Blockera och häva blockering av externt innehåll i Office-dokument

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

För att skydda din säkerhet och sekretess, Microsoft Office är konfigurerat att blockera externt innehåll, till exempel bilder, länkade media, hyperlänkar och dataanslutningar – i arbetsböcker och presentationer. Blockering av externt innehåll bidrar till att förhindra webb-beacons och andra störande sätt hackare att göra intrång i din integritet och lura dig kör skadlig kod utan knowledge eller godkännande.

I den här artikeln

Vad är externt innehåll och varför är webb-beacons potentiella risken?

Hur hjälper Säkerhetscenter till att skydda mig mot externt innehåll?

Vad ska jag göra när en säkerhetsvarning fråga om jag vill aktivera eller inaktivera externt innehåll?

Ändra inställningarna för extern för Excel i Säkerhetscenter

Vad är externt innehåll och varför är webb-beacons potentiella risken?

Externt innehåll är allt innehåll som länkas från Internet eller ett intranät till arbetsböcker eller presentationer. Några exempel på externt innehåll är bilder, länkade media, dataanslutningar och mallar.

Hackare kan använda externt innehåll som webb-beacons. Webb-beacons skicka tillbaka eller beacon information från datorn till den server som är värd för externt innehåll. Typer av webb-beacons omfattar följande:

 • Bilder     En hackare skickar en arbetsbok eller presentation för granskning som innehåller bilder. När du öppnar filen bilden har laddats ned och information om filen beaconed tillbaka till den externa servern.

 • Bilder i Outlook e-postmeddelanden     Microsoft Office har en egen funktion för blockering av externt innehåll i meddelanden. Detta hjälper dig för att skydda dig mot webb-beacons som annars kan fånga in din e-postadress. Mer information finns i Spärra eller Tillåt automatisk bildhämtning i e-postmeddelanden.

 • Länkade media     En hackare skickar en presentation som en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Presentationen innehåller ett media objekt, till exempel ett ljud som är kopplad till en extern server. När du öppnar presentationen i Microsoft PowerPoint spelas upp mediaobjektet och i tur och ordning kör kod som körs ett skript som skadar datorn.

 • Dataanslutningar     En hackare skapar en arbetsbok och skickar den till dig som en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Arbetsboken innehåller kod som hämtar data från eller skickar data till en databas. Hackaren har inte behörighet till databasen, men du gör. Som ett resultat när du öppnar arbetsboken i Microsoft Excel koden körs och ansluter till databasen med hjälp av dina inloggningsuppgifter. Data kan sedan öppnas eller ändras utan knowledge eller godkännande.

Överst på sidan

Hur hjälper Säkerhetscenter till att skydda mig mot externt innehåll?

Om det finns externt innehåll finns i arbetsboken eller presentationen när du öppnar filen meddelandefältet meddelar att externt innehåll har blockerats.

Meddelandefält

Om du klickar på Alternativ i meddelandefältet öppnas dialogrutan för säkerhet, där du kan välja att häva blockering av externt innehåll. Om du vill veta hur du gör en säker beslut innan du klickar på ett alternativ finns i nästa avsnitt.

Överst på sidan

Vad ska jag göra när en säkerhetsvarning fråga om jag vill aktivera eller inaktivera externt innehåll?

När dialogrutan för säkerhet visas har möjlighet att aktivera externt innehåll eller lämna den blockerade. Du bör bara aktivera externt innehåll om du är säker på att det kommer från en tillförlitlig källa.

Säkerhetsalternativ för Microsoft Office

Viktigt!: Om du är säker på att externt innehåll i en arbetsbok eller presentation är tillförlitlig och om du inte vill meddelas om den här specifika externt innehåll igen, i stället för att ändra standardinställningarna för Säkerhetscenter till en mindre säker säkerhetsnivån är det bättre att Flytta filen till en betrodd plats. Filer på betrodda platser ska kunna köras utan att kontrolleras säkerhetssystem Säkerhetscenter.

Överst på sidan

Ändra inställningarna för extern för Excel i Säkerhetscenter

Externt innehåll säkerhetsinställningar finns i Säkerhetscenter för Microsoft Excel endast. Du kan inte ändra inställningarna för extern globalt för Microsoft PowerPoint i Säkerhetscenter.

Om du arbetar i en organisation, systemadministratören kanske redan har ändrat standardinställningarna och kan det hindra dig från att ändra några inställningar själv.

