Bildverktyget

Lägg till ett bildverktyg i en arbetsyta om du vill visa och dela bildfiler i jpg- eller bmp-format.

Vad vill du göra?

Lägga till eller visa bilder

Redigera bilder

Skapa länkar till bilder

Spara bilder

Kopiera bilder

Klippa ut eller ta bort bilder

Byta namn på bilder

Ändra behörigheter för bildverktyget

Lägga till eller visa bilder

Klicka på Visa eller dölj listan över anteckningssidor om du vill visa en lista med bildfilerna som du eller andra medlemmar i arbetsytan har lagt till i bildverktyget. I listan finns statusinformation om bildfilerna, till exempel storlek, typ, ändringsdatum och senaste redigerare.

Lägga till bilder

Lägg till bilder på något av följande sätt:

 • Klicka på Infoga bild på fliken Start för att öppna dialogrutan Öppna bildfil. Välj en bildfil och klicka på Öppna.

 • Dra och släpp bildfilerna på bildvisningsområdet eller i listan.

 • Kopiera och klistra in bilderna i listan.

När du lägger till en ny bild med dialogrutan Öppna bildfil visas den automatiskt i bildvisningsområdet. På samma sätt visas den nya bilden automatiskt och filen läggs till i slutet av listan om du drar och släpper en bildfil i listan.

Obs!: Bildverktyget skalar automatiskt alla bilder som du lägger till så att de passar bildvisningsfönstrets aktuella storlek.

Visa bilder

Visa bilder genom att klicka på Föregående eller Nästa för att bläddra genom dem eller markera en bild i listan.

Överst på sidan

Redigera bilder

Du kan redigera bilder i bildverktyget om det finns ett bildredigeringsprogram som kan användas med den markerade filtypen installerat på datorn. Om du till exempel öppnar en jpg-fil och inte har något program som kan användas med den filtypen öppnas filen i webbläsaren eller ett bildvisningsprogram. På de flesta datorer öppnas bmp-filer i Microsoft Paint.

Om du vill öppna en eller flera bildfiler i ett grafikredigeringsprogram högerklickar du på dem i listan och väljer Öppna. Beroende på grafikprogrammet och operativsystemet kan ett nytt fönster öppnas för varje fil.

När du har redigerat och sparat en bild och sedan går tillbaka till SharePoint Workspace, uppmanas du att spara ändringarna i arbetsytan.

Klicka på Ja om du vill spara ändringarna i arbetsytan och skicka dem till alla andra medlemmar i arbetsytan. Klicka på Nej om du inte vill spara ändringarna ännu, utan i stället fortsätta att redigera bilden. Observera att om du klickar på Nej efter det att du har stängt bilden i redigeringsprogrammet går alla ändringar förlorade.

Överst på sidan

Skapa länkar till bilder

På samma sätt som med andra verktyg i arbetsytan kan du skapa en länk som väljer verktyget. Du kan dessutom skapa länkar som går till specifika bilder.

 1. Klicka på den bildfil som du vill ska vara mål för länken på fliken Start och klicka sedan på Kopiera som länk.

 2. Markera det verktyg som du vill klistra in länken till.

 3. Högerklicka på den plats där du vill klistra in länken och klicka sedan på Klistra in.

  Länken visas med namnet på den markerade bildfilen.

Överst på sidan

Spara bilder

Du kan spara bilder i bildverktyget till disk.

 1. Markera bildfilen i listan.

 2. Klicka på Spara som på fliken Start.

 3. Välj en plats där du vill spara bilden i dialogrutan Spara bild som och klicka på Spara.

Överst på sidan

Kopiera bilder

Du kan kopiera bilder från ett bildverktyg till ett annat bildverktyg eller till ett bildredigeringsprogram.

 1. Högerklicka på bilden som du vill kopiera i bildlistan och klicka på Kopiera.

 2. Öppna det program där du vill klistra in bildfilen och använd kommandot Klistra in.

Om du klistrar in bilden i samma bildverktyg (till exempel genom att använda Ctrl+C och Ctrl+V) visas bilden i listan under namnet Kopia av bildnamn. Du kan dock klistra in bilden i ett annat bildverktyg så visas den under det ursprungliga filnamnet.

Överst på sidan

Klippa ut eller ta bort bilder

Om du vill ta bort en eller flera bilder markerar du dem i listan och trycker på Delete.

Om du vill klippa ut en bild och placera en kopia av den i Urklipp högerklickar du på bilden och klickar på ikonen Klipp ut. Du kan sedan klistra in bilden i bmp-format i ett annat program eller bildverktyg.

Överst på sidan

Byta namn på bilder

Om du vill byta namn på en markerad bild klickar du i titelrutan ovanför bilden och skriver in ett nytt namn.

Överst på sidan

Ändra behörigheter för bildverktyget

Obs!: Du kan inte ändra behörigheter som har tilldelats medlemsroller i SharePoint Workspace 2010-arbetsytor. Beroende på din roll kan du eventuellt ändra behörigheter i 2007-arbetsytor (eller tidigare).

Om du vill se vilka behörigheter som för närvarande är tilldelade medlemsroller klickar du på Egenskaper på fliken Arbetsyta och klickar sedan på fliken Behörighet.

Som standard har alla medlemmar utom gäster behörighet att lägga till och byta namn på bilder. Endast moderatorer har behörighet att ta bort bilder.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×