Byta aktivitetstypen för mer exakt schemaläggning

Office 365-prenumeration, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du har precis tilldelat några personer till en aktivitet och varaktigheten för aktiviteten blev längre, inte kortare som du hade förväntat dig. Eller kanske ångras. Oavsett vilket är du stumped. Vissa uppgifter, som till exempel in cement, tar en fast tid oavsett hur arbets tagarna är tilldelade för cementen. Andra, till exempel att bygga vägar eller program vara, växa eller krympa under deras varaktighet, beroende på vilka personer och resurser som används för dem.

 • Om du vill ändra aktivitets typerna så att de bättre återspeglar dessa funktioner dubbelklickar du på aktiviteten, klickar på Avanceratoch ändrar aktivitets typen.

Tips: Du kan påskynda hastigheten genom att lägga till kolumnen aktivitets typ i en listvy. Högerklicka på en kolumn rubrik och klicka sedan på Infoga kolumn.

Titta närmare i aktivitets typer

Så här ändras schemaläggningen av aktivitets typer

Ett exempel på hur du kontrollerar tids inställningarna för aktiviteter

Så här ändras schemaläggningen av aktivitets typer

Project använder en schema formel som relaterar till de tre värdena i arbete, varaktighet och tilldelnings enheter:

Arbete = varaktighet x enheter

Om du anger en aktivitets typ kan du "åtgärda" (eller göra den oförändrade) ett av dessa värden. Om du åtgärdar ett av värdena prioriteras det värdet genom att Project inte ändrar det när de andra två värdena ändras. Detta gäller både automatiskt och manuellt schemalagda aktiviteter.

Här är en praktisk tabell som hjälper dig att hålla alla rörliga delar av schema formeln i åtanke.

I en

Om du ändrar enheter

Om du ändrar varaktighet

Om du ändrar arbete

Aktivitet med fasta enheter

Varaktigheten beräknas om.

Arbetet beräknas om.

Varaktigheten beräknas om.

Aktivitet med fast arbete   

Varaktigheten beräknas om.

Enheterna beräknas om.

Varaktigheten beräknas om.

Aktivitet med fast varaktighet

Arbetet beräknas om.

Arbetet beräknas om.

Enheterna beräknas om.

Nu ska vi titta närmare på de tre aktivitets typerna. Genom att åtgärda ett av dessa värden får du effektiv kontroll över ditt schema. Men innan du läser är det viktigt att du förstår skillnaden mellan de tre grundarna för schemaläggning av projekt: arbete, varaktighet och enheter och hur de relaterar till varandra. En snabb uppdatering läser hur aktiviteter schemaläggs i Project: bakom kulisserna.

Personer Stumble över hela tiden, så undviks inte om du inte får den direkt. Om du gör det blir dina expertis mer överskådliga när du förstår hur aktiviteternas varaktigheter ska kontrol leras.

I tabellen nedan sammanfattas aktivitets typen och effekten i schemat.

Aktivitetstyp

Inverkan på schemat

Fasta enheter

Den här inställningen utgår från att antalet personer som är tilldelade till aktiviteten (enheter) är känt och att du inte vill ändra, även om varaktigheten ändras. När arbets uppgiften ändras för en aktivitet ändras varaktigheten, men inte antalet personer. Den här aktivitets typen visar de flesta uppgifter i ett projekt.

Exempel: du har en person tilldelad att skriva en rapport som bara bör ha två timmar att skriva. Om du bestämmer dig för att det ska gå att arbeta med den här rapporten i verkligheten mellan två dagar i kalendern kan du ändra varaktigheten till två dagar – utan att ändra antalet personer som har tilldelats att skriva rapporten. Efter allt kanske du inte vill att fler än två personer skriver rapporten ändå. Med andra ord vill du att antalet enheter (personen) ska vara samma.

Obs!: Det här är inställningen för Project placerar normalt aktiviteter. Om du vill ändra den här standardinställningen klickar du på > alternativ > schemaoch väljer sedan en annan typ av aktivitet i listan standard aktivitets typ .

Fast arbete

Den här inställningen innebär att arbete inte ändras, även efter att du har ändrat varaktighet eller lagt till personer. Använd den här inställningen om du vill styra varaktigheten för aktiviteter genom att lägga till eller ta bort personer.

Exempel: det tar 300 timmar att designa en stor trädgård som en del av ett hölje. Och du vill att trädgården ska vara byggd så snart som möjligt kan du börja tilldela fler trädgårdar till jobbet (uppgiften). Varaktigheten för trädgårds aktiviteten minskar allteftersom du lägger till fler personer.

