Bifoga filer i Outlook på webben

Du kan bifoga filer från datorn, OneDrive eller annat lagringskonto i e-postmeddelanden och kalenderhändelser och dela dem med andra. Du kan också bädda in bilder i e-postmeddelanden och kalenderhändelser.

Obs!: Om instruktionerna inte stämmer överens med det som visas kanske du använder en äldre version av Outlook på webben. Pröva anvisningarna för den klassiska versionen av Outlook på webben.

När du bifogar en fil från datorn bifogar du en kopia av filen. Varje mottagare får en egen kopia av filen.

Obs!: Storleksgränsen för bifogade lokala filer är 34 MB.

 1. Välj Bifoga Bifoga Bläddra i den här datornlängst ned i ett meddelande eller en kalender händelse.

  En skärm bild av alternativet för att bläddra i den här datorn i menyn Bifoga

 2. Markera den fil du vill bifoga och välj sedan Öppna.

Du kan också dela en fil via OneDrive. Då kan mottagarna arbeta tillsammans i realtid.

Obs!: Storleksgränsen för OneDrive-filer är 2 GB.

 1. Välj Bifoga Bifoga Bläddra till moln platsernalängst ned i ett meddelande eller en kalender händelse.

  En skärm bild av alternativet för att bläddra bland moln platser på menyn Bifoga

 2. Välj den fil eller mapp du vill dela och välj sedan Nästa. Dubbelklicka på mappar för att öppna dem.

 3. Välj Dela som en OneDrive-länk.

 4. Välj huruvida filen kan redigeras eller bara visas. Välj Ikonen fler åtgärder och sedan ändra behörigheter.

  En skärm bild av alternativet för mottagarna kan visa i menyn Ändra behörigheter

Du kan också dela filer från andra lagringskonton. Alla du delar filen med kan se de senaste ändringarna.

 1. Välj Bifoga Bifoga Bläddra bland moln platsernai ett meddelande eller en kalender händelse.

  En skärm bild av alternativet för att bläddra bland moln platser på menyn Bifoga

 2. Välj det lagringskonto från vilket du vill dela filen. Du kan lägga till lagringskonton genom att välja Lägg till ett konto.

 3. Välj den fil eller mapp du vill bifoga och välj Nästa. Dubbelklicka på mappar för att öppna dem.

 4. Välj Dela som länk.

Om du har en länk till enOneDrive ellerSharePoint fil kan du klistra in den i bröd texten i meddelandet. Outlook ersätter URL-adressen med namnet på filen och motsvarande ikon i Office-programmet. Välj länken för att välja vem som har åtkomst till den.

Obs!: Om en mottagare inte har behörighet att komma åt filen visas ett fel meddelande när du markerar länken.

En skärm bild av en länk till en OneDrive-fil

När du väljer ikonen Bifoga för att bifoga en fil ser du en kort lista över filer som kan vara relevanta för din konversation eller som du har arbetat med nyligen. Välj något av dem för att lägga till det i ditt meddelande.

Bifoga filer som visar föreslagna bilagor

Du kan bifoga ett meddelande till ett annat meddelande i Outlook på webben.

 1. Skapa ett nytt meddelande eller klicka för att svara på eller vidarebefordra ett befintligt meddelande.

 2. Ordna fönstren så att du ser både meddelandelistan och det nya meddelandet.

 3. Markera och dra det meddelande som du vill bifoga från meddelande listan till meddelandet.

Du kan inte bifoga en kopia av en mapp i Outlook på webben. Du kan däremot dela en mapp i OneDrive.

 1. Välj ikonen OneDrive i aktivitets fältet och välj Visa online. Då öppnas OneDrive i en webbläsare.

  En skärm bild av knappen Visa online

 2. Öppna utforskaren Ikonen för Utforskaren och navigera till mappen du vill bifoga.

 3. Dra mappen till OneDrive i webbläsaren.

  En skärm bild av en fil som dras till OneDrive

 4. Gå till Outlook på webben och skapa ett nytt meddelande eller öppna ett meddelande i meddelande listan.

 5. Välj Bifoga Bifoga Bläddra bland moln platserna, Välj den mapp i OneDrive du vill bifoga och välj Nästa.

 6. Välj Dela som en OneDrive-länk.

VIKTIGT! Standardinställningen är att mottagarna kan redigera filerna i mappen. Så här ändrar du behörigheterna så att mottagarna bara kan se filerna:

 • Välj Fler åtgärder Fler åtgärder ändra behörighetermottagare kan visa.

  En skärm bild av alternativet för mottagarna kan visa i menyn Ändra behörigheter

 1. Välj meddelandet som innehåller den bifogade fil som du vill ladda ned.

 2. Välj Fler åtgärder bredvid den bifogade filen.

  En skärmbild av menyn Fler åtgärder

 3. Välj Ladda ned.

 1. Öppna meddelandet med den bifogade fil som du vill skriva ut.

 2. Välj den bifogade filen och sedan Ladda ned.

  Varning!: Du bör bara öppna en bifogad fil i ett e-postmeddelande om du litar på innehållet och den person som har skickat filen till dig. Bifogade filer är ett vanligt sätt att sprida datorvirus. I e-postmeddelandet väljer du Förhandsgranska i den nedrullningsbara menyn bredvid den bifogade filen för att se innehållet i den bifogade filen utan att öppna den.

