Borttagna och ändrade funktioner i SharePoint Workspace 2010

Om du är bekant med Microsoft Office Groove 2007 eller tidigare versioner av Groove (till exempel Groove Virtual Office 3.x) kan du i den här listan läsa om vilka funktioner som har tagits bort eller ändrats i Microsoft SharePoint Workspace 2010.

 • SharePoint Workspace-produkt    Microsoft Office Groove kallas numera Microsoft SharePoint Workspace.

 • Verktygens plats    Listan med verktyg på arbetsytorna i SharePoint Workspace 2010 visas nu i ett navigeringsfönster till vänster om fönstret. I tidigare versioner visades listan med verktyg som flikar längs fönstrets nederkant. I den nya versionen kan du inte längre ändra verktygens ordning genom att dra och släppa dem. Du kan dock sortera verktygen i navigeringsfönstret, antingen efter typ eller alfabetiskt.

 • Inloggningslösenord och Smartcard    I SharePoint Workspace 2010 får du åtkomst till ditt konto utan att ange ett lösenord eller använda SmartCard-media. Kontodata skyddas i stället med Windows-inloggningsuppgifterna.

 • Arbetsytehanteraren    I tidigare versioner fanns ett fönster för arbetsytehanteraren med en lista över alla arbetsytor samt statusinformation som datum och tid för senast olästa. Den här funktionen har tagits bort i SharePoint Workspace 2010. Du kan dock se all relevant arbetsyteinformation i fönsterrutan Arbetsytor i startfönstret i SharePoint Workspace.

 • Aviseringar på kontakter    I SharePoint Workspace 2010 kan du inte längre ange aviseringar på kontakter. Eventuella aviseringar som angetts på kontakter i tidigare versioner tas dessutom bort. I stället för att ange aviseringar på kontakter kan du flagga kontakter som du skulle göra i Microsoft Office Communicator.

 • E-postinbjudan endast via Outlook    I tidigare versioner kunde användare skicka e-postinbjudningar med hjälp av andra e-postklienter än Outlook direkt från programmet. Användare som vill skicka e-postinbjudningar med hjälp av en annan e-postklient måste i SharePoint Workspace 2010 kopiera och klistra in inbjudan eller skicka den som en bifogad fil. Användare med Outlook 2010 kan fortsätta att skicka e-postinbjudningar direkt från programmet. Kryssrutan Skicka e-postinbjudningar med Microsoft Outlook har tagits bort från dialogrutan Inställningar.

 • Groove-formulär och InfoPath-formulärdesign    Anpassade verktyg som har utvecklats med verktygen Groove 2007-formulär och InfoPath-formulär fungerar fortfarande i Microsoft SharePoint Workspace 2010. Det nya verktyget Listor ersätter emellertid de här verktygen som standardfunktion för att utveckla nya, anpassade verktyg. Därmed inaktiveras formulärdesign i verktygen för 2007-formulär och InfoPath-formulär. Designuppdateringar av befintliga verktyg för Groove 2007-formulär eller InfoPath-formulär måste utföras av arbetsytemedlemmar som fortfarande använder Groove 2007.

 • Lägga till anpassade verktyg eller verktygsuppsättningar    Alternativet att lägga till ett anpassat verktyg eller att skapa egna verktygsgrupper har tagits bort i den nya versionen. Användare kan fortfarande bläddra efter verktyg som sparats som verktygsmallar med hjälp av Lägga till verktyg.

 • Kontaktlista i arbetsyteutforskaren    Användare kan inte längre få åtkomst till sin kontaktlistan från arbetsyteutforskaren. Användare kan dock även fortsättningsvis få åtkomst till sin kontaktlista från startfönstret.

 • Arbetsytelista i arbetsyteutforskaren    Användare kan inte längre få åtkomst till sin arbetsytelista från arbetsyteutforskaren. Användare kan dock även fortsättningsvis få åtkomst till sin arbetsytelista från startfönstret.

 • Inbjudningar till begränsad chatt    Microsoft Office Communicator är inbyggt i Microsoft Office 2010. Eftersom Communicator har stöd för chatt mellan flera användare är funktionen för inbjudningar till begränsad chatt överflödig och har tagits bort.

 • Navigera tillsammans    Funktionen Navigera tillsammansAlternativ-menyn har tagits bort i Microsoft SharePoint Workspace 2010. Den här funktionen innebar att alla medlemmar i en Groove-arbetsyta som hade Navigera tillsammans aktiverat kunde ledas genom ett arbetsytegränssnitt av en arbetsytemedlem. När "ledaren" till exempel gick in i ett verktyg gick alla andra medlemmar automatiskt in i samma verktyg. I SharePoint Workspace 2010 måste arbetsytemedlemmar koordinera sin navigering på en arbetsyta på andra sätt, till exempel med hjälp av chattfönstret, snabbmeddelanden eller telefon.

 • Ljudchatt    Groove-arbetsytemedlemmar som hade mikrofoner anslutna till sina datorer kunde i tidigare versioner använda ljudchattfunktioner utöver textchattfunktionerna i en Groove-arbetsyta. Den här funktionen har tagits bort i den aktuella versionen.

 • Funktioner för pennanteckningschatt    I tidigare versioner fanns ett pennanteckningsläge i chattområdet på en Groove-arbetsyta. Med läget Pennanteckning aktiverat kunde användare välja ritverktyg att skapa chattinlägg med. Den här funktioner har tagits bort i den aktuella versionen.

 • Röstmeddelanden    I tidigare versioner kunde användare spela in röstmeddelanden att skicka med snabbmeddelanden eller arbetsyteinbjudningar. Den här funktionen har tagits bort i den aktuella versionen.

 • Flera identiteter    I tidigare versioner kunde användare skapa ytterligare, unika identiteter på ett enda konto. Syftet med att skapa ytterligare en identitet var att låta användaren kommunicera i olika roller. Den här funktionen har tagits bort i den aktuella versionen. Om du har uppgraderat från en tidigare version där du hade skapat ytterligare identiteter kan du fortfarande använda dessa identiteter. Du kan dock inte längre skapa nya identiteter.

 • Integrering av Office Messenger och Communicator    Integreringen av Office Messenger/Office Communicator som bygger på Windows API har tagits bort i Microsoft SharePoint Workspace 2010 och ersätts av Microsoft Office-baserad integration. Det ger en mer avancerad, stabilare och mer enhetlig funktion i alla Microsoft Office 2010-program. Användare kan se information om och tillgängliga åtgärder för SharePoint Workspace 2010-kontakter.

 • Ikonöverlägget Inaktiverade    När användarkonton inaktiveras på en Microsoft Office Groove 2007-arbetsyta, grupperas de i gränssnittsgruppen Inaktiverade och en överläggsikon av typen Inaktiverade visas på närvaroindikatorn. I Microsoft SharePoint Workspace 2010 har överläggsikonen Inaktiverade tagits bort. Inaktiverade användare grupperas fortfarande som i Office Groove 2007, med gruppnamnet synligt i användargränssnittet.

 • Verktygsbeskrivning med statusinformation om medlemmar som går in i verktyg på arbetsytor    Varje gång en medlem går in i ett verktyg på en arbetsyta visas i Microsoft Office Groove 2007 en verktygsbeskrivning för alla andra medlemmar för att meddela dem om den här statusförändringen. Den här funktionen har tagits bort i SharePoint Workspace 2010. Arbetsytemedlemmar kan fortfarande peka på den numrerade närvaroindikatorn vid verktygsnamnet om de vill se namnen på de medlemmar som använder verktyget för närvarande.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×