Bevara referensintegriteten i databasmodelldiagram

Obs!: Databasmodelldiagrammet finns endast tillgängligt i vissa versioner av Visio. Mer information finns i Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?.

Förstå reglerna för referens integritet

Reglerna för referens integritet gör att databas användarna av misstag bryter kopplingen mellan relaterade kolumner.

Låt oss säga att du har en databas som heter böcker med två tabeller som heter titlar och författare. I det här exemplet har varje rubrik bara en författare, men varje författare kan ha flera titlar, vilket ger en 1: n-relation. Tabellen på 1-sidan av relationen kallas överordnad tabell. Tabellen på n-sidan kallas för den underordnade tabellen.

För att samla in information om varje bok och dess författare används nycklar för att matcha varje bok i tabellen rubriker till dess författare i tabellen Authors. Den överordnade tabellen (författarna) måste ha en primär nycklar som unikt identifierar varje rad. Tabellen titlar måste innehålla en kolumn som innehåller AuthorID för varje rubrik. Denna kolumn kallas sekundär nyckel. Med primär nyckel identifieras varje författare, och sekundär nyckel anger vilka böcker som skrivits av vilken författare.

Om en användare ändrar författarens AuthorID i den överordnade tabellen utan att uppdatera AuthorID i tabellen Titles, har böckerna i tabellen titlar inte längre en giltig författare.

I stället för att behöva ändra AuthorID i båda tabellerna kan du ange referens integritets regler för att vidta önskad åtgärd. Du kan välja att låta databas modellen vidta specifika åtgärder när en ny knapp ändras eller tas bort i den överordnade tabellen.

Obs!: Villkoren Parent och Child används för att förstå vad som är något i kategorierna, som skapas med den överordnade till kategorin kategori, kategorioch kategori för underordnade former. Mer information om kategorier finns i definiera kategorier i ett databas modell diagram.

Ange åtgärder för referens integritet

 1. Dubbelklicka på relationen som du vill ange en referens åtgärd för.

 2. I fönstret databas egenskaper, under Kategorier, klickar du på referens åtgärd.

 3. Klicka på den åtgärd som ska utföras på motsvarande värde i den underordnade tabellen. Du kan välja bland följande:

  • Ingen åtgärd     När ett värde i en överordnad tabells primär nyckel ändras eller tas bort lämnas det motsvarande värdet i den underordnade tabellens sekundär nyckel bort.

  • Överlappande     När ett värde i en överordnad tabells primär nyckel ändras eller tas bort ändras eller raderas motsvarande värde i den underordnade tabellens sekundär nyckel för att matcha primär nyckel.

  • Ange NULL     När ett värde i en överordnad tabells primär nyckel ändras eller tas bort anges värdet NULL för motsvarande värde i den underordnade tabellens sekundär nyckel.

  • Ange standard     När ett värde i den överordnade tabellens primär nyckel ändras eller tas bort anges det motsvarande värdet i den underordnade tabellens sekundär nyckel till en standard som du väljer.

  • Påtvinga inte     Den här åtgärden inaktiverar reglerna för referens integritet för den här relationen.

Obs!: Om alternativet Ange null och Ange standard alternativ är inaktiverat är det troligt att relationen är inställd på valfri på fliken Diverse i fönstret databas egenskaper för relationen.

Ange ett standardvärde för en kolumn

Om du vill använda standard åtgärden för att Ange måste du ange ett standardvärde för kolumnen.

 1. Dubbelklicka på tabellen i diagrammet för att öppna fönstret databas egenskaper.

 2. Klicka på kolumnerunder Kategorier, klicka på den kolumn som du vill skapa en standardinställning för och klicka sedan på Redigera.

 3. Ange ett värde för standard alternativet på fliken definition i dialog rutan kolumn egenskaper .

Visa referens integritet med notation

Du kan ange att dokument alternativen ska dölja eller Visa referens integritets notation bredvid Relations linjerna i modellen.

Vad innebär bokstäverna i referens integritets notation?

Referens integritets notation visar relationer med två bokstäver avgränsade med ett kolon, i formuläret [åtgärden som utförs i den överordnade tabellen]: [resultat i den underordnade tabellen]. D:C innebär till exempel att när något tas bort i den överordnade tabellen flyttas ändringen till den underordnade tabellen.

Åtgärder i den överordnade tabellen visas med en gemen bokstav:

 • l    Data i den överordnade tabellen uppdateras.

 • d    Data i den överordnade tabellen tas bort.

Resultaten i den underordnade tabellen markeras med en versal bokstav:

 • R ingen åtgärd    Ändra inte den underordnade tabellen.

 • K kaskad     Replikera ändringen i den underordnade tabellen.

 • D standard    Infoga det standardvärde du tidigare angett för kolumnen i den underordnade tabellen.

 • N Ange null     Ange den underordnade tabellen till NULL.

 • Ingenting     Tvinga inte referens integritet för den här relationen.

Obs!: Dessa inställningar påverkar vad som händer i en verklig databas i stället för i en modell. I en modell där du bakåtkompilerar från en befintlig databas kan du se hur databasen har utformats med avseende på referens integritet. I en modell som du skapar från scratch kan du använda de här inställningarna för att dokumentera hur du vill att databasen som du ska använda.

Visa referens integritet i Visio 2010

 1. Gå till fliken Databas, gruppen Hantera och klicka på Visningsalternativ.

 2. Markera kryss rutan referens åtgärder under Visapå fliken relationer .

Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?

I vissa versioner av Visio finns inte mallen databas modell diagram.

I Visio Standard ingår inte mallen Databasmodelldiagram.

Versionerna Visio Professional och Premium har stöd för funktionerna för bakåtkompilering för mallen Databasmodelldiagram (d.v.s. använda en befintlig databas för att skapa en modell i Visio), men har inte stöd för framåtkompilering (d.v.s. använda en Visio-databasmodell för att generera SQL-kod).

Obs!: Du hittar hela uppsättningen med databasmodelleringsfunktioner, inklusive både bakåtkompilering och framåtkompilering, i Visio för företagsarkitekter. Visio för företagsarkitekter ingår i MSDN Premium-prenumerationen, som är tillgänglig med de rollbaserade versionerna Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Om du använder Visio abonnemang 2 och vill veta mer om hur du kan använda en befintlig databas i en databas modell, kan du läsa artikeln bakåtkompilera en befintlig databas.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×