Bjuda in någon till en arbetsyta i SharePoint Workspace 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du bjuder in personer att bli medlemmar i Groove-arbetsytor genom att skicka arbetsyteinbjudningar.

I det här avsnittet

Skapa en inbjudan till en arbetsyta

Om aviseringar för inbjudningar

Bekräftelse ett godkännande av en inbjudan

Skapa en inbjudan till en arbetsyta

Så här bjuder du in någon till en Groove-arbetsyta:

 1. Gå till arbetsytan.

 2. I rutan medlemmar anger du namnet eller e-postadress till mottagaren i rutan Bjud in till arbetsyta.

  Adressinformation för inbjudan

  När du skriver in ett namn söker SharePoint Workspace efter en kontakt som matchar bokstäverna som du skriver. Du kan också välja en kontakt i den nedrullningsbara menyn där alla kontakter som registrerats i ditt konto finns. Det omfattar såväl kontakter som du har lagt till i din privata lista i startfönstret som kontakter som är medlemmar i andra arbetsytor.

  Om ingen matchning hittas för namnet du skrivit in uppmanas du att söka efter kontakten.

  Klicka på Mer om du vill visa fler alternativ för att lägga till eller hitta mottagare i dialogrutan Lägg till mottagare.

 3. Klicka på Skicka för att öppna dialogrutan Skicka inbjudan.

 4. Tilldela roller till mottagarna i listan.

  Information

  Om du bjuder in flera kontakter och vill tilldela olika roller måste du skicka separata inbjudningar per roll.

  Dessutom om du inte är en chef i arbetsytan, du kan bara tilldela inbjudna samma roll som tilldelats dig (deltagare tilldela rollen ”deltagare” och gäster rollen som ”gäst”). Mer information finns i om roller och behörigheter .

 5. Om du vill bekräfta den inbjudnas accepterande av inbjudan markerar du Bekräfta accepterade inbjudningar.

  Obs!: Den här funktionen aktiveras automatiskt för alla inbjudningar som skickas via e-post.

 6. Lägg till en meddelandetext om du vill.

 7. Skicka inbjudan genom att klicka på Bjud in.

  Följande görs i SharePoint Workspace beroende på vilken typ av mottagare du har valt:

  • För SharePoint Workspace-kontakter skickas inbjudan som ett SharePoint Workspace-meddelande.

  • För e-postadresser skickas inbjudan som ett e-postmeddelande med en bifogad fil via Microsoft Outlook.

   Meddelandet innehåller anvisningar både för den som redan har SharePoint Workspace och för den som inte har det. Den som redan har SharePoint Workspace klickar på en länk i meddelandet som öppnar inbjudan. Den som inte har SharePoint Workspace klickar på en annan länk som går till hämtningssidan för SharePoint Workspace. När en e-postmottagare installerar och startar SharePoint Workspace ska inbjudan till arbetsytan öppnas automatiskt. Om inbjudan inte öppnas automatiskt kan mottagaren gå tillbaka till e-postmeddelandet, öppna den bifogade filen och svara på inbjudan.

   Alla inbjudningar som skickas via e-post kräver att avsändaren bekräftar Accepterandet innan arbetsytan skickas till mottagarens dator.

   Obs!: Om du inte har e-postklienten Microsoft Outlook visas ett meddelande om att du inte kan skicka inbjudan med hjälp av den här funktionen. I meddelandet beskrivs en alternativ metod för inbjudan via e-post, till exempel att kopiera inbjudan till Urklipp och sedan klistra in den i en annan e-post- eller meddelandeklient.

Överst på sidan

Om aviseringar för inbjudan

När du har skickat en inbjudan hålls du informerad om förloppet genom aviseringar från SharePoint Workspace.

Obs!: För e-postmottagare visas inga aviseringar om förloppet förrän den bifogade filen har öppnats. I tabellen nedan är den första aviseringen som du kan se: "Bjuder in Inbjuden: Öppnad, väntar på svar..."

I tabellen nedan sammanfattas aviseringarna för förloppet för inbjudan:

Meddelande

Betydelse

Bjuder in "Inbjuden": Väntar på att skicka...

SharePoint Workspace kan inte skicka inbjudan ännu. Avsändarens dator kan vara offline eller kanske inte har någon anslutning till ett nätverk eller en relätjänst.

Bjuder in "Inbjuden": Skickar, % slutfört...

SharePoint Workspace skickar inbjudan till den inbjudnas dator eller till relätjänsten (om den inbjudnas dator är offline).

Bjuder in "Inbjuden": Skickad, väntar på leverans...

Inbjudan har lämnat avsändarens dator och levereras om den inbjudnas dator är online. Om den inbjudnas dator är offline skickas inbjudan vidare till relätjänsten.

Bjuder in "Inbjuden": Levererad, väntar på att den som har bjudits in ska öppna...

Inbjudan har kommit till den inbjudnas dator.

Bjuder in "Inbjuden": Öppnad, väntar på svar...

Den inbjudna har öppnat inbjudan och måste bestämma om den ska accepteras eller inte.

Bjuder in "Inbjuden": Inbjudan har accepterats.

Den inbjudna har accepterat inbjudan men SharePoint Workspace skickar ännu inte arbetsytan eftersom den som skickat inbjudan och alla andra medlemmar i arbetsytan är offline. Om den inbjudna accepterar inbjudan vid en tidpunkt då den som skickat inbjudan är offline försöker SharePoint Workspace hämta arbetsytan från någon annan medlem som är online och företrädesvis inaktiv.

Bjuder in "Inbjuden": Inbjudan har accepterats: Skickar arbetsyta, % klart...

Den inbjudna har accepterat inbjudan och arbetsytan skickas.

Bjuder in "Inbjuden": Arbetsytan har skickats, väntar på leverans...

Arbetsytan har lämnat datorn, men den inbjudna har inte fått den ännu.

Bjuder in "Inbjuden": Arbetsytan har levererats.

Arbetsytan har levererats till den inbjudna.

Obs!: Om den inbjudna övergår till offlineläge innan hela arbetsytan har tagits emot skickas arbetsytan till relätjänsten. Nästa gång den inbjudna övergår till onlineläge skickas arbetsytan vidare från relätjänsten till hans eller hennes dator.

Överst på sidan

Bekräfta ett accepterande av inbjudan

Det är användbart att begära bekräftelse om accepterande i säkerhetssyfte. Det ger dig en chans att bekräfta varje mottagares identitet innan du skickar arbetsytan. Om du väljer det här alternativet visas en avisering om att du ska bekräfta inbjudan när mottagaren har accepterat din inbjudan.

Gör något av följande i dialogrutan Bekräfta accepterande och klicka sedan på Bekräfta:

 • Klicka på från om du vill öppna mottagarens kontakt för att Verifiera dennes identitet innan du skickar arbetsytan.

 • Skriv ett meddelande som ska skickas när du bekräftar eller nekar accepterandet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×