Blockera och häva blockering av externt innehåll i Office-dokument

För att skydda din säkerhet och integritet är Microsoft Office konfigurerat som standard för blockering av externt innehåll – till exempel bilder, länkade media, hyperlänkar och data anslutningar – i arbets böcker och presentationer. Blockering av externt innehåll hjälper till att förhindra webbeacons och andra påträngande-metoder som hackare använder för att sabotera din integritet och lura dig att köra skadlig kod utan din vetskap eller tillåtelse.

Vad är externt innehåll och varför kan det vara ett problem med webben?

Externt innehåll är allt innehåll som är länkat till Internet eller ett intranät till en arbets bok eller presentation. Här är några exempel på externt innehåll bilder, länkade media, data anslutningar och mallar.

Hackare kan använda externt innehåll som Web beacons. Webbeacons skickar tillbaka eller får information från datorn till den server som är värd för det externa innehållet. Olika typer av webbeacons:

 • Bilder     En hackare skickar en arbets bok eller en presentation som du kan granska som innehåller bilder. När du öppnar filen hämtas den och information om filen skickas tillbaka till den externa servern.

 • Bilder i e-postmeddelanden i Outlook     Microsoft Office har en egen mekanism för blockering av externt innehåll i meddelanden. Det skyddar mot webbeacons som annars skulle kunna skapa din e-postadress. Mer information finns i blockera eller häva blockering av automatisk bild hämtning i e-postmeddelanden.

 • Länkade Media     En hackare skickar en presentation som en bilaga i ett e-postmeddelande. Presentationen innehåller ett medie objekt, till exempel ett ljud, som är länkat till en extern server. När du öppnar presentationen i Microsoft PowerPoint spelas medieobjektet upp och körs och körs med ett skadligt skript som skadar datorn.

 • Data anslutningar     En hackare skapar en arbets bok och skickar den till dig som en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Arbets boken innehåller kod som hämtar data från eller skickar data till en databas. Hackaren har inte behörighet till databasen, men du gör det. Det innebär att när du öppnar arbets boken i Microsoft Excel körs koden och får åtkomst till databasen med hjälp av dina autentiseringsuppgifter. Data kan sedan nås eller ändras utan din vetskap eller medgivande.

Hur kan säkerhets Center skydda mig från externt innehåll?

Om det finns externa data anslutningar i arbets boken eller presentationen visas ett meddelande om att det externa innehållet har inaktiverats när du öppnar filen.

Externa data anslutningar har inaktiverats – kontrol lera aktivera innehåll.

Klicka på Aktivera innehåll i affärsfältet om du vill häva blockeringen för det externa innehållet. Information om hur du gör ett säkert beslut innan du klickar på ett alternativ finns i nästa avsnitt.

Vad ska jag göra när en säkerhets varning frågar om jag vill aktivera eller inaktivera externt innehåll?

När en dialog ruta för säkerhet visas kan du välja att aktivera det externa innehållet eller lämna det blockerat. Du bör bara aktivera det externa innehållet om du är säker på att det kommer från en pålitlig källa.

Säkerhets meddelande i Microsoft Excel-visar att Excel har identifierat ett potentiellt säkerhets problem. Välj Aktivera om du litar på käll filens plats, inaktivera om du inte gör det.

Viktigt!: Om du är säker på att det externa innehållet i en arbets bok eller en presentation är pålitligt, och om du inte vill bli meddelad om det här specifika externa innehållet igen, i stället för att ändra standardinställningarna för säkerhets Center till en lägre säkerhet är det bättre att flytta filen till en betrodd plats. Filer på betrodda platser tillåts att köras utan att kontrol leras av säkerhets systemet.

Ändra inställningar för externt innehåll för Excel i säkerhets Center

Säkerhets inställningar för externt innehåll finns i Trust Center för Microsoft Excel. Du kan inte ändra inställningar för externa innehåll globalt för Microsoft PowerPoint i säkerhets Center.

Om du arbetar i en organisation kanske system administratören har ändrat standardinställningarna och det kan hindra dig från att ändra inställningar själv. Här följer de olika externa innehålls inställningarna för Excel i säkerhets Center.

Excel-alternativ > säkerhets Center > skydds inställningar för data anslutningar, länkar, data typer, DDE (Dynamic Data Exchange) och Microsoft Query-filer.

Ändra inställningar för data anslutningar

 1. Klicka på fliken Arkiv i Excel.

 2. Klicka på alternativ > säkerhets Center > Inställningar för säkerhets Centeroch klicka sedan på externt innehåll.

 3. Klicka på det alternativ som du vill använda under säkerhets inställningar för data anslutningar:

  • Aktivera alla data anslutningar (rekommenderas inte)      Klicka på det här alternativet om du vill öppna arbets böcker som innehåller externa data anslutningar och skapa anslutningar till externa data i den aktuella arbets boken utan att ta emot säkerhets varningar. Vi rekommenderar inte det här alternativet eftersom anslutningar till en extern data källa som du inte känner till kan vara skadliga och att du inte får några säkerhets varningar när du öppnar en arbets bok från valfri plats. Använd bara det här alternativet om du litar på data källorna för de externa data anslutningarna. Du kanske vill välja det här alternativet tillfälligt och sedan återgå till standardinställningen när du inte längre behöver det.

