Bevilja åtkomst till portalwebbplatsen

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som webbplatsägare kan kan du ge användare tillgång till en Microsoft Office SharePoint Server 2007 webbplats och kontroll vad användare kan göra det. I den här artikeln lär du dig grunderna i att webbplatsbehörigheter och hur du kan använda dem för att lägga till användare till en webbplats.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om grupper och behörighetsnivåer

Skapa och konfigurera grupper

Lägga till användare i grupper

Prova online med testa enheten

Lär dig mer om grupper och behörighetsnivåer

Är en av de grundläggande ansvarsområden för webbplatsägare styra vem som kan komma åt webbplatsen, som kan arbeta med webbplatsinnehåll och vem som kan göra ändringar i sidor och funktioner på webbplatsen. Som webbplatsägare kan du ge vissa anställda behörighet att läsa och ändra webbplatsers innehåll och sedan ge andra anställda endast läsbehörighet webbplatsinnehåll.

På en webbplats som beskriver anställd fördelar, vill till exempel webbplatsägaren endast personerna i avdelningen anställd relationer att lägga till eller uppdatera information på webbplatsen. Alla i större organisationen bör dock visa informationen. Ge särskilda behörigheter till grupper med personer kan webbplatsägare kan styra vem som kan visa data som kan lägga till eller ändra information och vem som kan hantera innehåll på webbplatsen.

Ge användare åtkomst till en webbplats krävs följer du stegen nedan:

 1. Kontrollera vem som behöver åtkomst till webbplatsen och dess innehåll och vad de behöver för att kunna göra med informationen.

 2. Skapa eller anpassa SharePoint-grupper för webbplatsen och tilldela behörighetsnivåer till dem eller med hjälp av inbyggda SharePoint-grupper.

 3. Lägga till Windows-säkerhetsgrupper och användarkonton i SharePoint-grupper för webbplatsen.

För att effektivt styra webbplatsåtkomst ägare av webbplatssamlingar behöver avgör vem som behöver åtkomst till webbplatsen, vilken behörighetsnivå de behöver och vad delar av webbplatsen ska vara med i deras behörigheter. De tre viktiga SharePoint-standardgrupper och deras standardmässiga behörighetsnivåer är följande:

 • Ägare     Den här gruppen har behörighetsnivån Fullständig behörighet som gör att gruppmedlemmarna att göra ändringar i innehållet på webbplatsen, sidor och funktioner. Fullständig behörighet bör begränsas till endast ägare av webbplatssamlingar.

 • Medlemmar     Den här gruppen har behörighetsnivån delta så att medlemmarna i gruppen Visa sidor, redigera objekt, skicka ändringar för godkännande och ta bort objekt från en lista.

 • Besökare     Den här gruppen har behörighetsnivån läsa som gör det möjligt att visa sidor, listobjekt och dokument.

Obs!: Mer information om SharePoint-standardgrupper och behörighetsnivåer finns i Hantera behörighetsnivåer.

Utöver tre core inbyggda SharePoint-grupper webbplatsägare skapa nya grupper, ändra behörighetsnivån på någon av grupperna eller använda valfri kombination av följande grupper för att skapa mer exakt åtkomstnivåer för sin webbplats:

 • Godkännare     Medlemmarna i den här gruppen har behörighet att publicera huvudversioner av ett listobjekt (till exempel en sida) från det första utkastet till den slutliga versionen och bevilja anonyma och begränsade användare åtkomst till objektet.

 • Designers     Den här gruppen har åtkomstbehörigheter liknar ägare av webbplatssamlingar. Designers kan ändra prestanda, ändra utseendet på webbplatsen och lägga till kod i galleriet för huvudsidor. Frågedesigner behörighetsnivån är vanligtvis begränsad till en mindre mängd webbutvecklare, webbdesigners eller båda.

