BI-funktioner i Excel och Office 365

BI-funktioner i Excel och Office 365

Business Intelligence (BI) är i princip den uppsättning verktyg och processer som används till att samla in data och omvandla dem till meningsfull information, i syfte att fatta bättre beslut. I Office 365 Enterprise finns BI-funktioner tillgängliga i Excel och SharePoint Online. De här tjänsterna gör det möjligt att samla in och visualisera data, samt att dela information med personer inom organisationen över flera enheter.

Vad vill du göra?

Använda Excel för att samla in och visualisera data

Steg 1: Hämta data

Steg 2: Visualisera data

Steg 3: Lägg till filter

Steg 4: Lägg till avancerade analysfunktioner

Använda SharePoint Online till att dela och visa arbetsböcker

Använda Power BI till att få tillgång till fler BI-funktioner i molnet

Använd Excel för att samla in och visualisera data

Med några enkla steg går det att skapa diagram och tabeller i Excel.

Exempel på en Excel Services instrumentpanel

Steg 1: Hämta data

I Excel finns det många alternativ för att hämta och organisera data:

Steg 2: Visualisera data

När data finns i Excel är det enkelt att skapa rapporter:

  • Du kan använda snabbanalysfunktionen till att välja data och se på vilka sätt de kan visualiseras.

  • Du kan skapa tillgängliga diagram typer i Office som innehåller tabeller, linje diagram, liggande diagram, polärdiagram och så vidare.

  • Det går att skapa pivottabeller och öka detaljnivån för data med hjälp av Snabbutforskning. Det går även att använda fältlistan för en rapport till att avgöra vilken information som visas.

  • Du kan också skapa styrkort där villkorsstyrd formatering och prestationsindikatorer (KPI:er) i Power Pivot används för att du snabbt ska kunna se om resultatet matchar målvärdet för ett eller flera mätvärden.

  • Du kan använda Power Map för att analysera och mappa data på en tredimensionell (3D) jordglob.

Steg 3: Lägg till filter

Du kan lägga till filter, t.ex. utsnitt och tidslinjekontroller, i kalkylblad så att det blir enklare att fokusera på mer specifik information.

Steg 4: Lägg till avancerade analysfunktioner

När du är klar går det att lägga till mer avancerade funktioner till arbetsböckerna. Det går till exempel att skapa beräknade element i Excel. De inkluderar:

Överst på sidan

Använd SharePoint Online för att dela och visa arbetsböcker

Om din organisation använder gruppwebbplatser använder du SharePoint Online, som ger många olika alternativ för att dela arbetsböcker. Det går att ange Alternativ för webbläsarvy som avgör hur arbetsboken visas.

Det går att visa arbetsböcker i gallerivyn, där ett objekt i taget visas mitt på skärmen:

Exempelarbetsbok som visas i gallerivy

Det går att visa arbetsböcker i kalkylbladsvy, där ett helt kalkylblad visas i webbläsaren:

Exempelarbetsbok som visas i kalkylbladsvy

När en arbetsbok har överförts till ett bibliotek i SharePoint Online kan du och andra enkelt visa och interagera med arbetsboken i ett webbläsarfönster.

Använd Power BI till att få tillgång till fler BI-funktioner i molnet

Power BI ger dig ännu fler BI-funktioner än vad du får i Excel och SharePoint Online. Power BI har en robust, självservice-BI-lösning i molnet.

Obs!: Business Intelligence-funktioner stöds inte i Office 365 som drivs av 21Vianet.

Mer information finns i Power BI och Business Intelligence i Excel och Excel Services (SharePoint Server).

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×