Brickor i Power View

Om du måste bläddra mycket i dina tabellvisualiseringar för att hitta de data du söker kan du använda brickfunktionen i Power View för att snabbare få en översikt av informationen. Brickor fungerar som navigeringsremsor med en enskild bricka för varje möjligt fältvärde. När du klickar på en bricka visas endast de data som är relaterade till det fältvärdet. I den här arbetsboken med data för OS visas data för en specifik gren i varje bricka.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Artikelinnehåll

Skapa en behållare för brickor

Ändra navigeringsremsan för brickor

Lägga till visualiseringar i behållaren för brickor

Synkronisera axlar i brickbehållare

Brickor i Power BI-programmet

Se även

Skapa en behållare för brickor

 1. Dra det fält du vill använda som bricka från fältlistan, och släpp det i rutan Dela in efter.

  Bricka i Power View

  Fältets värden visas i brickans navigeringsremsa.

  Tips:  Du kan använda bilder i navigeringsremsan i brickor. Läs mer om att använda bilder i Power View.

 2. Klicka på flikarna för att förflytta dig mellan informationen på de olika brickorna. Informationen i tabellen ändras beroende på vilken bricka du väljer. Allt innehåll i behållarens filtreras efter den valda brickans värde.

  Obs!: Du kan också använda filter från filterfönstret på en eller flera av visualiseringarna i behållaren för brickor.

  Bricka med linjediagram och kort

  Den här brickbehållaren, som är filtrerad efter kategori, använder kategoribilden i brickflödesnavigeringen och innehåller ett linjediagram och en uppsättning kort som filtrerats efter den valda kategorin.

Överst på sidan

Ändra navigeringsremsan för brickor

Behållaren för brickor har två slags navigeringsremsor: brickflöde och flikremsan.

 • Klicka i flikområdet och på fliken Design > Bricktyp > Brickflöde.

  Power View-bricka efter listruta

Med brickflödet visas navigationsremsan längst ned i brickbehållaren. Den markerade brickan är alltid centrerad. Med flikremsan visas navigationsremsan högst upp i brickbehållaren. Du kan rulla genom brickorna med rullningslisten eller klicka på brickorna.

Lägga till visualiseringar i behållaren för brickor

 1. Innan du lägger till fler visualiseringar kan du dra i kanten av behållaren för brickor så att den blir större.

 2. Klicka i det tomma området i behållaren och markera fält för visualiseringen. Kom ihåg att du skapar en tabell som du sedan konverterar till en annan visualisering.

  Obs!: Du kan skapa en visualisering utanför brickan, kopiera eller klippa ut den och sedan klistra in den i brickbehållaren. Eller så kan du klippa ut eller kopiera en visualisering från brickbehållaren och klistra in den i den aktuella vyn, i ett annat blad eller i en annan brickbehållare. Men om du försöker dra en visualisering som finns utanför brickan till brickan hamnar den inte i brickbehållaren, utan överst i brickan. Värden i den ändras inte när du klickar på olika flikar i brickan.

Överst på sidan

Synkronisera axlar i brickbehållare

De vågräta och lodräta axlarna, serien och bubbelstorleken i diagram i en brickbehållare synkroniseras inte som standard i Power View. För varje diagram anges dessa skalor baserat på värdena i diagrammet på varje enskild bricka. På så sätt blir det lättare att läsa varje diagram. Det kan emellertid vara svårt att jämföra värden över flera brickor om skalorna inte är enhetliga. Du kan välja att synkronisera diagram över brickorna så att det blir lättare att jämföra värdena i diagrammet från en bricka till en annan.

 1. Markera ett diagram i en behållare för brickor.

 2. På fliken Layout > Axlar > klickar du på en eller båda:

Samma vågräta axel i alla brickor

Samma lodräta axel i alla brickor

Tips: Om värdena i diagrammet på en bricka är betydligt större än i en annan kan diagrammet med de mindre värdena vara svårare att läsa.

När serien är synkroniserad visas alla värden i förklaringen för alla diagram, även om ett värde inte finns i ett visst diagram. Om serien exempelvis inte är synkroniserad i ett diagram med sålda produkter indelat i månader, visas olika produkter i produktlistan beroende på vad som sålts den månaden. Om serien är synkroniserad är produkterna i produktlistan fasta, vilket innebär att en produkt visas i listan även om den inte har sålts den månaden.

Överst på sidan

Brickor i Power BI-programmet

Behållare för brickor fungerar lite annorlunda i en arbetsbok i Microsoft Power BI för Windows-programmet. När du skapar en arbetsbok för det programmet bör du ha följande skillnader i åtanke:

 • Brickor använder text eller bilder som flikar i navigeringsremsan.

Obs!:  I brickor med bilder och text som flikar visas bara bilden på fliken.

 • Om du ställer in Bricktyp till Brickflöde läggs flikarna längs ned i behållaren för brickor.

 • När sidan först visas är alla brickor markerade.

 • Om du markerar värden i ett diagram i en bricka filtreras och markeras bara visualiseringar i brickan, inte på resten av sidan.

Mer information finns i

Diagram och andra visualiseringar i Power View

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Videoklipp om Power View och Power Pivot

Självstudier: Analysera pivottabelldata med en datamodell i Excel 2013

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×