Budgeterat arbete (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för budgeterat arbete och materialresurser. Budgetresurser tilldelas bara för projektsammanfattningsaktivitet. Du kan använda i fälten budgeterat arbete för att jämföra det aktuella budgeterade arbetet med det planerade arbetet för projektet.

Det finns flera kategorier av fälten Budgeterat arbete.

Budgeterat arbete (aktivitetsfält)

Datatyp     Varaktighet

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Om du kopplar en arbets- eller materialresurs som består av en budgetresurs till en projektsammanfattning, och sedan anger en arbetsmängd för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, flyttas den totala arbetsmängden upp till projektsammanfattningen i Microsoft Office Project 2007.

Den här informationen kan sedan användas för att granska den sammanlagda budgeten arbetsinformation för projektet. Om projektet är en del av en huvudprojekt eller portfölj med projekt, projektinformation sammanfattning budgeterat arbete jämfört med och analyseras mot andra projekt. Projektsammanfattningen huvudprojektet innehåller upplyfta arbetsvärdet eget budgetresurser plus summan av budgetresurser av dess delprojekt.

Användningsområden    Du kan lägga till fältet Budgeterat arbete i en aktivitetsvy och visa projektsammanfattningen om du vill granska den totala arbetsbudgeten för arbets- och materialresurserna. När du har börjat följa upp framstegen i projektplanen kan du använda fältet Budgeterat arbete för att jämföra det budgeterade arbetet med det verkliga arbetet.

Exempel    Om du har skapat ett projekt som bygger på en uppskattad arbetsmängd om 5 000 timmar för tre ekvivalenta heltidsarbetande arbetsresurser skapar du "Bemanning" som en arbetsresurs och identifierar den som en budgetresurs. Du kopplar resursen "Bemanning" till projektsammanfattningen och anger sedan mängden arbete (5 000 timmar) i vyn Aktivitetsanvändning. Efterhand som arbetet fortskrider fyller du i information om det verkliga förloppet i projektplanen. Du kan jämföra alla avvikelser mellan det planerade och det faktiska arbetet för att få reda på om du är på rätt väg eller om du behöver göra några justeringar.

Anmärkningar    I fältet Budgeterat arbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte om kostnadsresurs. Om du vill visa information om den budgeterade kostnaden för kostnadsresurser som är kopplade till projektsammanfattningen lägger du till fältet Budgeterad kostnad i aktivitetslistan.

Om du vill visa projektsammanfattningen klickar du på AlternativVerktyg-menyn. Markera sedan kryssrutan Visa projektsammanfattning på fliken Visa.

Budgeterat arbete (resursfält)

Datatyp     Varaktighet

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Om du kopplar en arbets- eller materialresurs som består av en budgetresurs till en projektsammanfattning, och sedan anger en arbetsmängd för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, kopieras arbetsmängden till resursfältet Budgeterat arbete i Microsoft Office Project 2007.

Användningsområden    Du kan lägga till fältet Budgeterat arbete i en resursvy om du vill granska arbetsbudgeten för arbets- och materialresurserna, eller om du vill jämföra resursernas arbetsbudgetar med varandra.

Exempel    Om du har skapat ett projekt som bygger på en uppskattad arbetsmängd om 5 000 timmar för tre ekvivalenta heltidsarbetande arbetsresurser skapar du "Bemanning" som en arbetsresurs och identifierar den som en budgetresurs. Du kopplar resursen "Bemanning" till projektsammanfattningen och anger sedan mängden arbete (5 000 timmar) i vyn Aktivitetsanvändning. När du lägger till fältet Budgeterat arbete i resurslistan kan du se att arbetsresursen "Bemanning" speglar budgeten på 15 000 timmar.

Anmärkningar    I fältet Budgeterat arbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte om kostnadsresurs. Om du vill se information om budgeterade kostnader för kostnadsresurser som har kopplats till projektsammanfattningen lägger du till fältet Budgeterad kostnad i en resurslista.

Budgeterat arbete (tilldelningsfält)

Datatyp     Varaktighet

Posttyp    Angett

Rekommenderad användning    Lägg till fältet budgeterat arbete i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill ange mängden budgeterade arbete för arbete och materiella resurser för tilldelningar eller när du vill jämföra de budgeterade arbetet till varandra.

Exempel    Om du har skapat ett projekt som bygger på en uppskattad arbetsmängd om 5 000 timmar för tre ekvivalenta heltidsarbetande arbetsresurser skapar du "Bemanning" som en arbetsresurs och identifierar den som en budgetresurs. Du kopplar resursen "Bemanning" till projektsammanfattningen. Nu kan du ange den budgeterade arbetsmängden (5 000 timmar) som en klumpsumma i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning.

