Blockera och häva blockering av externt innehåll i Office-dokument

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

För att skydda din säkerhet och integritet är Microsoft Office 2007-systemet som standard konfigurerat för att blockera externt innehåll, till exempel bilder, länkade media, hyperlänkar och dataanslutningar, i arbetsböcker och presentationer. Blockeringen av externt innehåll hindrar webb-beacons och andra metoder som hackare använder för att göra intrång i ditt privatliv och lura dig att köra skadlig kod utan vetskap eller medgivande.

Office-bloggen

Artikelinnehåll

Vad är externt innehåll och varför utgör webb-beacons en risk?

Hur hjälper Säkerhetscenter till att skydda mig mot externt innehåll?

Vad bör jag göra om en säkerhetsvarning visas med en fråga om jag vill aktivera eller inaktivera externt innehåll?

Ändra inställningarna för externt innehåll i Excel i Säkerhetscenter

Vad är externt innehåll och varför utgör webb-beacons en risk?

Externt innehåll är allt innehåll som länkas från Internet eller ett intranät till arbetsböcker eller presentationer. Några exempel på externt innehåll är bilder, länkade media, dataanslutningar och mallar.

Hackare kan använda externt innehåll som webb-beacons. Dessa skickar tillbaka information från din dator till servern som är värd för det externa innehållet. Webb-beacons kan vara av följande typer:

 • Bilder     En hackare skickar en arbetsbok eller presentation som innehåller bilder för granskning till dig. När du öppnar filen hämtas bilden, och information om filen skickas tillbaka till den externa servern.

 • Bilder i Outlook e-postmeddelanden   Microsoft Office Outlook 2007 har en egen funktion för blockering av externt innehåll i meddelanden. Detta hjälper dig för att skydda dig mot webb-beacons som annars kan fånga in din e-postadress. Mer information finns i Spärra eller Tillåt automatisk bildhämtning i e-postmeddelanden

 • Länkade media     En hackare skickar en presentation till dig som en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Presentationen innehåller ett medieobjekt, t.ex. ett ljud, som är länkat till en extern server. När du öppnar presentationen i Microsoft Office PowerPoint 2007 spelas medieobjektet upp och kör samtidigt kod som i sin tur kör ett skadligt skript som skadar din dator.

 • Dataanslutningar     En hackare skapar en arbetsbok och skickar den till dig som en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Arbetsboken innehåller kod som överför data till eller från en databas. Hackaren har inte behörighet för databasen, men det har du. När du öppnar arbetsboken i Microsoft Office Excel 2007 körs koden, som får tillgång till databasen med hjälp av dina autentiseringsuppgifter. Data kan då hämtas eller ändras utan din vetskap eller ditt medgivande.

Överst på sidan

Hur hjälper Säkerhetscenter till att skydda mig mot externt innehåll?

Om det finns externt innehåll i din arbetsbok eller presentation visas ett meddelande om att det externa innehållet har blockerats i meddelandefältet när du öppnar filen.

Meddelandefält

Om du klickar på Alternativ i meddelandefältet visas en säkerhetsdialogruta, där du kan välja att häva blockeringen av det externa innehållet. Läs mer om hur du fattar ett säkert beslut innan du klickar på ett alternativ i nästa avsnitt.

Överst på sidan

Vad bör jag göra om en säkerhetsvarning visas med en fråga om jag vill aktivera eller inaktivera externt innehåll?

När en säkerhetsdialogruta visas kan du välja att häva blockeringen av det externa innehållet eller låta det vara blockerat. Du bör bara häva blockeringen av det externa innehållet om du är säker på att det kommer från en betrodd källa.

Säkerhetsalternativ för Microsoft Office

Viktigt!: Om du är säker på att externt innehåll i en arbetsbok eller presentation är tillförlitlig och om du inte vill att meddelanden om den här specifika externt innehåll igen, i stället för att ändra standardinställningarna för Säkerhetscenter till en mindre säker säkerhetsnivån är det bättre att flytta filen till en betrodd plats. Filer på betrodda platser ska kunna köras utan att kontrolleras säkerhetssystem Säkerhetscenter.