 • Hierarki manager     Medlemmar i den här gruppen har behörighet att byta namn på webbplatser eller flytta webbplatser eller dokument i en webbplatssamling för att ändra hierarkin för webbplatssamlingen. Den här hierarkin påverkar navigeringsstruktur för webbplatsen och alla sidor på webbplatsen som använder webbplatsnavigering visas ändringarna. Den här gruppen är avsedd att ersätta gruppen kanal Manager i Microsoft Content Management Server (CMS) 2000. Om du uppgraderar från CMS 2000 migreras kanal chefer till Hierarkihanterare.

 • Snabbdistributionsanvändare     Den här gruppen är avsedd att underlätta snabba innehållsuppdateringar för webbplatser med separata redigerings- och distributionsnivåer. Medlemmarna i den här gruppen kan enkelt schemalägga och sprida data från redigeringsnivå till produktionsnivå.

 • Begränsade läsare     Medlemmarna i den här gruppen har åtkomst till webbplatsen och dess innehåll med läsbehörighet till huvudversioner av listor eller objekt. Vanligtvis tilldelas den här behörigheten till personer som behöver visa och läsa information på en webbplats, men som aldrig själva behöver bidra till den.

Enskilda användare och SharePoint-grupper kan ha olika behörighetsnivåer för olika skyddbara objekt. Du kan till exempel ge en användarbehörighet att endast läsa informationen som visas på webbplatsen. Du kan sedan ge den samma användare behörigheten att redigera alla filer i ett bibliotek eller en mapp i ett bibliotek på webbplatsen.

Obs!: Skyddbara objekt omfattar: webbplatser, sidor, listor, bibliotek och mappar i listor och bibliotek, listobjekt och biblioteksfiler.

Överst på sidan

Skapa och konfigurera grupper

Du är inte begränsad till att använda endast inbyggda SharePoint-grupper. Om du har ett särskilt krav som en standardgrupp inte uppfyller kan du skapa en grupp eller ändra en befintlig grupp.

Obs!: Om SharePoint-standardgrupper tillgodoses webbplatsen, går du till lägga till användare i grupper.

Skapa en grupp

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder på startsidan för webbplatsen, peka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på personer och grupper.

  Obs!: Detta steg för steg varierar beroende på den mall som användes för att skapa webbplats och anpassningar till webbplatsen.

 2. Klicka på Ny gruppNy-menyn.

 3. Ange ett namn på gruppen och skriv sedan en kort beskrivning av gruppens attribut.

 4. Skriv ett nytt kontonamn om du vill ändra ägaren av gruppen, eller klicka på Bläddra till en enskild kontonamn.

 5. Klicka på alternativ för att ange vem som kan se medlemmar i den här gruppen och vem som kan lägga till eller ta bort medlemmar i avsnittet Gruppinställningar.

 6. Klicka på alternativ för att ange om du accepterar begäranden läggs till eller tas bort från den här gruppen och lägga till e-postadress som användare kan skicka förfrågningar om att under Begäran om medlemskap. Om du väljer Acceptera automatiskt förfrågningar användare automatiskt läggs till eller tas bort när de gör en begäran.

  Viktigt!: Utgående e-post måste vara aktiverad för webbplatssamlingen genom en SharePoint-administratör.

 7. I avsnittet Ange gruppbehörighet på webbplatsen väljer du en behörighetsnivå för gruppen.

  Om du vill skapa en grupp som inte ska få åtkomst till din webbplats avmarkerar du alla kryssrutor för behörighetsnivåerna.

 8. Klicka på Skapa.

  Obs!: Om du vill lägga till användare i den grupp som du just har skapat finns i lägga till användare i grupper.

Överst på sidan

Ändra behörighetsnivån för en grupp

 1. På startsidan för webbplatsen och klicka på Webbplatsåtgärder-menyn, pekar du på Webbplatsinställningar och klicka sedan på personer och grupper. Det här steget varierar beroende på den mall som användes för att skapa webbplats och anpassningar till webbplatsen.