Anmärkningar    Du kan använda fältet Budgeterat arbete för att ange information om arbetsresurser och materialresurser, men inte om kostnadsresurs. Om du vill ange en budgeterad kostnad i form av en klumpsumma för kostnadsresurser som har kopplats till projektsammanfattningen lägger du till fältet Budgeterad kostnad i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, och anger kostnaden där.

Budgeterat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Datatyp     Varaktighet

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du tilldelar ett för arbetet eller materialresurs som är en budgetresurs till en projektsammanfattning och ange sedan en arbetsmängden för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning rullar Microsoft Office Project 2007 ned den totala summan till tidfasade nivå.

Användningsområden    Klicka på InformationsfältFormat-menyn i vyn Aktivitetsanvändning. Om du vill visa fältet Budgeterat arbete i tidrapportdelen i vyn flyttar du fältettill rutan Visa de här fälten. Då visas det budgeterade arbetet med detaljnivåer för projektsammanfattningen, fördelat över tid.

Exempel    Om du har skapat ett projekt som bygger på en uppskattad arbetsmängd om 5 000 timmar för tre ekvivalenta heltidsarbetande arbetsresurser skapar du "Bemanning" som en arbetsresurs och identifierar den som en budgetresurs. Du kopplar resursen "Bemanning" till projektsammanfattningen och anger sedan mängden arbete (5 000 timmar) i vyn Aktivitetsanvändning. Efterhand som arbetet fortskrider fyller du i information om det verkliga förloppet i projektplanen. Du kan jämföra alla avvikelser mellan det planerade och det faktiska arbetet för att få reda på om du är på rätt väg eller om du behöver göra några justeringar.

Anmärkningar    I fältet Budgeterat arbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte om kostnadsresurs. Om du vill se tidfasad information om budgeterade kostnader för kostnadsresurser som har kopplats till projektsammanfattningen lägger du till fältet Budgeterad kostnad i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning.

Budgeterat arbete (tidfasat resursfält)

Datatyp     Varaktighet

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du tilldelar en arbete eller materialresurs som är en budgetresurs till en projektsammanfattning och ange ett budgeterade arbete belopp för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning rullar Microsoft Office Project 2007 nedåt totalbeloppet i tidfasat nivå.

Användningsområden    Klicka på InformationsfältFormat-menyn i vyn Resursanvändning. Om du vill visa fältet Budgeterat arbete i tidrapportdelen i vyn flyttar du fältettill rutan Visa de här fälten. Då visas det budgeterade arbetet med detaljnivåer för de budgetresurser som är kopplade till projektsammanfattningen, fördelat över tid.

Exempel    Om du har skapat ett projekt som bygger på en uppskattad arbetsmängd om 5 000 timmar för tre ekvivalenta heltidsarbetande arbetsresurser skapar du "Bemanning" som en arbetsresurs och identifierar den som en budgetresurs. Du kopplar resursen "Bemanning" till projektsammanfattningen och anger sedan mängden arbete (5 000 timmar) i vyn Aktivitetsanvändning. Efterhand som arbetet fortskrider fyller du i information om det verkliga förloppet i projektplanen. Du kan jämföra alla avvikelser mellan det planerade tidfasade arbetet och det faktiska tidfasade arbetet för att få reda på om du är på rätt väg eller om du behöver göra några justeringar.

Anmärkningar    I fältet Budgeterat arbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte om kostnadsresurs. Om du vill se tidfasad information om budgeterade kostnader för kostnadsresurser som har kopplats till projektsammanfattningen lägger du till fältet Budgeterad kostnad i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning.

Budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Datatyp     Varaktighet

Posttyp    Angett

Användningsområden    Klicka på InformationsfältFormat-menyn i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Om du vill visa fältet Budgeterat arbete i tidrapportdelen i vyn flyttar du fältettill rutan Visa de här fälten. När du har gjort det kan du ange eller granska det budgeterade arbetet för tilldelningen, fördelat över tid.

Exempel    Har du har byggt projektet utifrån en uppskattning av 5 000 timmar för tre heltidsanställda motsvarande arbetsresurser du skapar ”Staffing” som en arbetsresurs och anger den som en budgetresurs. Du tilldelar projektsammanfattningen resursen ”Staffing”. Du kan nu ange tidfasade eller konturer arbetet i tidrapport-delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning för tilldelningen av ”Staffing” på projektsammanfattningen.

Anmärkningar    Du kan använda fältet Budgeterat arbete för att ange tidfasad information om arbetsresurser och materialresurser, men inte om kostnadsresurs. Om du vill se tidfasad information om budgeterade kostnader för kostnadsresurser som har kopplats till projektsammanfattningen lägger du till fältet Budgeterad kostnad i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, och anger kostnadsinformationen där.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×