 3. Öppna den bifogade filen med dess motsvarande app eller program och skriv sedan ut. Du kan till exempel öppna en .docx-fil i Word och sedan skriva ut.

I e-postmeddelandet du skriver väljer du Knappen Ta bort. i det övre högra hörnet av den bifogade filen för att ta bort den.

En skärmbild av knappen Ta bort bifogad fil.

Du kan infoga foton, GIF-filer och ClipArt från datorn eller OneDrive i e-postmeddelanden, kalenderhändelser och e-postsignaturer. Infogade bilder visas i brödtexten i meddelande eller kalenderhändelsen.

 1. Öppna meddelandet eller kalenderhändelsen.

 2. Välj bildikonen för att infoga en bild från datorn eller OneDrive.

  Skärmbild av alternativet Infoga bilder.

 3. Leta fram den bild du vill infoga och välj Öppna.

 4. Dra i hörnhandtagen om du vill ändra storlek på bilden.

  Obs!: Filstorleken ändras inte när du ändrar storlek på en bild. Information om hur du minskar bildens filstorlek finns i Minska filstorleken för bilder.

 5. Högerklicka på bilden för att se formateringsalternativ.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben

När du bifogar en fil från datorn bifogar du en kopia av filen. Varje mottagare får en egen kopia av filen.

Obs!: Storleksgränsen för bifogade lokala filer är 34 MB.

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Välj Bifoga längst upp på sidan i ett e-postmeddelande eller en kalenderhändelse.

  En skärmbild av knappen Bifoga.

 3. Välj Dator, välj den fil som du vill bifoga och välj Öppna.

  Tips: Dubbelklicka på mappar för att öppna dem.

När du bifogar en fil från OneDrive kan mottagarna arbeta tillsammans med filen i realtid. Du kan även ladda upp en fil på datorn till OneDrive och dela den som en OneDrive-fil.

Obs!: Storleksgränsen för OneDrive-filer är 2 GB.

 1. Välj Bifoga längst upp på sidan i ett e-postmeddelande eller en kalenderhändelse.

  En skärmbild av knappen Bifoga.

 2. Välj OneDrive – privat eller OneDrive – <namnet på ditt företag>.

 3. Välj den fil som du vill bifoga och välj Nästa.

  Tips: Dubbelklicka på mappar för att öppna dem.

 4. Välj Dela som en OneDrive-länk.

  Om du vill ändra huruvida filen kan redigeras eller bara visas väljer du Fler åtgärder > Ändra behörigheter och väljer sedan vad man kan göra med de delade filerna.

  En skärmbild av knappen Fler åtgärder.

 1. Öppna ett nytt e-postmeddelande eller svara på eller vidarebefordra ett befintligt meddelande.

 2. Öppna meddelandet i ett nytt fönster genom att välja Ikonen Redigera i ett separat fönster i det övre högra hörnet.

  Obs!: Om du inte ser Ikonen Redigera i ett separat fönster kan du först prova att expandera meddelandet genom att välja Ikonen Expandera i det övre högra hörnet.

 3. Ordna fönstren så att du ser både meddelandelistan och det nya e-postmeddelandet.

 4. Markera meddelandet du vill bifoga i meddelandelistan. Dra det till det nya meddelandet och släpp.

  En skärmbild av ett meddelande som dras till fönstret Skriv

 1. Öppna meddelandet med den bifogade fil som du vill skriva ut.

 2. Välj den bifogade filen och sedan Ladda ned i listrutan.

När nedladdningen är klar kan du öppna objektet och skriva ut det.

Välj Knappen Ta bort. i det övre högra hörnet i den bifogade filen.

En skärmbild av knappen Ta bort bifogad fil.

 1. Öppna meddelandet eller kalenderhändelsen.

 2. Välj bildikonen för att infoga en bild från datorn.

  Med ikonen Infoga bild kan du infoga från OneDrive eller datorn

 3. Leta fram den bild du vill infoga och välj Öppna.

 4. Dra hörnhandtagen om du vill göra bilden större eller mindre.

  Dra bildens handtag om du vill göra bilden större eller mindre

 5. Högerklicka på bilden för att se formateringsalternativ.

 • Om du svarar på ett meddelande som har en bifogad fil inkluderas inte den bifogade filen i svaret.

 • Öppna bara en bifogad fil i ett e-postmeddelande om du litar på innehållet och personen som skickat det till dig. Bifogade filer är ett vanligt sätt att sprida datorvirus. Använd läsfönstret för att förhandsgranska meddelandet ( Ikon för Inställningar > Bildskärmsinställningar > Läsfönster) innan du öppnar det.

 • Du kan förkorta långa filnamn på bifogade filer i Outlook på webben. Det påverkar inte filinnehållet.

 • Du kan bara bifoga filer i kalenderhändelser som du eller ett ombud har skapat.

Se även

Bifoga filer eller infoga bilder i e-postmeddelanden i Outlook

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×