 2. Klicka på Grupper på sidan Personer och grupper i Snabbstart.

 3. På sidan Personer och grupper: Alla grupper klickar du på gruppen vars behörighetsnivå du vill ändra.

 4. På personer och grupper: gruppnamn sida, klickar du på Inställningar-menyn och klicka sedan på Gruppinställningar.

 5. I avsnittet Ange gruppbehörighet på webbplatsen på sidan Ändra gruppinställningar markerar du kryssrutan bredvid den behörighetsnivå du vill tilldela gruppen och avmarkerar kryssrutan bredvid behörighetsnivån som du inte längre vill använda för gruppen.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till användare i grupper

Ge användare åtkomst till SharePoint-webbplatsen och dess innehåll måste du lägga till Windows skyddade grupper och användare konton i SharePoint-grupper för webbplatsen. Vi rekommenderar att du använder Windows-säkerhetsgrupper du ger användare åtkomst till webbplatsen. Det blir lättare att lägga till och hantera några Windows-säkerhetsgrupper för en SharePoint-grupp än att lägga till och hantera många enskilda användarkonton för en SharePoint-grupp.

När marknadsföringsaktiviteter Windows domän-säkerhetsgrupp läggs till webbplatsens standardgrupp medlemmar SharePoint finns till exempel alla användare i marknadsföring kan läsa och göra ändringar i innehållet på webbplatsen. När anställda ansluta till och lämnar marknadsföring teamets, organisationen IT-avdelning lägger till och tar bort de anställdas användarkonton från gruppen marknadsföringsaktiviteter Windows domän. Webbplatsägaren behöver inte lägga till och ta bort enskilda användarkonton från gruppen medlemmar för webbplatsen.

Din organisations Windows-säkerhetsgrupper kan inte uppfyller behovet av webbplatsen och du kan behöva lägga till enskilda användarkonton för Windows-domän i SharePoint-grupper för webbplatsen. Du kan lägga till grupper och användare i samma SharePoint-gruppen.

Lägga till Windows säkerhet grupper och användare domänkonton i SharePoint-grupper:

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder på startsidan för webbplatsen, peka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på personer och grupper.

 2. Klicka på Grupper i Snabbstart på sidan Personer och grupper.

 3. Klicka på namnet på den SharePoint-grupp som du vill lägga till grupper och användare.

 4. Obs!: Klicka på Lägg till alla autentiserade användare om du vill lägga till alla användarkonton i domänen i gruppen. Du kan till exempel göra detta för besökare SharePoint standardgruppen att ge alla domän användarkonton tillåtelse att läsa innehållet på webbplatsen.

 5. Kontrollera att lägga till användare i en SharePoint-grupp är markerad och att rätt grupp är markerad och klicka sedan på OK. Vi rekommenderar att du använder SharePoint-grupper när det är möjligt att ge användare åtkomst till webbplatsen. I sådana fall måste kan du behöva ge individuella behörigheter till en användare genom att klicka på ge användare behörighet direkt. Emellertid kan tilldela enskilda behörighetsnivåer till många användare snabbt blir svårare och mer tidskrävande att hantera.

 6. Om du vill skicka ett e-postmeddelande till nya användare klickar du på Skicka ett välkomstmeddelande till nya användare.

  Obs!: Utgående e-post måste vara aktiverad för webbplatssamlingen genom en SharePoint-administratör. Om Skicka ett välkomstmeddelande till nya användare är markerad och utgående e-post inte är aktiverat, grupper och användare kommer att läggas till SharePoint-gruppen och ett felmeddelande visas som anger att e-postmeddelandet inte kunde skickas.

 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Prova online med Test Drive

Testa Drive är en kostnadsfri onlineutvärderingsmiljö för Microsoft Office-program, till exempel SharePoint Server 2007.

Viktigt!: Klicka på Innehållshantering för företag med Office SharePoint Server på Test -drive-webbplatsen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×