Borttagna och ändrade funktioner i Microsoft SharePoint 2013

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Följande funktioner har utgått eller ändrats i SharePoint 2013.

Artikelinnehåll

Dokumentarbetsyta

Tom webbplats

Mötesarbetsyta

Organisationsprofiler

Infoga streckkoder

PowerPoint-sändning från SharePoint

Presentationsbildbibliotek

Web Analytics

Uppdatering av anslutna arbetsböcker med Windows-autentisering via Office Web Apps Server

Sökning av RSS-feeds

Anpassad hjälp

Grupparbete

Mallen Anpassningswebbplats

Visio-pivotdiagram baserade på en SharePoint-uppgiftslista

Synlig uppgradering

Webbdelen Diagram

Dokumentarbetsyta

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

När du skapar en webbplats är webbplatsmallen Dokumentarbetsyta inte tillgänglig.

Det här sättet att samarbeta med ett dokument är redan möjligt med mallen Gruppwebbplats.

Webbplatsmallen Dokumentarbetsyta är inte längre tillgänglig som webbplatsalternativ.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013

Tom webbplats

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

Tom webbplats webbplatsmallen är inte tillgängliga när du skapar en webbplats.

Funktionen för den här-mall är redan möjligt med mallen gruppwebbplats.

Tom webbplats webbplatsmallen är inte längre tillgänglig som Webbplatsalternativ.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013

Mötesarbetsyta

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

När du skapar en webbplats är inga webbplatsmallar av typen Mötesarbetsyta (Grundläggande mötesarbetsyta, Tom mötesarbetsyta, Mötesarbetsyta för diskussioner och beslut, Mötesarbetsyta för tillställningar samt Mötesarbetsyta för möten med flera sidor) tillgängliga.

I SharePoint 2013 och Office 2013 finns andra samarbetsfunktioner: Lync för möten i realtid, OneNote innehåller funktioner för att föra anteckningar under möten, och en SharePoint-gruppwebbplats eller Min webbplats kan användas för att spara delade mötesanteckningar.

Alla webbplatsmallar av typen Mötesarbetsyta är inte längre tillgängliga som webbplatsalternativ.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013

Organisationsprofiler

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

Funktionen Organisationsprofiler är inaktuell i SharePoint Server 2013. Organisationsprofiler innehåller detaljerad information om en organisation, som grupper, avdelningar och annan information som beskriver organisationens hierarki.

SharePoint-funktioner avseende identiteter utgår fortsättningsvis från konceptet med användare och grupper och SharePoint kommer inte att investera ytterligare i organisationsprofiler.

Befintliga lösningar baserade på organisationsprofiler kommer att fortsätta fungera i SharePoint 2013. Funktionen Organisationsprofiler kommer att tas bort helt och hållet från och med nästa version av SharePoint, och det kommer inte längre att finnas stöd för lösningar som skapats med organisationsprofiler.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013

Överst på sidan

Infoga streckkoder

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

Kommandot Infoga streckkod är inte längre tillgängligt i menyfliksområdet. Funktionen för att kräva att streckkoder som skapats i SharePoint bäddas in i ett Microsoft Word-dokument har tagits bort.

Funktionen uppfyller inte förväntningarna och mycket få har använt den.

Skriv ett anpassat Open XML-program som infogar streckkoden från serversidan i ett Word-dokument.

SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013

Funktionen för att skapa och bädda in en etikett med metadata om ett Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument är inte längre tillgänglig. Inställningarna för den här funktionen har tagits bort.

Funktionen följer inte standard och uppfyller inte förväntningarna hos de som arbetar med hantering av arkivhandlingar.

SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013

PowerPoint-sändning från SharePoint

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

Sändning stöds inte längre av SharePoint-servrar.

Värdfunktion och sändning av PowerPoint-presentationer kan göras mer effektivt med funktioner i andra program, till exempel Microsoft Lync 2013.

Använd Microsoft Lync 2013. Dessutom innehåller PowerPoint fortsatt stöd för sändning via Office-sändningstjänsten (en offentlig tjänst) eller via Lync.

SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013

Presentationsbildbibliotek

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

Presentationsbildbibliotek är inte längre tillgängliga.

Designbegränsning i SharePoint Server 2013.

Användarna kan fortfarande infoga bilder från PowerPoint-filer (se återanvändning (importera) bilder från en annan presentation).

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013, Office Online Server 2013

Web Analytics

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

SharePoint Web Analytics-systemet kommer inte längre att vara tillgängligt och kommer inte att kunna uppgraderas till SharePoint 2013. Tidigare analyser importeras inte till den nya versionen.

