Bilden är inte proportionerligt skalad

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Storleken på en bild har ändrats och fått fel proportioner. Bilden ser förvrängd ut när du skriver ut den eller publicerar den på en webbplats.

Om du vill söka efter och markera objektet, klicka på felmeddelande i åtgärdsfönstret Kontrollera layout, klickar du på pilen och klicka sedan på Gå till den här artikeln.

Automatisk korrigering

Skala om bilden      När du klickar på korrigeringen får bilden rätt proportioner i Microsoft Publisher. Den minsta dimensionen (bredd eller höjd) används som grund, och sedan minskas den andra dimensionen tills bilden är proportionerlig.

Manuell korrigering

Gör så här om du vill åtgärda problemet manuellt:

Skala om bilden exakt

  1. Högerklicka på bilden och klicka sedan på Formatera bild. Därefter klickar du på fliken Storlek.

  2. Ange samma värden i rutorna Höjd och Bredd under Skala. Du kan ändra värdet i båda rutorna, men om du vill återställa bildens proportioner måste du ha samma värden i rutorna Höjd och Bredd.

  3. Avmarkera kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet och markera sedan Relativt originalbildens storlek.

Återställa bilden till ursprunglig storlek

  1. Markera den bild som du vill återställa.

  2. Klicka på Återställ bild Button image verktygsfältet Bildobjekt.

    Obs!: Om bilden inte återställs när du klickar på Återställ bildobjekt klickar du först på Formatera bild och sedan på fliken Storlek. Därefter kontrollerar du att alternativet Relativt originalbildens storlek är markerat. Klicka slutligen på Återställ bildobjekt.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×