Obs!: Du kan inte ändra inställningen för insats beroende för en aktivitet med fast arbete. I Project beaktas inte fasta arbets uppgifter för att få flexibla arbets värden och är därför alltid insats beroende. Du kan ändra inställningen för insats beroende för aktivitets typer.

Fast varaktighet

Den här inställningen innebär inte att varaktighet ändras, även när fler personer är tilldelade till aktiviteten. Använd den här inställningen om du har en varaktighet för en uppgift innan du får annan information om uppgiften.

Exempel   : ett vecko status möte kan ta en timme. Ange den här uppgiften som fast-varaktighet, i den mån du tilldelar personer till aktiviteten, minskar varaktigheten för mötet. Och vi vet att det inte går att lägga till personer i möten för att minska sin längd (det kan även göra dem längre!)

Överst på sidan

Ett exempel på hur du kontrollerar tids inställningarna för aktiviteter

Följande tre scenarier visar effekten krusning (och därmed kontroll) som aktivitets typerna har under tiden för aktiviteter i schemat.

Scenario One: ändra aktivitets typ till fasta enheter

Låt oss säga att du har en uppgift med fasta enheter, med 1 heltids person tillgänglig i åtta timmar per dag. Dessutom har du ställt in en aktivitet med en tio dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

Vad du ändrar

Vad Project gör

Lägga till en heltids resurs

Project beräknar om aktivitetens varaktighet. Aktiviteten har nu två tilldelade enheter med en varaktighet på 5 dagar och 80 timmars arbete.

Öka varaktigheten

Om du har 8 dagar på dig att slutföra uppgiften i stället för 10 beräknas aktivitetens arbete om. Aktiviteten har nu en varaktighet på 8 dagar, med 64 timmars arbete och 1 resurs enhet.

Ändra arbets

Om aktiviteten tar 20 timmars ytterligare arbete beräknas aktivitetens varaktighet. Aktiviteten har nu 100 timmar med en varaktighet på 12,5 dagar och 1 resurs enhet.

Scenario två: ändra aktivitets typen till fast arbete

Nu gör du samma uppgift till en aktivitet med fast arbete. Det innebär att aktiviteten bara kan ta den mängd arbete som du anger: ingen mer, inte mindre. Kom ihåg att uppgiften har en heltids person för 8 timmar per dag och att den har en varaktighet på tio dagar med 80 timmars arbete.

Vad du ändrar

Vad Project gör

Lägga till en heltids resurs

Project beräknar om aktivitetens varaktighet. Aktiviteten har nu två tilldelade enheter med en varaktighet på 5 dagar och 80 timmars arbete.

Öka varaktigheten

Om du har 8 dagar på dig för att slutföra uppgiften i stället för 10 beräknas aktivitetens resurs enheter om. För att aktiviteten ska kunna slutföras på 80 timmar under 8 dagar måste den tilldelas 1,25 resursenheter. Den resurs enhet som för närvarande tilldelats aktiviteten är överbelagd till 125%. Du måste tilldela en annan person för att få ytterligare 25 procents tilldelning.

Ändra arbets

Om aktiviteten tar 20 timmars ytterligare arbete beräknas aktivitetens varaktighet. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 12,5 dagar och 1 resursenhet.

Scenario 3: ändra aktivitets typ till fast längd

Anta slutligen att du gör om samma aktivitet till en aktivitet med fast varaktighet. Det innebär att uppgiften måste slutföras under den tid som du anger. Aktiviteten har en 1 heltids person för 8 timmar per dag och den har en varaktighet på tio dagar med 80 timmars arbete.

Vad du ändrar

Vad Project gör

Lägga till en heltids resurs

Project beräknar om det arbete som har tilldelats till varje resurs. När bara en person har tilldelats till aktiviteten hade den här resursen 80 timmars arbete att slutföra. När du tilldelar en annan person till uppgiften har varje resurs 40 timmars arbete att genomföras under samma tio dagars period, vilket ger totalt 80 arbets timmar. Genom att lägga till en annan enhet kan du också ändra tilldelningen av båda enheterna till 50%, så att båda kan arbeta 50% på andra aktiviteter.

Öka varaktigheten

Om du har 8 dagar på dig att slutföra uppgiften i stället för 10 beräknas aktivitetens arbete om. Aktiviteten har nu en varaktighet på 8 dagar, med 64 timmars arbete och 1 resurs enhet.

