Borttagna och ändrade funktioner i Microsoft Project Server 2010

Om du är bekant med tidigare versioner av Microsoft Project Server kan du ha nytta av följande lista som beskriver vilka funktioner som har utgått och vilka funktioner som har ändrats i Microsoft Project Server 2010.

 • Project Portfolio Server    Project Server och Project Portfolio Server är inte längre två separata produkter. Relevanta portföljfunktioner från Project Portfolio Server har införlivats i Project Server 2010. Följande Project Portfolio Server 2007-funktioner har tagits bort eller ändrats i Project Server 2010:

  • Programportföljshantering    Detta omfattar att spåra och hantera program.

  • Redovisningsspårning    Arbetsflödesaktivitet var tidigare tillgänglig från länken Redovisningsspårning i modulen Arbetsflöde. I Project Server 2010 är den här informationen tillgänglig i listan Arbetsflödeshistorik som är tillgänglig från länken Ytterligare arbetsflödesinformation i avsnittet Alla arbetsflödessteg.

  • Förmånsberäkning    Detta omfattar att beräkna och spåra ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner.

  • Organisationshierarki och aggregering    Detta omfattar säkerhetsbaserad, hierarkisk datagruppering och -aggregering. I Project Server 2010 har avdelningar lagts till för att möjliggöra hierarkisk datagruppering utifrån organisationsstrukturen.

  • Dynamiska diagram    Detta omfattar Diagramguiden, där användare kan skapa interaktiva diagram ad hoc, bland annat bubbeldiagram. I Project Server 2010 finns nu stöd för Excel Services, vilket innebär en ny metod för dynamisk rapportering.

  • Ekonomisk hantering    Detta omfattar tidfasad budget, verklig och beräknad kostnadsspårning. I Project Server 2010 använder du anpassade fält och Excel Services för kostnadsfunktioner som enkla beräkningar, spårning och kostnadsprognoser. Lösningar för mer komplicerad uppskattning, spårning och beräkning av kostnader erbjuds av Microsofts partner.

  • Insiktsanalys    Med den här funktionen kunde användare få specifika uppgifter om de faktorer som påverkar ett visst portföljurval.

  • Beslutsinstrumentpanel    Med den här funktionen kunde användare fatta beslut med hjälp av en instrumentpanel med grupperings- och diagramfunktioner i realtid.

  • Känslighetsanalys    Med den här funktionen kunde användare ta ett portföljurval genom flera vad-händer-om-scenarier och räkna ut hur nära ett projekt var att väljas.

  • Ögonblicksbilder och versionshantering    Med den här funktionen kunde användare när som helst skapa ögonblicksbilder av kostnader, resurser och fördelar. I Project Server 2010 kan ögonblicksbilder av data skapas med rapporter och baslinjer.

  • Undersökningar    Detta omfattar flexibla, användardefinierbara undersökningsformulär, om ämnen som berör risk, arkitektonisk lämplighet och driftsprestanda.

 • Outlook-tillägg    Outlook-tillägget för Project Server har tagits bort i Project Server 2010. Det befintliga tillägget kan fortfarande anslutas till Project Server 2010, men det har inte uppdaterats för den här versionen. Project Server 2010 har i stället integrerats med Exchange Server, så att användare inte längre behöver hämta en separat ActiveX-kontroll. Tidrapportsfunktionen som fanns i Outlook-tillägget har tagits bort.

 • Aktivitetsplaner och personliga projekt    I Project Server 2007 var det möjligt att skapa och hantera aktivitetsplaner, som även kallas förenklade projekt, och personliga projekt inifrån Project Web Access. I Project Server 2010 kan användare i stället redigera alla projekt som servern med hjälp av en ny rutnätskontroll i Project Web App.

 • Färgindikatorer på sidan Mina uppgifter    Färgindikatorer på sidan Mina uppgifter har ersatts med texten från indikatorns tipsruta, i kombination med en bakgrundsfärg för texten.

 • Dataanalys    Den bakomliggande tekniken som används för dataanalys i den föregående versionen, Office Web Controls, har utgått. I Project Server 2010 ersätts den här tekniken med Excel Services.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×