Bildbakgrunder i PowerPoint för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En bildbakgrund är den översta bilden i en bildhierarki där information sparas om presentationens tema och bildlayouter, inklusive bakgrund, färg, teckensnitt, effekter, platshållare och placeringar.

Varje presentation som innehåller minst en bildbakgrund som skapas automatiskt när du öppnar en ny presentation. Nyckeln för att ändra och använda bildbakgrunder är att du kan göra universal formatändringar i alla bilder i presentationen, inklusive bilder läggs till senare. När du använder en bildbakgrund kan spara du tid eftersom du inte behöver använda formatmallar på mer än en bild.

Du kommer åt vyn Bildbakgrund klickar på fliken Visa klickar du på Bildbakgrund. Bildbakgrunden är den översta bilden i miniatyrfönstret på vänster sida av programmet. Med tillhörande bildlayouter visas strax nedanför bildbakgrunden.

Bildbakgrunder och bildlayouter

1 Bildbakgrund

2 Bildlayouter

När du redigerar bildbakgrunden återges ändringarna i alla bilder i presentationen som baseras på den bildbakgrunden. Flesta av dina ändringar blir sannolikt att bildlayouter avseende huvudlistan. När du ändrar ett eller flera av bildlayouter under en bildbakgrund, uppdaterar princip bildbakgrunden. Du ser att det finns flera standardlayouter som associeras med en viss bildbakgrunden och du antagligen inte utnyttjar alla av de angivna. Du kan välja de kortkommandon som fungerar bäst för att visa information.

Alla bildlayouter har ställts in på olika sätt, men alla som är kopplade till en viss bildbakgrund innehåller samma tema (färgschema, teckensnitt och effekter). På bilden nedan visas en bildbakgrund med temat Fasett och två av standardbildlayouterna. Lägg märke till hur layouterna ger uttryck för temat Fasett på olika sätt – samma färgschema men något olika bildarrangemang. Layouterna innehåller textrutor och sidfötter på olika platser i bilden, och olika listformat och teckenstorlekar i olika textrutor.

Bildbakgrund med två bildlayouter

Du kan ändra något i en layout som passar dina behov. Till exempel om du vill ändra stil eller storlek på bilder rubriker eller brödtext på alla bilder i presentationen, markera bildbakgrunden, markera den bildbakgrunden text som du vill ändra, klicka på fliken Start och gör ändringar genom att välja alternativ i teckensnitt grupp. Ändringarna tillämpas på alla dina bildlayouter och några nya bilder som du har lagt till i presentationen.

Meddelanden: 

  • Det är en bra idé att redigera bildbakgrunden och layouter innan du börjar skapa enskilda bilder så att alla bilder som du lägger till i presentationen ska baseras på dina egna ändringar. När du ändrar en bildbakgrund eller Bildlayout och gå sedan till normalvyn varje bild som du lägger till efter som baseras på den ändrade layouten och återges i ändrade utseendet på layouten. Men om det finns befintliga bilder i presentationen som baseras på den gamla versionen av layouten, måste du behålla layout på bilderna.

  • Du kan åsidosätta en del av bilden bildbakgrunden anpassningar på enskilda bilder med hjälp av bakgrunden och textformatering funktioner, men andra (till exempel sidfötter och logotyper) kan ändras i bildbakgrundsvyn.

När du vill att presentationen ska innehålla två eller flera olika stilar teman (till exempel bakgrunder, färgscheman, teckensnitt och effekter) måste du infoga en bildbakgrund för varje annat tema. Följande bild visar en presentation med två bildbakgrunder i vyn bildbakgrund (med varje en inringad i magenta). Varje bildbakgrund har ett annat tema. Om du vill lägga till en annan bildbakgrund i presentationen klickar du på teman på fliken Bildbakgrund och välj sedan det tema du vill använda.

Presentation med två bildbakgrunder

Relaterad information

Skapa eller ändra bildlayouter i PowerPoint för Mac

Anpassa och spara ett tema i PowerPoint för Mac

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×