Ändra arbets

Om aktiviteten tar 20 timmars ytterligare arbete beräknas aktivitetens resurs enheter i Project, så att det ytterligare arbetet kan slutföras inom tio dagar. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 10 dagar och 1,25 resursenhet. Den resurs enhet som för närvarande tilldelats aktiviteten är överbelagd till 125%. Du måste tilldela en annan person till uppgiften för att få en extra 25 procents tilldelning.

Obs!: Tilldelning av kostnadsresurs har inga värden för arbete eller enheter, och dessa värden beräknas därför inte om när aktivitetens start- eller slutdatum ändras. Datum beräknas inte heller för en kostnads resurs tilldelning, eftersom du inte kan ändra arbete eller enheter.

Överst på sidan

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Titta närmare i aktivitets typer

Översikt över aktivitets typer

Ta bort insats beroende schemaläggning från dina uppgifter

Ändra aktivitets typen

Översikt över aktivitets typer

De tre aktivitets typer som används i Project är fasta enheter, fast arbete och fast varaktighet. I Project används fasta enheter som standard.

Så här påverkar varje aktivitetstyp schemaläggningen när du redigerar något av de tre elementen.

I en

Om du ändrar enheter

Om du ändrar varaktighet

Om du ändrar arbete

Aktivitet med fasta enheter

Varaktigheten beräknas om.

Arbetet beräknas om.

Varaktigheten beräknas om.

Aktivitet med fast arbete

Varaktigheten beräknas om.

Enheterna beräknas om.

Varaktigheten beräknas om.

Aktivitet med fast varaktighet

Arbetet beräknas om.

Arbetet beräknas om.

Enheterna beräknas om.

Exempel på hur aktivitets typerna ändrar numeriska värden

Anta att du har en aktivitet med fasta enheter, med 1 tillgänglig heltidsresursenhet under 8 timmar om dagen. Du konfigurerar aktiviteten med 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att ytterligare en heltidsresurs kan hjälpa till med aktiviteten beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu två tilldelade enheter med 5 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens arbete om. Aktiviteten har nu en varaktighet på 8 dagar, 64 timmars arbete och 1 resursenhet.

 • Om det visar sig att aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 12,5 dagar och 1 resursenhet.

Anta att du gör om samma aktivitet till en aktivitet med fast arbete. Det innebär att aktiviteten bara kan innehålla den mängd arbete du anger \endash varken mer eller mindre. I det här exemplet har aktiviteten 1 tillgänglig heltidsresurs under 8 timmar per dag, 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att ytterligare en heltidsresurs kan hjälpa till med aktiviteten beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu två tilldelade enheter med en varaktighet på 5 dagar och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens resursenheter om. För att aktiviteten ska kunna slutföras på 80 timmar under 8 dagar måste den tilldelas 1,25 resursenheter. Den resursenhet som för närvarande är tilldelad aktiviteten är belagd med 125 %. Du måste tilldela ytterligare en resurs för den överskjutande beläggningen på 25 %.

 • Om det visar sig att aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 12,5 dagar och 1 resursenhet.

Anta slutligen att du gör om samma aktivitet till en aktivitet med fast varaktighet. Det innebär att aktiviteten måste slutföras under den tid som du anger. Även i det här exemplet har aktiviteten 1 tillgänglig heltidsresurs under 8 timmar per dag, 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att ytterligare en resurs kan hjälpa till med aktiviteten beräknas det arbete som är tilldelat varje resurs på nytt. När bara en resurs var tilldelad aktiviteten måste den resursen slutföra 80 timmars arbete. När du tilldelar aktiviteten ytterligare en resurs måste 40 timmars arbete slutföras av varje resurs under samma varaktighet, 10 dagar, vilket ger 80 timmars arbetet totalt. När du lägger till ytterligare en resursenhet reviderar du även båda enheternas beläggning till 50 % vardera, vilket innebär att båda har 50 % tillgänglighet för arbete med andra aktiviteter.

 • Om det visar sig att du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens arbete om. Aktiviteten har nu en varaktighet på 8 dagar, 64 timmars arbete och 1 resursenhet.

 • Om det visar sig att aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens resursenheter om, så att det ytterligare arbetet ändå kan slutföras inom varaktigheten på 10 dagar. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 10 dagar och 1,25 resursenhet. Den resursenhet som för närvarande är tilldelad aktiviteten är belagd med 125 %. Du måste tilldela ytterligare en resurs för den överskjutande beläggningen på 25 %.

