Blåkopia av gränssnittselement i Windows XP

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd mallen Windows XP-användargränssnitt när du vill skapa modeller av användargränssnitt med former som utformats i enlighet med riktlinjerna för Microsoft Windows XP. Formerna innehåller de element som vanligtvis används i gränssnitt, till exempel ett tomt formulär som grund för ett programfönster, guidesidor, former för verktygsfält och menyer samt kontrollformer.

Du kan använda formerna så att allt från en modell av ett komplext programfönster eller dialogruta till en enkel meddelanderuta eller enstaka knapp.

Vad vill du göra?

Skapa en enda dialogruta

Skapa en dialogruta med flikar

Skapa ett programfönster

Skapa menyer och verktygsfält

Skapa en enstaka dialogruta

 1. Dra formen Tomt formulär från Fönster och dialogrutor till ritningssidan.

 2. När formen är markerad anger du en rubrik för dialogrutan.

 3. Dra formen Windows-knappar till den högra änden på namnlisten och markera knapptypen. Det finns normalt en Hjälp-knapp och en Stäng-knapp, placerade från vänster till höger.

 4. Lägg till kommandoknappar som till exempel OK, Avbryt och Använd i det nedre högra hörnet i formen Tomt formulär.

  hur

  1. Dra Kommandoknapp-former från Gemensamma kontroller till den nedre högra kanten på Tomt formulär-formen.

  2. Markera varje knapp och skriv kontrollens namn.

 5. Dra lämpliga kontroller till Tomt formulär-formen. Högerklicka på formerna och välj lämpliga alternativ.

  Om du ha hjälp med en viss kontrollform högerklickar du på formen och klickar sedan på Hjälp.

  Om du använder Text-verktyget när du ska skapa egen text för Tomt formulär-formen ska du välja formateringen Tahoma 8 punkter.

 6. Gruppera kommandona till logiska grupper.

 7. Dra formerna Gruppruta och Grupplinje till Tomt formulär-formen så separeras grupperna visuellt.

  Använd Layoutstöd när du ska justera kontrollerna.

  Dialogrutan Skriv ut under Arkiv-menyn är ett bra exempel på en dialogruta med många av de vanligaste elementen.

Överst på sidan

Skapa en dialogruta med flikar

 1. Dra formen Tomt formulär från Fönster och dialogrutor till ritningssidan.

 2. När formen är markerad anger du en rubrik för dialogrutan.

 3. Dra formen Windows-knappar till den högra änden på namnlisten och markera knapptypen. Vanligtvis finns en Hjälp-knapp och en Stäng-knapp till höger.

 4. Lägg till kommandoknappar som till exempel OK, Avbryt och Använd i det nedre högra hörnet i formen Tomt formulär.

  hur

  1. Dra Kommandoknapp-former från Gemensamma kontroller till den nedre högra kanten på Tomt formulär-formen.

  2. Markera varje knapp och skriv kontrollens namn.

 5. Dra formen Flikkontroll (text) till Tomt formulär-formen och välj en storlek som passar i formen, med utrymme för flikarna.

 6. Dra formen Flikkontroll (flikar) och limma den mot överkanten på Flikkontroll (text)-formen.

 7. Med Flikkontroll (flikar)-formen markerad skriver du ett namn för fliken.

 8. Upprepa steg 6 och 7 för varje flik. Limma flikarna mot varandra och mot Flikkontroll (text)-formen.

 9. Högerklicka på den flik som du vill ha längst fram, klicka på Fliken Förgrund och ange de andra som Fliken bakgrund.

 10. Dra lämpliga kontroller till Tomt formulär-formen. Högerklicka på formerna och välj lämpliga alternativ.

  Om du ha hjälp med en viss kontrollform högerklickar du på formen och klickar sedan på Hjälp.

  Om du använder Text-verktyget när du ska skapa egen text för Tomt formulär-formen ska du välja formateringen Tahoma 8 punkter.

 11. Gruppera kommandona till logiska grupper.

 12. Dra formerna Gruppruta och Grupplinje till Tomt formulär-formen så separeras grupperna visuellt.

  Använd Layoutstöd när du ska justera kontrollerna.

  Dialogrutan Utskriftsformat under Arkiv-menyn är ett bra exempel på en dialogruta med många av de vanligaste elementen.

Överst på sidan

Skapa ett programfönster

 1. Dra formen Tomt formulär från Fönster och dialogrutor till ritningssidan.

 2. När du har valt formen skriver du namnet på programfönstret.

 3. Om du vill lägga till en ikon till vänster om texten i namnlisten högerklickar du på formen Tomt formulär och markerar kryssrutan Utrymme för ikon.

 4. Dra en form för Windows-knappar till namnlistens högra sida och välj knapptyp. Det finns vanligtvis tre knappar: en Minimera-knapp, en Maximera-knapp eller Återställ-knapp och en Stäng-knapp, från höger till vänster

 5. Dra formen Menyrad från Verktygsfält och menyer till formen Tomt formulär, limma den mot namnlistens nederkant och lägg sedan till menyobjekt.

  hur

  1. Dra formen Menyobjekt - högsta nivån till sidan och limma den mot menyradens vänstra kant.

   Du kan placera en ikon till vänster om det första menyobjektet.

  2. Med formen markerad anger du ett namn. Om menyobjektet har en tangentbordsgenväg stryker du under rätt bokstav.

  3. Upprepa vid behov steg 1 och 2.

   Om du behöver hjälp med en form högerklickar du på den och klickar på Hjälp.

   Om du vill dölja anslutningen pekar Kopplingspunkt – blått X , på Visa-menyn klickar du på Kopplingspunkter.