Tjänsten har inte uppnått optimala prestanda vid körning i större skala på stora företag.

Ett nytt analyssystem som ingår i sökfunktionen ersätter tjänsten som tas bort.

SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013

Uppdatering av anslutna arbetsböcker med Windows-autentisering via Office Online Server

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

Arbetsböcker med externa dataanslutningar som använder delegerad Windows-autentisering kan inte uppdateras i webbläsaren om Office Online Server används för att visa arbetsböcker i webbläsarfönster. Arbetsböcker med autentiseringsuppgifter som har lagrats antingen i programmet för säker lagring eller i anslutningssträngen kan fortfarande uppdateras i webbläsaren i Office Online Server.

Designbegränsning i Office Online Server 2013.

Du kan fortfarande öppna de här arbetsböckerna och uppdatera dem i Excel på datorn. En administratör kan också konfigurera Excel Services i SharePoint Server för visning av arbetsböcker i stället för Office Online Server 2013.

SharePoint Server 2013, Office Online Server 2013

Sökning av RSS-feeds

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

Det går inte längre att skapa en RSS-feed av dina sökresultat i SharePoint.

Det fungerar bättre att använda sökningsaviseringar och SharePoint-RSS-feeds.

Sökningsaviseringar och SharePoint-RSS

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013

Överst på sidan

Anpassad hjälp

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

Hjälpinnehåll som lagts till via funktionen Anpassad hjälp om webbplatssamling eller HCINSTAL.EXE visas inte längre i SharePoint Online.

Wikisidor är en mer flexibel plattform för anpassat hjälpinnehåll.

Hjälpinnehåll kan fortfarande ges via wikisidor eller andra webbplatser som du hanterar.

SharePoint Online 2013

Grupparbete

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

Mallen Grupparbetsplats är inte längre tillgänglig som webbplatsalternativ och funktionen Grupparbetslistor är inte längre tillgänglig som webbplatsfunktion.

Liknande funktioner finns i mallen Gruppwebbplats.

Mallen Grupparbetsplats är inte längre tillgänglig som webbplatsalternativ.

SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013

Mallen Anpassningswebbplats

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

Mallen Anpassningswebbplats är inte längre tillgänglig som webbplatsalternativ.

Liknande funktioner finns i mallen Gruppwebbplats.

Mallen Anpassningswebbplats är inte längre tillgänglig som webbplatsalternativ.

SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013

Visio-pivotdiagram baserade på en SharePoint-uppgiftslista

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

Användare kan inte längre skapa Microsoft Visio-pivotdiagram direkt från en SharePoint-uppgiftslista.

Fältet Tilldeladi uppgiftslistan är nu ett flervärdesfält, vilket inte stöds av Visio.

SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013

Synlig uppgradering

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

Funktionen Synlig uppgradering är inte längre tillgänglig. Den har ersatts av en uppgraderingsfunktion för webbplatssamlingar.

I den nya uppskjutna uppgraderingen av webbplatssamlingar behålls användargränssnittet från O14-versionen, med avsevärt bättre återgivning än vad som kan åstadkommas med en visuell uppgradering. Bland annat behålls anpassningar av gränssnitt och SharePoint-funktioner.

Funktionen Synlig uppgradering är inte längre tillgänglig. Den har ersatts av en uppgraderingsfunktion för webbplatssamlingar.

SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013

Webbdel för diagram

Beskrivning av ändring

Orsak till ändring

Lösning (om en sådan finns)

Gäller för

Webbdelen för diagram är inte längre tillgänglig.

Liknande funktioner finns i andra program, till exempel Excel Services.

Om du använde webbdelen för diagram i SharePoint Server 2010 kan du fortsätta använda den i SharePoint Server 2013. Om du inte använde webbdelen för diagram i SharePoint Server 2010 kan du använda andra SharePoint-funktioner, till exempel Excel Services, för att visa ett diagram på en SharePoint-webbplats.

SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013

Statusindikatorer och statuslistor i SharePoint är inte längre tillgängliga.

Liknande funktioner finns i andra program, till exempel Excel Services.

Om du använde statusindikatorer i SharePoint Server 2010 kan du fortsätta använda dem i SharePoint Server 2013. Om du inte använde statusindikatorer och statuslistor i SharePoint Server 2010 kan du använda andra SharePoint-funktioner, till exempel Excel Services, för att skapa KPI:er (key performance indicators).

SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×