Obs!: Tilldelning av kostnadsresurs har inga värden för arbete eller enheter, och dessa värden beräknas därför inte om när aktivitetens start- eller slutdatum ändras. Datumen beräknas inte heller om för en kostnadsresurstilldelning, eftersom det inte går att ändra arbetet eller enheterna.

Överst på sidan

Ta bort insats beroende schemaläggning från dina uppgifter

För alla aktiviteter schemaläggs aktiviteten enligt formeln varaktighet = arbete/enheterefter att du har tilldelat en resurs. För alla aktiviteter kan du välja vilken del av formeln som ska beräknas av Project genom att ange aktivitetstypen. När du tilldelar eller tar bort personer från en aktivitet förlängs eller förkortas aktivitetens varaktighet med utgångspunkt i antalet tilldelade resurser, men den sammanlagda mängden arbete för aktiviteten ändras inte. Detta kallas insatsberoende schemaläggning och är standardinställningen som Project använder när du tilldelar resurser till aktiviteter.

I de flesta situationer fungerar det bra med insatsberoende schemaläggning, men det kan vara bra att ändra det här funktionssättet så att det framgår tydligare vad som händer med en viss aktivitet när resurser läggs till eller tas bort. Du kanske t.ex. vill se den sammanlagda ökningen av arbete när du lägger till fler personer till en viss aktivitet.

Obs!: Du kan inte ta bort insatsberoende schemaläggning från aktiviteter med fast arbete. Aktiviteter med fast arbete har inte flexibla arbete och är därför alltid insatsberoende.

 1. På menyn Visa klickar du på Gantt-schema.

 2. Klicka på raden för den aktivitet som du inte vill använda insats beroende schemaläggning.

  Om du vill ändra upp till 10 aktiviteter samtidigt håller du ned CTRL och klickar på raden för varje aktivitet. Om aktiviteterna visas bredvid varandra i rutnätet klickar du på den första uppgiften och håller ned SKIFT och klickar på den sista uppgiften för att markera hela blocket med aktiviteter.

 3. Klicka på aktivitets information Bild av knapp och sedan på fliken Avancerat .

 4. Avmarkera kryss rutan insats beroende .

När du arbetar med insatsberoende schemaläggning bör du tänka på följande:

 • De insatsberoende beräkningarna gäller först när de första resurserna har tilldelats aktiviteten. Efter att de första resurserna har tilldelats ändras inte arbetsvärdet när nya resurser tilldelas eller tas bort från samma aktivitet.

 • Om den tilldelade aktivitetstypen är Fasta enheter förkortas aktivitetens varaktighet om du tilldelar ytterligare resurser.

 • Om den tilldelade aktivitetstypen är Fast varaktighet minskar de enskilda enhetsvärdena för resurser om du tilldelar ytterligare resurser.

 • Om den tilldelade aktivitetstypen är Fast arbete förkortas aktivitetens varaktighet om du tilldelar ytterligare resurser.

 • Insatsberoende kan inte väljas för sammanfattningsaktiviteter och infogade projekt.

Ändra aktivitets typen

 1. På menyn Visa klickar du på Gantt-schema.

 2. Klicka på den aktivitet som du vill ändra.

 3. Klicka på aktivitets information Bild av knapp och sedan på fliken Avancerat .

 4. Klicka på den aktivitets typ som du vill ändra i listan aktivitets typ .

  Meddelanden: 

  • Om du klickar på Fast arbete i listan Aktivitetstyp kan du inte ändra inställningen för Insatsberoende för aktiviteten. Aktiviteter med fast arbete har inte flexibla arbetsvärden och är därför alltid insatsberoende.

  • Du kan visa och ändra aktivitetstypen för varje aktivitet direkt i vyn genom att infoga fältet Typ. Klicka på kolumnen till höger om den önskade placeringen för den nya kolumnen, klicka på Infoga-menyn och sedan på Kolumn. Klicka på Typ i listan Fältnamn.

  • Om du vill ändra den hierarkiska strukturen för en aktivitet eller under aktivitet som en del av en dispositions struktur för projektet måste du dra in eller dra ut uppgiften i stället för att ändra aktivitets typen.

  • Om du vill begränsa sättet att beräkna start- och slutdatum för aktiviteter i Project måste du ange en aktivitetsbegränsning i stället för en aktivitetstyp.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×