Ändra inställningar för dataanslutningar

 1. Klicka på fliken Arkiv i Excel.

 2. Klicka på Alternativ > Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenter och klicka sedan på Externt innehåll.

 3. Klicka på det alternativ du vill använda under säkerhetsinställningar för dataanslutningar:

  • Aktivera alla dataanslutningar (rekommenderas inte)      Klicka på det här alternativet om du vill öppna arbetsböcker som innehåller externa dataanslutningar och skapa anslutningar till externa data i den aktuella arbetsboken utan att få säkerhetsvarningar. Vi rekommenderar inte det här alternativet eftersom anslutningar till en extern datakälla som du inte är bekant med kan vara skadligt, och du inte får några säkerhetsvarningar när du öppnar en arbetsbok från var som helst. Använd det här alternativet när du litar på datakällor för de externa dataanslutningarna. Du kanske vill välja det här alternativet tillfälligt och återgå till standardinställningen när du inte längre behöver.

  • Fråga användaren om dataanslutningar      Det här är standardalternativet. Klicka på det här alternativet om du vill få en säkerhetsvarning när en arbetsbok som innehåller externa dataanslutningar öppnas och när en extern dataanslutning skapas i den aktuella arbetsboken. Säkerhetsvarningar ger dig möjlighet att aktivera eller inaktivera dataanslutningar för varje arbetsbok som du öppnar på grundval av fall.

  • Inaktivera alla dataanslutningar      Klicka på det här alternativet om du inte vill att alla externa dataanslutningar som ska aktiveras i den aktuella arbetsboken. När du väljer det här alternativet etiketter Ingen dataanslutning i en arbetsbok som du öppnar kopplar. Om du skapar nya externa dataanslutningar när du öppnar en arbetsbok ska aktiveras inte dessa dataanslutningar när du öppnar arbetsboken igen. Det här är en mycket restriktiva inställningen och kan leda till att vissa funktioner inte att fungera som förväntat.

Ändra inställningar för arbetsbokslänkar

 1. Klicka på fliken Arkiv i Excel.

 2. Klicka på Alternativ > Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenter och klicka sedan på Externt innehåll.

 3. Klicka på det alternativ du vill använda under säkerhetsinställningar för Arbetsboklänkar:

  • Aktivera automatisk uppdatering för alla länkar till arbetsböcker (rekommenderas inte)      Klicka på det här alternativet om du vill att länkar till data i en annan arbetsbok ska uppdateras automatiskt i den aktuella arbetsboken utan att få en säkerhetsvarning. Vi rekommenderar inte det här alternativet eftersom automatisk uppdatering av länkar till data i en arbetsbok som du inte är bekant med kan vara skadligt. Använd det här alternativet när du litar på de arbetsböcker som data är kopplad till. Du kanske vill välja det här alternativet tillfälligt och återgå till standardinställningen när du inte längre behöver.

  • Fråga användaren vid automatisk uppdatering för länkar till arbetsböcker      Det här är standardalternativet. Klicka på det här alternativet om du vill få ett varningsmeddelande när du kör automatiska uppdateringar i den aktuella arbetsboken för länkar till data i en annan arbetsbok.

  • Inaktivera automatisk uppdatering av länkar till arbetsböcker      Klicka på det här alternativet om du inte vill att länkar i den aktuella arbetsboken till en annan arbetsbok ska uppdateras automatiskt.

Ändra inställningar för Dynamic Data Exchange

Dynamic Data Exchange (DDE) är en äldre Microsoft-teknik som överför data mellan program.

 1. Klicka på fliken Arkiv i Excel.

 2. Klicka på Alternativ > Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenteroch klicka sedan på Externt innehåll.

 3. Klicka på det alternativ du vill använda under säkerhetsinställningar för Dynamic Data Exchange:

 • Aktivera Dynamic Data Exchange Server-sökning Markera det här alternativet om du vill aktivera Dynamic Data Exchange server-sökning. Om det här alternativet är markerad kommer DDE-servrar som körs redan är synlig och användbar. Det här alternativet är markerad som standard.

 • Aktivera Dynamic Data Exchange Server starta (rekommenderas inte) Markera det här alternativet om du vill aktivera Dynamic Data Exchange server lanseringen. Om det här alternativet är markerad kan starta Excel DDE-servrar som inte redan är igång och tillåta att data ska skickas ut från Excel. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du låter den här rutan vara omarkerad. Det här alternativet är avmarkerat.

Inställningar för externt innehåll i Säkerhetscenter för Excel

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×