Blockera skräppost med skräppostfiltret i Office 365 för att förhindra att skräppost felaktigt hamnar i inkorgen

Du kan se till att skräppost blockeras ordentligt genom att justera skräppostfiltret i Office 365. Då undviker du problem med att skräppost felaktigt hamnar i inkorgen. Om du är administratör för Exchange Online eller EOP (Exchange Online Protection) kan du använda följande steg för att justera skräppostfiltret i Office 365 och förhindra att skräppost hamnar i användarnas inkorgar.

Kunder med endast EOP: Konfigurera skräppostfiltret i Office 365 för att blockera skräppost

Kunder med endast EOP som har lokala postlådor: Om du konfigurerar ett skräppostfilter för standardåtgärden Flytta meddelandet till mappen Skräppost följer du anvisningarna som tillhandahålls i Se till att skräppost skickas till varje användares Skräppost-mapp. Vi har försökt göra det enkelt genom att ta upp kommandon för Exchange Management Shell i ett separat avsnitt, och ge en länk till mer allmän information om hur du kommer igång med Shell.

Du kan undvika skräppost om du synkroniserar användarinställningar med tjänsten via katalogsynkronisering för att säkerställa att de blockerade avsändarna respekteras. Mer information finns i ”Använda katalogsynkronisering till att hantera e-postanvändare” i Hantera e-postanvändare i EOP.

EOP (Exchange Online Protection) är en molnbaserad tjänst för e-postfiltrering som hjälper dig att skydda organisationen mot skräppost och skadlig programvara. Om du har postlådor i Office 365 är de redan skyddade med EOP som standard. De tidigare punkterna i det här avsnittet gäller endast för kunder som använder EOP för att skydda lokala e-postsystem eller som en del av en kombinerad e-postmiljö. Läs mer om EOP på webbplatsen för Exchange Online Protection.

Hade du hjälp av de här tipsen? Lämna en kommentar med hjälp av alternativen Hade du nytta av den här informationen? för feedback, som visas längst ned i det här avsnittet.   

Anpassa skräppostfiltret i Office 365 med följande inställningar

En administratör kan använda flera olika inställningar för skräppostfiltret i Office 365 för att förhindra att skräppost hamnar i användarnas inkorgar. Skräppostfiltret i Office 365 blockerar skräppost och falskt negativa meddelanden mer effektivt om du använder alternativen som anges här. Falskt negativa innebär i det här sammanhanget skräppost som egentligen borde blockeras men som skickas till inkorgen ändå.

Blockera IP-adresser med ett anslutningsfilter

Anpassa skräppostfiltret i Office 365 genom att lägga till avsändarens IP-adress till anslutningsfiltrets lista över blockerade IP-adresser:

 1. Få meddelanderubrikerna för de meddelanden du vill blockera i din e-postklient, t.ex. Outlook eller Outlook Web App, enligt beskrivningen i Analysverktyg för meddelanderubrik.

 2. Sök efter IP-adressen som står efter CIP-taggen i rubriken för X-Forefront Antispam Report genom att använda analysverktyget för meddelanderubrik eller genom att söka manuellt.

 3. Lägg till IP-adressen i listan över blockerade IP-adresser genom att följa stegen under ”Använda EAC för att redigera standardprincip för anslutningsfilter” i Konfigurera principen för anslutningsfilter.

Hade du hjälp av de här stegen? Lämna en kommentar med hjälp av alternativen Hade du nytta av den här informationen? för feedback, som visas längst ned i det här avsnittet.   

Blockera massutskick med transportregler eller skräppostfiltret

Består din skräppost främst av massutskick, t.ex. nyhetsbrev eller kampanjer? Du kan anpassa skräppostfiltret i Office 365 genom att använda transportregler för att aktivt filtrera massutskick eller aktivera inställningen massutskick i skräppostfiltrets avancerade filtreringsalternativ. I administrationscentret för Exchange börjar du med att klicka på Skydd > Innehållsfilter och sedan dubbelklickar du på den filterprincip du vill justera. Klicka på Åtgärder för skräppost och massutskick för att justera inställningarna, som visas här.

Inställning av filter för massutskick av e-post i Exchange Online

Blockera skräppost med hjälp av blockeringslistor

Konfigurera principer för skräppostfilter för att lägga till en avsändares adress i blockeringslistan för avsändare eller en domän i blockeringslistan för domäner. E-postmeddelanden från avsändare eller domäner som finns med på en blockeringslista kommer att hanteras som skräppost.

Avancerade filtreringsalternativ

Konfigurera principer för skräppostfilter och aktivera ytterligare Avancerade filtreringsalternativ.

Mer information om inställningar för skräppost som gäller för hela organisationen finns i Förhindra att e-postmeddelanden felaktigt markeras som skräppost med hjälp av en lista över betrodda avsändare eller andra tekniker. Det kan vara bra att använda om du har administratörsbehörighet och du vill förhindra att meddelanden felaktigt markeras som skräppost.

Hade du hjälp av de här alternativen? Lämna en kommentar med hjälp av alternativen Hade du nytta av den här informationen? för feedback, som visas längst ned i det här avsnittet.   