Överst på sidan

Ändra inställningarna för externt innehåll i Excel i Säkerhetscenter

Säkerhetsinställningarna för externt innehåll finns i Säkerhetscenter för Office Excel 2007. Du kan inte ändra inställningarna för externt innehåll globalt för Office PowerPoint 2007 i Säkerhetscenter.

Om du arbetar i en organisation kan systemadministratören redan ha ändrat standardinställningarna, och det kan innebära att du inte kan ändra några inställningar själv.

Ändra inställningarna för dataanslutningar

 1. I Excel klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och Excel-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, klicka på Inställningar för Säkerhetscenter och klicka sedan på Externt innehåll.

 3. Klicka på det önskade alternativet under Säkerhetsinställningar för dataanslutningar:

  • Aktivera alla dataanslutningar (rekommenderas inte)      Klicka på det här alternativet om du vill öppna arbetsböcker som innehåller externa dataanslutningar och skapa anslutningar till externa data i den aktuella arbetsboken utan att det visas säkerhetsvarningar. Vi rekommenderar inte att du väljer det här alternativet, eftersom anslutningar till externa datakällor som du inte känner till kan vara skadliga och eftersom du inte får några säkerhetsvarningar när du öppnar en arbetsbok från vilken plats som helst. Använd bara det här alternativet om de externa dataanslutningarnas datakällor är betrodda. Det kan vara lämpligt att välja det här alternativet tillfälligt och därefter återgå till standardinställningarna när du inte längre behöver det.

  • Fråga användaren om dataanslutningar      Det här är standardalternativet. Klicka på det här alternativet om du vill ha en säkerhetsvarning när en arbetsbok som innehåller externa dataanslutningar öppnas och när en extern dataanslutning skapas i den aktuella arbetsboken. I säkerhetsvarningarna kan du välja att aktivera eller inaktivera dataanslutningar för varje arbetsbok som du öppnar.

  • Inaktivera alla dataanslutningar      Klicka på det här alternativet om du inte vill att några dataanslutningar ska aktiveras i den aktuella arbetsboken. När du väljer det här alternativet upprättas aldrig någon dataanslutning i någon arbetsbok som du öppnar. Om du skapar nya externa dataanslutningar när du har öppnat en arbetsbok aktiveras inte de dataanslutningarna när du öppnar arbetsboken igen. Detta är en mycket restriktiv inställning, som kan göra att vissa funktioner inte fungerar på normalt sätt.

Ändra inställningarna för arbetsbokslänkar

 1. I Excel klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och Excel-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Externt innehåll.

 3. Klicka på det önskade alternativet under Säkerhetsinställningar för arbetsbokslänkar:

  • Aktivera automatiska uppdateringar av arbetsbokslänkar (rekommenderas inte)      Klicka på det här alternativet om du vill att länkar till data i en annan arbetsbok ska uppdateras automatiskt i den aktuella arbetsboken utan någon säkerhetsvarning. Vi rekommenderar inte det här alternativet, eftersom automatisk uppdatering av länkar till data i arbetsböcker som du inte känner till kan vara skadlig. Använd bara det här alternativet om de arbetsböcker som innehåller den länkade informationen är betrodda. Det kan vara lämpligt att välja det här alternativet tillfälligt och därefter återgå till standardinställningarna när du inte längre behöver det.

  • Fråga användaren om automatiska uppdateringar av arbetsbokslänkar      Det här är standardalternativet. Klicka på det här alternativet om du vill få en säkerhetsvarning när du kör automatiska uppdateringar i den aktuella arbetsboken av länkar till data i en annan arbetsbok.

  • Inaktivera automatiska uppdateringar av arbetsbokslänkar      Klicka på det här alternativet om du inte vill att länkar i den aktuella arbetsboken till data i en annan arbetsbok ska uppdateras automatiskt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×