviteten enligt formeln varaktighet = arbete / enheter. Du kan välja vilken del av ekvationen beräknas genom att ange aktivitetstypen för valfri aktivitet. När du tilldelar eller ta bort personer från en aktivitet Project förlängs eller förkortas aktivitetens baserat på antalet resurser som är tilldelade till den varaktighet, men projektet ändras inte den totala mängden arbetet för aktiviteten. Det här kallas insatsberoende schemaläggning och är standard i Project används när du tilldela resurser till aktiviteter.

I de flesta situationer fungerar det bra med insatsberoende schemaläggning, men det kan vara bra att ändra det här funktionssättet så att det framgår tydligare vad som händer med en viss aktivitet när resurser läggs till eller tas bort. Du kanske t.ex. vill se den sammanlagda ökningen av arbete när du lägger till fler personer till en viss aktivitet.

Obs!: Du kan inte ta bort insatsberoende schemaläggning från aktiviteter med fast arbete. Aktiviteter med fast arbete har inte flexibla arbete och är därför alltid insatsberoende.

 1. På menyn Visa klickar du på Gantt-schema.

 2. Klicka på raden för den uppgift som du inte vill använda insatsberoende schemaläggning.

  Så här ändrar du upp till 10 aktiviteter samtidigt, håller du ned CTRL och klicka på raden för varje aktivitet. Om aktiviteterna visas bredvid varandra i rutnätet, klicka på den första aktiviteten och håller du ned SKIFT och klicka på den sista uppgiften om du vill markera hela block med uppgifter.

 3. Klicka på Aktivitetsinformation Bild av knapp och sedan på fliken Avancerat.

 4. Avmarkera kryssrutan insatsberoende.

När du arbetar med insatsberoende schemaläggning bör du tänka på följande:

 • De insatsberoende beräkningarna gäller först när de första resurserna har tilldelats aktiviteten. Efter att de första resurserna har tilldelats ändras inte arbetsvärdet när nya resurser tilldelas eller tas bort från samma aktivitet.

 • Om den tilldelade aktivitetstypen är Fasta enheter förkortas aktivitetens varaktighet om du tilldelar ytterligare resurser.

 • Om den tilldelade aktivitetstypen är Fast varaktighet minskar de enskilda enhetsvärdena för resurser om du tilldelar ytterligare resurser.

 • Om den tilldelade aktivitetstypen är Fast arbete förkortas aktivitetens varaktighet om du tilldelar ytterligare resurser.

 • Insatsberoende kan inte väljas för sammanfattningsaktiviteter och infogade projekt.

Byta aktivitetstyp

 1. På menyn Visa klickar du på Gantt-schema.

 2. Klicka på den uppgift som du vill ändra.

 3. Klicka på Aktivitetsinformation Bild av knapp och sedan på fliken Avancerat.

 4. Klicka på den typ av uppgift som du vill ändra i listan aktivitetstypen.

Obs!: 

 • Om du klickar på Fast arbete i listan aktivitetstyp kan ändra du inte den insatsberoende inställningen för aktiviteten. Aktiviteter med fast arbete har inte flexibla arbetsvärden och är därför alltid insatsberoende.

 • Du kan visa och ändra aktivitetstypen för varje aktivitet direkt i vyn genom att infoga fältet Typ. Klicka på kolumnen till höger om den önskade placeringen för den nya kolumnen, klicka på Infoga-menyn och sedan på Kolumn. Klicka på Typ i listan Fältnamn.

 • Om du vill ändra den hierarkiska strukturen för en aktivitet eller underaktivitet som ingår i en dispositionsstruktur för projektet, måste du dra in eller dra ut aktiviteten i stället för att ändra aktivitetstypen.

 • Om du vill begränsa sättet att beräkna start- och slutdatum för aktiviteter i Project måste du ange en aktivitetsbegränsning i stället för en aktivitetstyp.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×