   Objekt i en kolumn bör ha samma bredd som det bredaste objektet.

  Om du vill visa grippunkterna på menyradens vänstra kant högerklickar du på formen och avmarkerar kryssrutan Lås menyraden.

 6. Dra formen Verktygsfält från Verktygsfält och menyer till formen Tomt formulär, limma den mot menyradens nederkant och lägg sedan till verktygsfältsknappar.

  hur

  1. Dra en av formerna Verktygsfältsknappar till sidan och limma den mot vänstra sidan på Verktygsfält-formen.

  2. Välj den typ av knapp som du vill använda i dialogrutan Formdata. Om du vill byta knapp senare högerklickar du på formen och klickar på Ange knapptyp för att öppna dialogrutan Formdata igen.

  3. Dra så många former för Verktygsfältsknappar och Knappavgränsare som behövs och limma dem mot varandra.

   Om du behöver hjälp med en form högerklickar du på den och klickar på Hjälp.

   Om du vill dölja anslutningen pekar Kopplingspunkt – blått X , på Visa-menyn klickar du på Kopplingspunkter.

  Om du vill visa grippunkterna i verktygsfältets vänstra kant högerklickar du på formen och avmarkerar kryssrutan Lås verktygsfält.

 7. Dra efter behov vågräta och lodräta rullningslister från Gemensamma kontroller till den högra och den nedre kanten på formen Tomt formulär.

 8. Högerklicka på rullningslisterna och välj Ange storlek för rullningsknapp och ange sedan hur långt fönstret ska gå att rulla.

  Om du vill visa att endast en liten del av dokumentet är synligt väljer du en liten rullningsknapp. Om du vill visa att det mesta av dokumentet är synligt väljer du en stor rullningsknapp.

 9. Dra en form för Statusrad till den nedre delen av programfönstret och formatera den på lämpligt sätt.

  hur

  1. Dra formen Avdelarlinje för statusfält till sidan och limma fast den mot formen statusfältet kontroll handtaget Kontrollhandtag .

   Kontrollhandtagen ger en plats där en Avdelarlinje för statusfält-form kan limmas mot ett Statusfält eller en annan Avdelarlinje för statusfält-form.

   Om du inte kan se formen Avdelarlinje för statusfält efter att du har limmat den mot en Statusfält-form markerar du Statusfält-formen och går till Form-menyn, pekar på Ordning och klickar på Flytta bakåt.

  2. Dra en form för Ändra storlek på fönster till statusradens högra sida om du vill markera att fönstret kan storleksändras.

Överst på sidan

Skapa menyer och verktygsfält

Du kan använda formerna i Windows XP för att skapa grundläggande menyer, nedrullningsbara menyer och verktygsfält.

Bygga en meny

 1. Dra formen Menyrad från Verktygsfält och menyer till ritningssidan. Om du vill visa grippunkterna på menyradens vänstra kant högerklickar du på formen och avmarkerar kryssrutan Lås menyraden.

 2. Dra ut formen Menyobjekt - högsta nivån och limma den mot menyradens vänstra kant.

  Tips: Om du vill kan du placera en ikon till vänster om det första menyobjektet.

 3. Med formen markerad anger du ett namn. Om menyobjektet har en tangentbordsgenväg stryker du under rätt bokstav.

 4. Upprepa vid behov steg 2 och 3.

  Om du behöver hjälp med en form högerklickar du på den och klickar på Hjälp.

  Om du vill dölja anslutningen pekar Kopplingspunkt – blått X , på Visa-menyn klickar du på Kopplingspunkter.

  Objekt i en kolumn bör ha samma bredd som det bredaste objektet.

Bygga en nedrullningsbar meny

 1. Dra formen Menyobjekt - högsta nivån till ritningssidan.

 2. Med formen markerad anger du ett namn. Om menyobjektet har en tangentbordsgenväg stryker du under rätt bokstav.

 3. Dra formen Nedrullningsbart menyobjekt, limma den mot nederkanten av Menyobjekt - högsta nivån och skriv ett namn.

 4. Upprepa steg 3 för alla nedrullningsbara menyobjekt i kolumnen.

 5. Ändra storleken på alla nedrullningsbara menyobjekt så att alla blir lika breda som det bredaste objektet.

 6. Högerklicka på varje Nedrullningsbart menyobjekt-form, klicka på Menyobjektsegenskaper och markera lämpliga alternativ.

  Om du behöver hjälp med en form högerklickar du på den och klickar på Hjälp.

  Om du vill dölja anslutningen pekar Kopplingspunkt – blått X , på Visa-menyn klickar du på Kopplingspunkter.

Bygga ett verktygsfält

 1. Dra formen Verktygsfält från Verktygsfält och menyer till ritningssidan. Om du vill visa grippunkterna i verktygsfältets vänstra kant högerklickar du på formen och avmarkerar kryssrutan Lås verktygsfält.

 2. Dra formen Verktygsfältsknapp och limma den mot Verktygsfält-formens vänstra kant.

 3. Välj den typ av knapp som du vill använda i dialogrutan Formdata. Om du vill byta knapp senare högerklickar du på formen och klickar på Ange knapptyp för att öppna dialogrutan Formdata igen.

 4. Dra fler av formerna Verktygsfältsknapp och Knappavgränsare om du behöver och limma ihop dem.

  Om du behöver hjälp med en form högerklickar du på den och klickar på Hjälp.

  Om du vill dölja anslutningen pekar Kopplingspunkt – blått X , på Visa-menyn klickar du på Kopplingspunkter.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×