Användare kan även förhindra att e-post felaktigt markeras som skräppost och blockera skräppost med skräppostfiltret i Office 365

Det underlättar om du ber användarna att lägga till avsändarens adress i blockeringslistan för avsändare i Outlook eller Outlook Web App. I Outlook Web App klickar du på Inställningar > Alternativ > Blockera eller tillåt och sedan lägger du till adressen i listan Blockerade avsändare som visas här.

Blockera en avsändare i Outlook Web App

Obs!: Mer information om listor över betrodda avsändare finns i Vanliga frågor om listor över betrodda och blockerade avsändare.

Kunder med endast EOP som inte använder katalogsynkronisering

EOP-tjänsten har utformats för att stödja användarens betrodda och spärrade avsändare, om informationen har delats med tjänsten. Om du är EOP-kund och använder Outlook, men inte har katalogsynkronisering som konfigurerats för att synkronisera dina användare till Office 365, kan du fortfarande stoppa att meddelanden hamnar i användarnas inkorgar med hjälp av spärrade avsändare. Du kan däremot behöva konfigurera vissa e-postflödesregler i Exchange i följande situationer:

 • Om ett meddelande går igenom den vanliga skräppostfiltreringen via EOP och sedan levereras till en lokal Exchange-server, och EOP tilldelar skräppostbedömningen SCL 1-4 (icke skräppost), då åsidosätter användarnas lokala lista med spärrade avsändare EOP-skräppostfiltrets bedömning och meddelandet levereras till mappen Skräppost.

 • Om ett meddelande i EOP tilldelas SCL -1 genom en e-postflödesregel i Exchange eller på grund av att IP-adressen eller domänen finns på listan Tillåt, sprids SCL till den lokala Exchange-servern med hjälp av kopplingar. I det här fallet tillämpas inte användarens lista med spärrade avsändare. Om du vill ändra på detta kan du skapa en lokal e-postflödesregel som anger SCL till 0. Det här gör att Outlook tillämpar användarnas lokala lista med spärrade avsändare.

Konfigurera en e-postflödesregel för att hindra att meddelanden hamnar i användarnas inkorgar med hjälp av listan Spärrade avsändare
 1. Öppna Exchange Management Shell på servern lokalt. Mer information om hur du öppnar Shell i den lokala Exchange-organisationen finns i Öppna Exchange Management Shell.

 2. Kör följande kommando för att dirigera innehållsfiltrerade skräppostmeddelanden till mappen Skräppost för att kunna uppdatera SCL för alla meddelanden som har markerats med SCL -1:

  New-TransportRule "NameForRule" -HeaderContainsMessageHeader "X-Forefront-Antispam-Report" -HeaderContainsWords "SCL:-1" -SetSCL 0

  Eftersom SCL är 0 på den lokala Exchange-servern levereras icke-skräppost till användarnas inkorgar, men kan fortfarande med hjälp av användarnas lokala lista över spärrade avsändare skickas till skräppostmappen. Om du använder karantänen för skräppost i EOP, kan avsändare som finns på användarens lista över betrodda avsändare ändå identifieras som skräppost och skickas till karantän. Om du använder skräppostmappen i den lokala postlådan kan emellertid leverans ske till Inkorgen för betrodda avsändare.

  Varning!: Om du använder en e-postflödesregel för att ändra SCL-värdet till 0 (eller ett annat värde än -1), tillämpas alla skräppostalternativen i Outlook på meddelandet. Det innebär att spärrade och säkra listor kommer att tillämpas, men också att meddelanden som inte har adresser som finns på listorna med spärrade eller betrodda avsändare potentiellt markeras som skräppost i filtreringsprocessen för skräppost på klientsidan. Om du vill att Outlook ska bearbeta listorna med spärrade och säkra avsändare, men inte använda skräppostfiltret på klientsidan, måste du ställa in alternativet "Ingen automatisk filtrering" i Outlooks skräppostalternativ. "Ingen automatisk filtrering" är standardalternativet i de senaste versionerna av Outlook, men du bör kontrollera att inställningen är aktiverad för att säkerställa att klientsidans skräppostfilter inte tillämpas på meddelanden. Som administratör kan du inaktivera Outlooks skräppostfiltrering genom att följa anvisningarna i Outlook: Principinställning för inaktivering av användargränssnitt och filtreringsmekanism för skräppost.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Lämna en kommentar

Hade du hjälp av de här tipsen? I så fall får du gärna meddela oss genom att markera ja eller nej längst ned i det här avsnittet. Om de inte var det, och du fortfarande har problem med att e-postmeddelanden felaktigt markeras som skräppost i användarnas inkorgar, så får du gärna berätta mer om de alternativ som du försökte använda, eller om situationen där det skedde, så att vi kan använda din feedback för att kontrollera våra tips.

Mer information finns i

Skydd mot skräppost i Office 365

Förhindra att e-postmeddelanden felaktigt markeras som skräppost med hjälp av en lista över betrodda avsändare eller andra tekniker

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×