  • Fråga användaren om data anslutningar      Det här är standardalternativet. Klicka på det här alternativet om du vill få en säkerhets varning när en arbets bok som innehåller externa data anslutningar öppnas och när en extern data anslutning skapas i den aktuella arbets boken. Säkerhets varningar ger dig möjligheten att aktivera eller inaktivera data anslutningar för alla arbets böcker som du öppnar i fall-och-fall.

  • Inaktivera alla data anslutningar      Klicka på det här alternativet om du inte vill att externa data anslutningar ska aktive ras i den aktuella arbets boken. När du väljer det här alternativet kopplas ingen data anslutning till en arbets bok som du öppnar. Om du skapar nya externa data anslutningar efter att du öppnat en arbets bok aktive ras inte dessa data anslutningar när du öppnar arbets boken igen. Det här är en strikt begränsning och kan orsaka att vissa funktioner inte fungerar som förväntat.

Ändra inställningar för arbets boks länkar

 1. Klicka på fliken Arkiv i Excel.

 2. Klicka på alternativ > säkerhets Center > Inställningar för säkerhets Centeroch klicka sedan på externt innehåll.

 3. Klicka på det alternativ som du vill använda under säkerhets inställningar för arbets boks länkar:

  • Aktivera automatisk uppdatering för alla arbets boks länkar (rekommenderas inte)      Klicka på det här alternativet om du vill att länkar till data i en annan arbets bok ska uppdateras automatiskt i den aktuella arbets boken utan att få en säkerhets varning. Vi rekommenderar inte det här alternativet eftersom automatisk uppdatering av länkar till data i arbets böcker som du inte känner till kan vara skadligt. Använd bara det här alternativet om du litar på arbets böcker som data är länkade till. Du kanske vill välja det här alternativet tillfälligt och sedan återgå till standardinställningen när du inte längre behöver det.

  • Uppmana användaren att ange arbets boks länkar automatiskt      Det här är standardalternativet. Klicka på det här alternativet om du vill få en säkerhets varning när du kör automatiska uppdateringar i den aktuella arbets boken för länkar till data i en annan arbets bok.

  • Inaktivera automatisk uppdatering av arbets boks länkar      Klicka på det här alternativet om du inte vill att länkar i den aktuella arbets boken ska uppdateras automatiskt.

Ändra inställningar för länkade data typer

När du skapar länkade data typeransluter Excel till en data källa online och returnerar detaljerad information om vissa värden, till exempel företags aktier eller geografier. Om du konverterar Word Microsoft till en länkad datatyp returneras informationen om Microsoft Corporation, till exempel plats, antal anställda, aktie kurs och så vidare.

 1. Klicka på fliken Arkiv i Excel.

 2. Klicka på alternativ > säkerhets Center > Inställningar för säkerhets Centeroch klicka sedan på externt innehåll.

 3. Klicka på det alternativ som du vill använda under säkerhets inställningar för länkade data typer:

  • Aktivera alla länkade data typer (rekommenderas inte)      Klicka på det här alternativet om du vill skapa länkade data typer utan att få en säkerhets varning. Data för länkade data typer tillhandahålls för närvarande via Microsoft, men som alla externa data bör du endast välja det här alternativet om du litar på data källan. Du kanske vill välja det här alternativet tillfälligt och sedan återgå till standardinställningen när du inte längre behöver det.

  • Fråga användaren om länkade data typer      Det här är standardalternativet. Klicka på det här alternativet om du vill få en säkerhets varning när du skapar länkade data typer.

  • Inaktivera automatisk uppdatering av länkade data typer      Klicka på det här alternativet om du inte vill aktivera länkade data typer.

Ändra inställningar för dynamiskt data utbyte

DDE (Dynamic Data Exchange) är en äldre Microsoft-teknik som överför data mellan program.

 1. Klicka på fliken Arkiv i Excel.

 2. Klicka på alternativ>säkerhets Center > Inställningar för säkerhets Centeroch klicka sedan på externt innehåll.

 3. Klicka på det alternativ som du vill använda under säkerhets inställningar för dynamiskt data utbyte:

 • Aktivera dynamisk Server sökning för Data Exchange Markera det här alternativet om du vill aktivera dynamisk sökning i Exchange Server. Om det här alternativet är markerat är DDE-servrar som redan körs synliga och användbara. Det här alternativet är markerat som standard.

 • Aktivera dynamisk data start (rekommenderas inte) Markera det här alternativet om du vill aktivera dynamisk start av data Exchange Server. Om det här alternativet är markerat startas DDE-servrar som inte redan körs och gör att data kan skickas från Excel. Av säkerhets skäl rekommenderar vi att du låter den här rutan vara omarkerad. Det här alternativet är som standard omarkerat.

Ändra inställningar för att öppna Microsoft Query-filer (. iqy-,. oqy-,. dqy-och. RQY) från en källa som inte är betrodd

Med Microsoft Querykan du ansluta till externa data källor, välja data från de externa källorna, importera dessa data till kalkyl bladet och uppdatera data som behövs för att synkronisera kalkyl blads data med data i de externa källorna.

 1. Klicka på fliken Arkiv i Excel.

 2. Klicka på alternativ>säkerhets Center > Inställningar för säkerhets Centeroch klicka sedan på externt innehåll.

 3. Det finns bara ett alternativ:

 • Blockera alltid anslutningen till icke betrodda Microsoft Query-filer (. iqy-,. oqy-,. dqy-och. RQY) Markera det här alternativet om du vill blockera anslutningar till Microsoft Query-filer.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel-Tech-communityn, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättring av Excel-användarnas röst.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders