Bevara referensintegriteten i databasmodelldiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Databasmodelldiagrammet finns endast tillgängligt i vissa versioner av Visio. Mer information finns i Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?.

Förstå referensintegritetsregler

Referensintegritetsregler förhindra att databasanvändare av misstag bryta mappningen mellan relaterade kolumner.

Anta att du har en databas som kallas böcker med två tabeller som heter rubriker och författare. Varje rubrik har endast en författare för tillämpningen av det här exemplet, men varje författare kan ha flera rubriker kallad skapas en 1: n-relation. Tabellen på ”1”-sidan av relationen kallas överordnade tabellen. Tabellen på relationens ”n”-sida kallas underordnade tabellen.

För att samla in information om varje bok och upphovsman, används en fråga nycklar för att matcha varje bok i tabellen rubriker till dess författare i tabellen. Den överordnade tabellen (författare) måste ha en primärnyckel som identifierar varje rad. Tabellen rubriker måste ha en kolumn som innehåller AuthorID för varje rubrik. Den här kolumnen kallas sekundärnyckel. Primärnyckeln identifierar varje författare och sekundärnyckeln identifierar vilka böcker har skrivits av vilka författare.

Om en användare ändrar författarens AuthorID i tabellen överordnade utan att uppdatera AuthorID i tabellen rubriker, har böcker i tabellen titlar inte längre en giltig författare.

Du kan ange referensintegritetsregler för att vidta åtgärder du vill använda i stället för att behöva ändra AuthorID i båda tabellerna. Du kan välja att ha databasmodell vidta vissa åtgärder när en nyckel ändras eller tas bort i den överordnade tabellen.

Obs!: Termer överordnad och underordnad används för att det skulle innebära något helt olika kategorierna som skapas med överordnad till kategori, kategori och kategori till underordnad former. Mer information om kategorier finns i definiera kategorier i ett databasmodelldiagram.

Åtgärder för dokumentgrupp för referensintegritet

 1. Dubbelklicka på relationen som du vill ange en referensintegritet åtgärd.

 2. Klicka på Referensintegritet åtgärd under kategorier, i fönstret Databasegenskaper.

 3. Klicka på den åtgärd som du vill att databasen ska motsvarande värdet i den underordnade tabellen. Du kan välja mellan följande åtgärder:

  • Ingen åtgärd     När ett värde i en överordnad tabells primärnyckel ändras eller tas bort, motsvarande värdet i den underordnade tabellen sekundärnyckel är oförändrad.

  • Borttagning     När ett värde i en överordnad tabells primärnyckel ändras eller tas bort, motsvarande värdet i den underordnade tabellen sekundärnyckel ändras eller tas bort om du vill matcha primärnyckeln.

  • Ange NULL     När ett värde i en överordnad tabells primärnyckel ändras eller tas bort, är motsvarande värdet i den underordnade tabellen sekundärnyckel inställt på NULL.

  • Ange standard     När ett värde i en överordnad tabells primärnyckel ändras eller tas bort, anges motsvarande värdet i den underordnade tabellen sekundärnyckel till en standardsignatur som du väljer.

  • Använd inte     Den här åtgärden inaktiverar referensintegritetsregler för den här relationen.

Obs!: Om alternativen under Ange NULL och Ange standard inaktiveras, är det sannolikt att relationen är inställt på valfritt på fliken Diverse i fönstret Databasegenskaper för relationen.

Ange ett standardvärde för en kolumn

Om du vill använda instruktionen ställer du in standardinställningar måste du ange ett standardvärde för kolumnen.

 1. Dubbelklicka på tabellen i diagrammet om du vill öppna fönstret Databasegenskaper.

 2. Klicka på kolumner under kategorier, klicka på den kolumn som du vill skapa en standardinställning för och klicka sedan på Redigera.

 3. Ange ett värde för standard på fliken Definition i dialogrutan Egenskaper för vykolumner.

Visa referensintegritet med notation

Du kan ange dokument-alternativ för att visa eller dölja referensintegritetnotation bredvid relationslinjerna i modellen.

Vad betyder bokstäver i referensintegritetnotation?

Referensintegritetnotation visar relationer med två bokstäver avgränsade med ett kolon i formuläret [åtgärder som utförts i den överordnade tabellen]: [resulterar i den underordnade tabellen]. Till exempel innebär d:C att ändringen är överlappande till den underordnade tabellen när något tas bort i den överordnade tabellen.

Åtgärder i den överordnade tabellen visas med en gemen:

 • u    uppdateras Data i den överordnade tabellen.

 • d    Data i den överordnade tabellen tas bort.

Resultat i den underordnade tabellen visas med en versal:

 • R ingen åtgärd    Ändra inte den underordnade tabellen.

 • C borttagning     Replikera ändringen i den underordnade tabellen.

 • Standard D    Infoga standardvärde som du har angett för kolumnen i den underordnade tabellen.

 • N ange Null     Ange den underordnade tabellen på NULL.

 • (Tom)     Inte att använda referensintegritet på den här relationen.

Obs!: De här inställningarna påverkar vad som händer i ett verkligt databas i stället för i en modell. I en modell som du bakåtkompilera från en befintlig databas, kan du se hur databasen är utformat för referensintegritet. I en modell som du skapar från början, kan du använda inställningarna för att dokumentera hur du vill att databasen du modeling för att fungera.

Visa referensintegritet

I Visio 2010:

 1. Gå till fliken Databas, gruppen Hantera och klicka på Visningsalternativ.

 2. Markera kryssrutan referensintegritet åtgärder på fliken relationer under Visa.

I Visio 2007:

 1. På menyn Databas pekar du på Alternativ och klickar sedan på Dokument.

 2. Markera kryssrutan referensintegritet på fliken relationer under Visa.

Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?

Vissa versioner av Visio har inte mallen databasmodelldiagram.

I Visio Standard ingår inte mallen Databasmodelldiagram.

Visio Professional och Premium stöder omvänd tekniska funktioner för mallen databasmodelldiagram (som användningen av en befintlig databas för att skapa en modell i Visio) men stöder inte vidarebefordra teknik (som, med hjälp av en Visio-databas modellen för att generera SQL-koden).

Obs!: Du hittar hela uppsättningen med databasmodelleringsfunktioner, inklusive både bakåtkompilering och framåtkompilering, i Visio för företagsarkitekter. Visio för företagsarkitekter ingår i MSDN Premium-prenumerationen, som är tillgänglig med de rollbaserade versionerna Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Om du använder Visio Online abonnemang 2 hittar du mer information om att göra om en befintlig databas till en databasmodell i avsnittet om att bakåtkompilera en befintlig databas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×